Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

20 otázok na tému: materské

 Kristína Kováčiková   01.01.2019   36

Čakáte bábätko a máte otázku, ktorá sa týka materskej dávky? Tieto otázky nám položili naše čitateľky. Riešime v nich 20 rôznych situácií. Všetky sa týkajú materskej.

 

1. Som študentka VŠ a neplánovane som otehotnela. Môžem sa ešte pripoistiť, aby som dostala materskú?

Študenti nie sú zo zákona povinne nemocensky poistené osoby. Aby získali materskú dávku, môžu využiť dobrovoľné poistenie , no iba vtedy, ak študentka svoje tehotenstvo dopredu plánuje a poistí sa v dostatočnom časovom predstihu. Ak nárok na materské nevznikne, môže si požiadať o rodičovský príspevok.

2. Podnikám. Ako to je s materským? Budem musieť živnosť prerušiť alebo zrušiť? Je nejako obmedzená výška príjmov z podnikania počas materskej?

Nie. SZČO nemá žiadne obmedzenia podnikania, ani výšky príjmu počas nároku na materské. Môže poberať materské a zároveň podnikať rovnako ako doteraz, bez toho, aby musela prerušiť alebo pozastaviť živnosť.

Ako je to s odvodmi SZČO na materskej podrobnejšie rozoberáme v článku Môžem mať príjem na materskej?

3. Môžem na materskej pracovať pre toho istého zamestnávateľa aj po nástupe na materskú dovolenku? Koľko najviac by som mohla zarobiť, aby som neprišla o materské?

Ak je žena zamestnaná, nesmie mať v období nároku na materské príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého si uplatnila nárok na materské. V prípade, že so zamestnávateľom uzavrie novú pracovnú zmluvu zakladajúcu ďalšie povinné nemocenské poistenie zamestnankyne, nepríde o materské. Na výške dosiahnutého príjmu nezáleží.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Môžem mať príjem na materskej?

4. Môžem na materskú nastúpiť neskôr? Chcela by som pracovať až do pôrodu, aby som si ušetrila materskú radšej na neskôr, keď sa bábätko narodí. Je to problém?

Pri nástupe na materskú dovolenku je určujúci očakávaný deň pôrodu, ktorý určil lekár. Svojvoľný nástup na materskú, mimo termín očakávaného pôrodu, ktorý určil lekár, znamená, že materské by sa vyplácalo kratšie.

Poistenkyňa by mala v takom prípade nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do 34. týždňa od vzniku nároku na materské, osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Shutterstock

5. Chcela by som sa po pôrode čo najskôr vrátiť do práce, o dieťa sa bude starať moja mama. Je možné, aby poberala materské ona?

Materské môže poberať iný poistenec ako matka, ktorá dieťa porodila. Iným poistencom môže byť aj fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Aby poberala materské babka dieťaťa (alebo iný rodinný príslušník, okrem otca dieťaťa), nestačí na to rozhodnutie matky dieťaťa. Súd by musel najprv rozhodnúť o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

6. Som slobodná matka. S partnerom čakáme dieťa, ale nie sme zobratí. Budem mať ako slobodná matka nárok na dlhšiu materskú?

Ak je poistenkyňa osamelá, má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, a to do 37. týždňa od vzniku nároku na materské. Avšak poistenkyňa, ktorá žije s druhom v jednej domácnosti, nie je považovaná za "osamelú,"a to ani vtedy, ak má každý z partnerov trvalý pobyt na inom mieste. Ide o tému, ktorej sa bližšie venujeme v článku: Na aké dávky má nárok slobodná matka?

7. Dostala som v práci výpoveď. Som na začiatku tehotenstva. Budem mať nárok na materské?

Skončením pracovného pomeru začína plynúť tehotnej žene osemmesačná ochranná lehota. Nárok na materské vznikne, ak ochranná lehota trvala ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (34. týždeň tehotenstva) alebo skutočným dňom pôrodu. 

8. Som už pol roka bez práce. Zistila som, že som tehotná. Týka sa aj mňa ochranná lehota, budem mať nárok na materské?

Zamestnankyňa musí byť tehotná v čase skončenia pracovného pomeru, inak pre ňu ochranná lehota neplatí, a teda, nemôže si uplatniť nárok na materské v ochrannej lehote. 

Nárok na materské by mohol ešte vzniknúť v prípade uzavretia nového pracovného pomeru alebo prihlásenia na dobrovoľné poistenie, ak by ste splnili podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom,  nakoľko je možné započítať aj dni ukončeného povinného nemocenského poistenia - z predchádzajúceho pracovného pomeru.

Shutterstock

9. Počas rodičovskej mi skončil pracovný pomer. Mala som zmluvu na dobu určitú a tá mi skončila počas materskej. Som však znovu tehotná. Budem mať materské, lebo som v ochrannej lehote?

Ak skončí pracovnoprávny vzťah počas rodičovskej dovolenky a žena je v tom čase znovu tehotná, nastáva tu problém. Nemožno uplatniť zákonnú osemmesačnú ochrannú lehotu, nakoľko má žena počas rodičovskej dovolenky prerušené povinné nemocenské poistenie. Ak nedôjde k obnoveniu poistenia, nárok na materské nevznikne. 

Tejto téme sa venujeme v článkoch Rodičovská dovolenka a prerušenie nemocenského poistenia a Materské po rodičovskej dovolenke.

10. Som zamestnaná, momentálne na rodičovskej dovolenke. Poberám rodičovský príspevok a som znovu tehotná. Budem mať nárok na materskú ako pri prvom dieťati? 

V prípade tzv. reťazových pôrodov, kedy žena plynule prechádza z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku, Sociálna poisťovňa skúma, či je žiadateľka o materské poistenkyňou; v prípade zamestnankyne na rodičovskej dovolenke, či ešte trvá pracovný pomer alebo či pracovný pomer zanikol.

Ak pracovný pomer trvá, nárok na materské vznikne, nakoľko dobu 270 dní poistenia pred pôrodom žena získa tým, že čerpá rodičovskú dovolenku. Bližšie podrobnosti k téme reťazových pôrodov, aj o tom, ako sa vypočíta výška materského v týchto prípadoch, môžete nájsť v článku: Reťazový pôrod (dve deti po sebe) a materské. 

11. O pár týždňov porodím druhé dieťa. Starší syn má rok a pol. Mohla by som poberať na neho rodičovský príspevok do 3 rokov a na mladšie materské?

Nie, nie je to možné. Nárok na rodičovský príspevok (na staršie dieťa) zanikne, akonáhle vznikne nárok na materské (na mladšie dieťa), v tomto ohľade je zákon o rodičovskom príspevku prísny.

Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak poistenkyňa porodí skôr, nárok na materské vzniká odo dňa pôrodu.

Viac informácií k tejto téme si môžete prečítať v článku Dve deti po sebe a dávky.

12. Syn chodí do škôlky, poberám príspevok na starostlivosť. Zmení sa niečo, keď sa narodí druhé dieťa a ja budem poberať materské?

Súbeh materského (na mladšie dieťa) a príspevku na starostlivosť o dieťa (na staršie dieťa) možný je, avšak najdlhšie po dobu 6 týždňov od narodenia dieťaťa. Po uplynutí 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa bude oprávnená osoba poberať už len materské, nárok na príspevok na starostlivosť zanikne.

Aj túto tému podrobnejšie rozoberáme v článku Dve deti po sebe a dávky.

Shutterstock

13. Pracovala som na dohodu s pravidelným príjmom a vypočítali mi materskú 100 eur/mesačne. Je možné, aby som mala takú nízku materskú? Neexistuje niečo ako minimálna materská?

Výška materského sa v zásade odvíja od výšky vymeriavacieho základu, z ktorého platí poistenec poistné na nemocenské poistenie. Nízke odvody = nízke dávky.

Neexistuje niečo ako zákonom určená minimálna výška materského. Ak je materské nižšie ako je suma rodičovského príspevku (cca 203,20 eur/mesačne), je možné požiadať Úrad práce, sociálnych veci a rodiny, aby doplatil rozdiel medzi sumou materského a sumou rodičovského príspevku.

Viac informácií k tejto téme si môžete prečítať v článku Dve deti po sebe a dávky.

14. Som zamestnaná a zároveň podnikám. Budem poberať dve materské, zo zamestnania, aj ako SZČO?

Nárok na materské si môže fyzická osoba uplatniť z viacerých nemocenských poistení naraz - napríklad z dvoch zamestnaní alebo aj ako zamestnanec a zároveň SZČO a pod. V takom prípade však musia byť podmienky splnené z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ak vznikne nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, materské sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky materského z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na materské, a materské sa vypláca len jedno (nie dve).

15. Pracujem na dohodu a som tehotná. Budem mať nárok na materské? Čo v prípade, ak ma lekár vypíše na rizikové?

Dohodár s pravidelným mesačným príjmom je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie. Zo systému nemocenské poistenia sa vyplácajú dávky - nemocenské, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Nárok na materské vznikne dohodárovi s pravidelným príjmom, ktorého nemocenské poistenie trvalo aspoň 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom.

Ak pracujete na dohodu (mimo pracovného pomeru), odporúčame pozrieť si prehľad odvodových povinností v článku Dohodári a odvody na sociálne poistenie. Odporúčame tiež článok: Dohodári: iba odvodové povinnosti?

16. Končí mi rodičovská dovolenka, ale o dva mesiace mám termín pôrodu. Do zamestnania sa mi nechce vrátiť na takú krátku dobu. Ak ostanem do pôrodu doma a nevrátim sa do práce, dostanem materské?

Rozhodnutie ostať doma až do pôrodu môže ženy v podobných situáciách stáť nielen materské, ale aj dávku v nezamestnanosti. Môže za to inštitút prerušenia nemocenského poistenia počas rodičovskej dovolenky. Dá sa mu však vyhnúť. Návody, ako na to, nájdete v článku Rodičovská dovolenka a prerušenie nemocenského poistenia.

Shutterstock

17. Zarábam momentálne viac ako manžel, a tak uvažujeme o tom, že by bol na materskej on, keď sa nám narodí dieťa. Dá sa to? Za akých podmienok?

Materské môže poberať aj muž, a to najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Viac si môžete prečítať v článku: Materské môže poberať aj muž.

18. Môžu sa na materskej vystriedať obidvaja rodičia, najskôr matka, potom otec dieťaťa? Ktorý z rodičov bude mať nárok na materské?

Na materskej, resp. rodičovskej dovolenke sa môžu vystriedať obidvaja rodičia, pričom zvlášť sa posudzuje nárok na materské matky, osobitne nárok na materské otca.

Otec dieťaťa môže poberať materské po dohode s matkou dieťaťa, a to vtedy, ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok. V praxi to vyzerá tak, že najskôr si uplatní nárok na materské matka a po uplynutí jej nároku na materské si o materské požiada muž. Odporúčame článok: Materské: majú nárok obidvaja rodičia?

19. Ak nebudem poberať materské, mám ešte nárok na iné dávky?

Áno. V čase starostlivosti o dieťa nemusíte zostať bez príjmu. Sú tu ešte štátne sociálne dávky, ktoré sa poskytujú v mesačných intervaloch, napríklad rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťaprídavok na dieťa.

Všetky informácie o peňažných nárokoch rodiča počas starostlivosti o dieťa  nájdete v článku Prehľad peňažných dávok pre rodiča.

20. Nastúpila som do svojho prvého zamestnania, bola som vtedy tehotná, asi v 12. týždni. Ostala som na rizikovom, poberám nemocenskú. Dostanem aj materské?

Jednou z podmienok nároku na materské je, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, čo nesplníte. Nárok na materské vám nevznikne.

Môžete poberať nemocenské do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti: Rizikové tehotenstvo a materské

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.8 z 5. Celkom 17 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Svetlana napísané 27.02.2020 18:23

Dobrý deň chcela by som sa opýtať vôbec som netušila že som tehotná žiaden náznak nebol nechodila som ani na poradne. Porodila som dievča.ako je to s príspevkom pri narodení ked som ani len netušíla že som tehotná. Ďakujem za odpoveď.

Svetlana napísané 27.02.2020 18:23

Dobrý deň chcela by som sa opýtať vôbec som netušila že som tehotná žiaden náznak nebol nechodila som ani na poradne. Porodila som dievča.ako je to s príspevkom pri narodení ked som ani len netušíla že som tehotná. Ďakujem za odpoveď.

Mia napísané 12.08.2019 07:20

Dobrý deň

Chcela by som opýtať keď som minulý rok pracovala od 8.1.2018 do 23.10.2018 a potom som začala noví pcacovni pomer od 13.11.2018 do 20.11.2018 a od 21.11.2018 som evidovaná na úrade práce tak mám nárok na vyplatenie materskej dovolenky od sociálnej poisťovne keď mám tých 270dni za posledné 2roky... A na materskú dovolenku ma vipisal 28.7.2019 a termín pôrodu mám 9.9.2019

Daniela napísané 10.06.2019 12:53

obry den som na materskej dovolenke a poberam rodičovsky prispevok. Pracovny pomer na ciastocny uvazok sa mi ukoncil 30.6.2018 pricom na matersku dovolenku som nastupila 27.8.2018. Chcela by som nastupit do noveho zamestnania pocas rodicovskej dovolenky. Ak by som otehotnela a nemala by som odpracovanych 270dni z coho by sa mi pocitala materska? A ak by som odpracovala 270 dni ratala by sa materska z platu i rodicovskeho prispevku? Ďakujem za odpoved

Timea napísané 08.01.2019 19:22

Dobrý deň ,som tehotná a ku 1.7. mi končí pracovná zmluva. Budem mať nárok na materskú ak mam predpokladaný termín pôrodu 27.8 ? Kedy bude najlepšie oznámiť zamestnávateľovi že som tehotná?

Sabina napísané 06.10.2018 07:20

Ahojte. Prosím pomôžte mi. Som Szco, platím odvody, plánujeme dieťa, no čítala som všade že zivnostnicka nemá nárok na materskú dovolenku, len na dávku to ok. Ale čo ak na živnosť ja robím fyzickú prácu, to nebudem moct robiť ak budem tehotná. Vtedy keď dozviem že som tehotná musím ostať sama. Vtedy budem niečo zostať? Neviete prosím vás? Frown

Ľuboslava napísané 21.09.2018 14:15

Dobrý deň

chcela by som sa spýtať : som na rodičovskej dovolenke malá má 14 mesiacov no volali ma do práce od 1.11. Chceli sme to využiť ,žeby partner nastúpil na materskú dovolenku. Potom sa situácia zmenila a ja potrebujem nastúpiť už 1.10. len partner môže nastúpiť na materskú až od 1.11.18. Je toto možne aby 1 mesiac bol prerušený

Timea napísané 07.06.2018 13:13

Dobry den mam dvojrocnu dcerku poberam rod.príspevok.chcela by som dat vypoved v terajsej praci a najst si novu.kolko musim zase odrobit v novej robote aby som mohla ist znovu na matersku?dostanem na dcerku prispevok na sukromne jasle ked pojdem skor robit ako tri roky?

Viera 32 napísané 24.05.2018 18:34

Chcela by som sa spitat prave som sa zamestnala v novej firme iba na a pracujem na dobu urcitu a by som pred koncom zmmluvi nahodov otehotnela mam narok na niečo

Viera 32 napísané 24.05.2018 18:34

Chcela by som sa spitat prave som sa zamestnala v novej firme iba na a pracujem na dobu urcitu a by som pred koncom zmmluvi nahodov otehotnela mam narok na niečo

andrea2777 napísané 25.01.2018 21:45

Dobrý deň chcem sa opýtať dňa 31.10.2017 my skončil pracovný pomer môj zamestnávateľ bol informovaný o mojim tehotenstve pracovný.pomer trval 289 dní na.materskú nastupujem 14.3.2018 mám nárok na materskú ?

Saša napísané 25.01.2018 12:07

Po 3 rokoch prace idem na matersku 1 februara. 28 februara skoncim pracovny pomer dohodou, 1 marca nastupim do ineho zamestnania. Neptijdem o matersku davku po ukonceni pracovneho pomeru? Dakujem

Gabriela napísané 07.12.2017 10:53

Dobrý deň. Mám 39 rokov. do 30.8. 2017 som bola na materskej resp. poberala som rodičovský príspevok do 6.roku dieťaťa. od 1.9. som zamestnaná.Lekár mi chce vypísať PN z dôvodu hroziaceho predčasného pôrodu.Z čoho sa mi bude vypočítavať materská ak by som išla na PN teraz v decembri 2017?? Do 1.9. 2017 som bola na tz.reťazovej materskej od roku 2002.

Zuzka napísané 05.09.2017 08:55

Dobrý deň. Màm novè zamestnanie v ktorom pracujem prvý mesiac a hruby prìjem màm 1000€ no idem na marodku lebo som tehotnà. Výška materskej sa mi vypočìta z tohto prìjmu a bude sa dalej tento prìjem brat ako predpokladaný a od neho sa mi určì aj výška dàvky kým budem na PN? Ďakujem za odpoveď.

Robin napísané 21.03.2017 08:38

Dobbrý deň. Možno otázka z inéj stránky o materskej, ale skúsim. Som SZČO a poberal som materskú. Pri DP sa my počíta materská ako príjem, alebo je to ako nemocenská dávka oslobodené od dane? Ďakujem ...

Michaela110 napísané 06.02.2017 22:33

Dobry den, chcela by som sa opytat ci mi mozu vziat matersku ak manzel je zamestnany v zahranici a plati si tam odvody a ja som zamestnana na sk a odvody si platim tu. Za odpoved dakujem

Michaela110 napísané 06.02.2017 22:33

Dobry den, chcela by som sa opytat ci mi mozu vziat matersku ak manzel je zamestnany v zahranici a plati si tam odvody a ja som zamestnana na sk a odvody si platim tu. Za odpoved dakujem

Ivana napísané 25.11.2016 16:07

Dobry den, mam 11 mesacnu dcérku, cize uz poberam prispevok 203€ z uradu soc.veci a rodiny. Vzhladom na to ze po materskej uz neplanujem nastupit do tejto prace(lebo je casovo narocna a robievala som aj nocne) chcem dat vypoved ale neviem ci by som potom dostavala este tych 203eur mesacne alebo nie. A este sa chce opytat ak by som tu vypoved dala platila by socialka za mna odvody stale alebo uz nie? Alebo by bolo pre mna vyhodnejsie keby ma akoze zamestnavatel vyhodil? Dakujem krasne za odpoved

Barbara napísané 02.11.2016 08:31

Dobry den. Chcem sa prosim Vas informovat z coho sa mi bude vypocitavat vyska materskeho resp.ci mam na materske narok. Termin porodu mam 6.6.2017. Od 1.5. 2013 do 31.12. 2015 som bola zamestnana. Zamestnanie mi skoncilo z dovodu, ze bolo na dobu urcitu. Od 4.1.2016 do 30.9.2016 som bola PN. Momentalne som od 1.10.2016 evidovana na UPSVaR, nakolko mi vznikol narok na davku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov. Narok mi zanikne k 31.3. Ostane mi teda "visiet" april 2016, lebo v maji musim nastupit na matersku dovolenku, vsak? Mam v takomto pripade narok na materske? Z coho sa mi vypocita? Viem si dobrovolne nemocenske poistenie este doplatit? Velmi pekne dakujem za odpoved.

Nina napísané 31.10.2016 13:39

Dobrý deň, pracujem na tpp a u iného zamestnávateľa mám dohodu. Bude sa mi do materskej započítavať aj príjem z dohody? Ďakujem za odpoveď.

Jarka napísané 11.10.2016 19:47

Dobry den, pracovny pomer na dobu neurcitu som ukoncila dohodou 2.9.2016. V tom case som ale este nevedela, ze som tehotna. 26.9.2016 som sa zamestala na dohodu. Teraz v oktobri som zistila,ze som tehotna. Plati aj pre mna nejaka ochranna lehota?

Zuzana napísané 27.06.2016 14:24

Dobrý deň, chcem sa opytat od roku 2006 som szco a od Januara 2016 som este aj zamestnana mam narok na matersku alebo nie.dakujem

Timea napísané 27.04.2016 00:37

Dobry. Dostavam rodicovsky prispevok na syna.Od augusta buďem zase na materskej. Chcem sa spytat,ze robim teraz na dohodu. A ci sa dobody tyka materska. Mam narok na zvysenie materskej. Ked sa mi este nenarodil syn, som bola zamestnana. Dakujem za odpoved

Veronika napísané 21.03.2016 20:16

Dobry vecer.

Mam otazku ohladom materskej.do konca decembra 2015 som mala zmluvu.od januara som nezamestnana a poberam podporu ktora mi konci v juni.

Som tehotna....len neviem ci budem mat narok na matersku kedze som od januara nezamestnana a termin pirodu mam 26 septembra.inac mam odrobene 3 roky.

Myslite ze mam narok poberat matersku?

Veronika napísané 21.03.2016 20:16

Dobry vecer.

Mam otazku ohladom materskej.do konca decembra 2015 som mala zmluvu.od januara som nezamestnana a poberam podporu ktora mi konci v juni.

Som tehotna....len neviem ci budem mat narok na matersku kedze som od januara nezamestnana a termin pirodu mam 26 septembra.inac mam odrobene 3 roky.

Myslite ze mam narok poberat matersku?

Martina napísané 20.02.2016 05:07

Chcela by som sa spytat, ak som pracovala v Česku asi 2 a pol roka a vratila sa na Slovensko bola som zaevidovana no ani nie mesiac, pretoze som nastupila do novej prace uz tu na Slovensku..pracovala som asi 40 dni ked som zistila ze som uz 7 tyzdnov tehotna...koli tazkostiam ma gynekolog vypisal na pn na ktorej som dodnes.. No akonahle som odniesla papier zamestnavatelovi ze som pn a tehotna tak so mnou ukoncil pracovny pomer...Mam narok na matersku dovolenku???

laury334 napísané 11.02.2016 09:45

dobrý den, nastupila som 1.1.2016 do prace po rodičovskej dovolenke. zmluvu mam na dobru neurcitu, ak by som otehotnela niekedy v marci aprili ale chodila by som nadalej do prace cim by som ziskala 270 dni nemocenskeho tak by sa mi pocitala materska z platu ktorý dostavam teraz?

miculienka11 napísané 06.02.2016 18:02

Chcem sa spýtať, odpracovala som od mája 2015 tri mesiace, potom som dala výpoveď. V septembri som nastúpila do inej práce, kde som odrobila opäť tri mesiace. V marci nastupujem do tretej práce, no nie nadlho, pretože som aj študentka a budem končiť štúdium. V októbri rodím. Pracovala som na TPP a budem mať zaplatené nemocenské 270 dní, akurát nie v jedom kuse. Dostanem materskú?

Filip napísané 12.11.2015 14:32

Chcem sa spytat priatelka ma dve dcery (4a6 rocne) ma sa nam narodit babo chcem sa spytat ze ako to bude s rodinnym prispevkom na deti teda uz na vsetky tri ze co vsetko mozme poberat len priatelka je 6 rokou nezamestnana (materska a terax je na urade prace )

Filip napísané 12.11.2015 14:32

Chcem sa spytat priatelka ma dve dcery (4a6 rocne) ma sa nam narodit babo chcem sa spytat ze ako to bude s rodinnym prispevkom na deti teda uz na vsetky tri ze co vsetko mozme poberat len priatelka je 6 rokou nezamestnana (materska a terax je na urade prace )

Lenocka napísané 09.11.2015 21:32

Do 1.4.2015 som bola SZCO kde som poctivo od roku 2011 platila odvody. Od1.4. Som majiteľ s.r.o. Samozamestnanec bez nároku na odmenu tzn platím si iba zdravotne poistenie. Rozmýšľam nad možnosťou ďalšieho dieťatka. Co je pre mna najvýhodnejšie spraviť? A ďalšia vec ked sa nastupuje na materskú dovolenku nejaký čas platí zamestnávatel materskú (Adi mesiac pred pôrodom) ale ako to je u mna kedže nebudem robiť =firma nebude zarábať... Nebudem si mocť nic vyplatiť...

eva napísané 16.09.2015 16:28

Chcela by sommsa spytat, som v 17tt a prave som ukoncila zivnost odvody do soc.poi. a zdrav.poi som platila od jula 2014 doteraz.vznikne mi narok namaterske?platila som minimalne tych 136...aka by bola prosimmoja materska?

Vaše menoDANIELA FICKOVA napísané 30.08.2015 16:31

Váš komentársynovi sa narodila dcera,je zamestnany avsak jeho partnerka ma 17r,dcerka im ma uz mesiac,prosim vas este nedostala matersku,proste nic,ako je to mozne,ako ma postupovat pri vybavovani

Andrea napísané 15.07.2015 06:59

Som v pracovnom pomere na dobu urcitú zmluva je do 30.10.2015 už som tehotná v 8týždni od roku 2009 nepretržite pracujem, chcela by som vedieť či po skončení pracovného pomeru budem mať nárok na materskú dovolenku? A ak náhodou počas prac.činnosti ostanem na pn a počas toho sa mi skončí pracovný pomer?

 

Ďakujem.

zuzka napísané 13.05.2015 11:50

pracovni pomer mi skoncil pocas tehotenstva som na pn a plati namna 8 mesacna ochranna lehota mozem vediet co to znamena

zuzka napísané 13.05.2015 11:50

pracovni pomer mi skoncil pocas tehotenstva som na pn a plati namna 8 mesacna ochranna lehota mozem vediet co to znamena

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Svetlana napísané 27.02.2020 18:23

Dobrý deň chcela by som sa opýtať vôbec som netušila že som tehotná žiaden náznak nebol nechodila som ani na poradne. Porodila som dievča.ako je to s príspevkom pri narodení ked som ani len netušíla že som tehotná. Ďakujem za odpoveď.

Svetlana napísané 27.02.2020 18:23

Dobrý deň chcela by som sa opýtať vôbec som netušila že som tehotná žiaden náznak nebol nechodila som ani na poradne. Porodila som dievča.ako je to s príspevkom pri narodení ked som ani len netušíla že som tehotná. Ďakujem za odpoveď.

Mia napísané 12.08.2019 07:20

Dobrý deň

Chcela by som opýtať keď som minulý rok pracovala od 8.1.2018 do 23.10.2018 a potom som začala noví pcacovni pomer od 13.11.2018 do 20.11.2018 a od 21.11.2018 som evidovaná na úrade práce tak mám nárok na vyplatenie materskej dovolenky od sociálnej poisťovne keď mám tých 270dni za posledné 2roky... A na materskú dovolenku ma vipisal 28.7.2019 a termín pôrodu mám 9.9.2019

Daniela napísané 10.06.2019 12:53

obry den som na materskej dovolenke a poberam rodičovsky prispevok. Pracovny pomer na ciastocny uvazok sa mi ukoncil 30.6.2018 pricom na matersku dovolenku som nastupila 27.8.2018. Chcela by som nastupit do noveho zamestnania pocas rodicovskej dovolenky. Ak by som otehotnela a nemala by som odpracovanych 270dni z coho by sa mi pocitala materska? A ak by som odpracovala 270 dni ratala by sa materska z platu i rodicovskeho prispevku? Ďakujem za odpoved

Timea napísané 08.01.2019 19:22

Dobrý deň ,som tehotná a ku 1.7. mi končí pracovná zmluva. Budem mať nárok na materskú ak mam predpokladaný termín pôrodu 27.8 ? Kedy bude najlepšie oznámiť zamestnávateľovi že som tehotná?

Sabina napísané 06.10.2018 07:20

Ahojte. Prosím pomôžte mi. Som Szco, platím odvody, plánujeme dieťa, no čítala som všade že zivnostnicka nemá nárok na materskú dovolenku, len na dávku to ok. Ale čo ak na živnosť ja robím fyzickú prácu, to nebudem moct robiť ak budem tehotná. Vtedy keď dozviem že som tehotná musím ostať sama. Vtedy budem niečo zostať? Neviete prosím vás? Frown

Ľuboslava napísané 21.09.2018 14:15

Dobrý deň

chcela by som sa spýtať : som na rodičovskej dovolenke malá má 14 mesiacov no volali ma do práce od 1.11. Chceli sme to využiť ,žeby partner nastúpil na materskú dovolenku. Potom sa situácia zmenila a ja potrebujem nastúpiť už 1.10. len partner môže nastúpiť na materskú až od 1.11.18. Je toto možne aby 1 mesiac bol prerušený

Timea napísané 07.06.2018 13:13

Dobry den mam dvojrocnu dcerku poberam rod.príspevok.chcela by som dat vypoved v terajsej praci a najst si novu.kolko musim zase odrobit v novej robote aby som mohla ist znovu na matersku?dostanem na dcerku prispevok na sukromne jasle ked pojdem skor robit ako tri roky?

Viera 32 napísané 24.05.2018 18:34

Chcela by som sa spitat prave som sa zamestnala v novej firme iba na a pracujem na dobu urcitu a by som pred koncom zmmluvi nahodov otehotnela mam narok na niečo

Viera 32 napísané 24.05.2018 18:34

Chcela by som sa spitat prave som sa zamestnala v novej firme iba na a pracujem na dobu urcitu a by som pred koncom zmmluvi nahodov otehotnela mam narok na niečo

andrea2777 napísané 25.01.2018 21:45

Dobrý deň chcem sa opýtať dňa 31.10.2017 my skončil pracovný pomer môj zamestnávateľ bol informovaný o mojim tehotenstve pracovný.pomer trval 289 dní na.materskú nastupujem 14.3.2018 mám nárok na materskú ?

Saša napísané 25.01.2018 12:07

Po 3 rokoch prace idem na matersku 1 februara. 28 februara skoncim pracovny pomer dohodou, 1 marca nastupim do ineho zamestnania. Neptijdem o matersku davku po ukonceni pracovneho pomeru? Dakujem

Gabriela napísané 07.12.2017 10:53

Dobrý deň. Mám 39 rokov. do 30.8. 2017 som bola na materskej resp. poberala som rodičovský príspevok do 6.roku dieťaťa. od 1.9. som zamestnaná.Lekár mi chce vypísať PN z dôvodu hroziaceho predčasného pôrodu.Z čoho sa mi bude vypočítavať materská ak by som išla na PN teraz v decembri 2017?? Do 1.9. 2017 som bola na tz.reťazovej materskej od roku 2002.

Zuzka napísané 05.09.2017 08:55

Dobrý deň. Màm novè zamestnanie v ktorom pracujem prvý mesiac a hruby prìjem màm 1000€ no idem na marodku lebo som tehotnà. Výška materskej sa mi vypočìta z tohto prìjmu a bude sa dalej tento prìjem brat ako predpokladaný a od neho sa mi určì aj výška dàvky kým budem na PN? Ďakujem za odpoveď.

Robin napísané 21.03.2017 08:38

Dobbrý deň. Možno otázka z inéj stránky o materskej, ale skúsim. Som SZČO a poberal som materskú. Pri DP sa my počíta materská ako príjem, alebo je to ako nemocenská dávka oslobodené od dane? Ďakujem ...

Michaela110 napísané 06.02.2017 22:33

Dobry den, chcela by som sa opytat ci mi mozu vziat matersku ak manzel je zamestnany v zahranici a plati si tam odvody a ja som zamestnana na sk a odvody si platim tu. Za odpoved dakujem

Michaela110 napísané 06.02.2017 22:33

Dobry den, chcela by som sa opytat ci mi mozu vziat matersku ak manzel je zamestnany v zahranici a plati si tam odvody a ja som zamestnana na sk a odvody si platim tu. Za odpoved dakujem

Ivana napísané 25.11.2016 16:07

Dobry den, mam 11 mesacnu dcérku, cize uz poberam prispevok 203€ z uradu soc.veci a rodiny. Vzhladom na to ze po materskej uz neplanujem nastupit do tejto prace(lebo je casovo narocna a robievala som aj nocne) chcem dat vypoved ale neviem ci by som potom dostavala este tych 203eur mesacne alebo nie. A este sa chce opytat ak by som tu vypoved dala platila by socialka za mna odvody stale alebo uz nie? Alebo by bolo pre mna vyhodnejsie keby ma akoze zamestnavatel vyhodil? Dakujem krasne za odpoved

Barbara napísané 02.11.2016 08:31

Dobry den. Chcem sa prosim Vas informovat z coho sa mi bude vypocitavat vyska materskeho resp.ci mam na materske narok. Termin porodu mam 6.6.2017. Od 1.5. 2013 do 31.12. 2015 som bola zamestnana. Zamestnanie mi skoncilo z dovodu, ze bolo na dobu urcitu. Od 4.1.2016 do 30.9.2016 som bola PN. Momentalne som od 1.10.2016 evidovana na UPSVaR, nakolko mi vznikol narok na davku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov. Narok mi zanikne k 31.3. Ostane mi teda "visiet" april 2016, lebo v maji musim nastupit na matersku dovolenku, vsak? Mam v takomto pripade narok na materske? Z coho sa mi vypocita? Viem si dobrovolne nemocenske poistenie este doplatit? Velmi pekne dakujem za odpoved.

Nina napísané 31.10.2016 13:39

Dobrý deň, pracujem na tpp a u iného zamestnávateľa mám dohodu. Bude sa mi do materskej započítavať aj príjem z dohody? Ďakujem za odpoveď.

Jarka napísané 11.10.2016 19:47

Dobry den, pracovny pomer na dobu neurcitu som ukoncila dohodou 2.9.2016. V tom case som ale este nevedela, ze som tehotna. 26.9.2016 som sa zamestala na dohodu. Teraz v oktobri som zistila,ze som tehotna. Plati aj pre mna nejaka ochranna lehota?

Zuzana napísané 27.06.2016 14:24

Dobrý deň, chcem sa opytat od roku 2006 som szco a od Januara 2016 som este aj zamestnana mam narok na matersku alebo nie.dakujem

Timea napísané 27.04.2016 00:37

Dobry. Dostavam rodicovsky prispevok na syna.Od augusta buďem zase na materskej. Chcem sa spytat,ze robim teraz na dohodu. A ci sa dobody tyka materska. Mam narok na zvysenie materskej. Ked sa mi este nenarodil syn, som bola zamestnana. Dakujem za odpoved

Veronika napísané 21.03.2016 20:16

Dobry vecer.

Mam otazku ohladom materskej.do konca decembra 2015 som mala zmluvu.od januara som nezamestnana a poberam podporu ktora mi konci v juni.

Som tehotna....len neviem ci budem mat narok na matersku kedze som od januara nezamestnana a termin pirodu mam 26 septembra.inac mam odrobene 3 roky.

Myslite ze mam narok poberat matersku?

Veronika napísané 21.03.2016 20:16

Dobry vecer.

Mam otazku ohladom materskej.do konca decembra 2015 som mala zmluvu.od januara som nezamestnana a poberam podporu ktora mi konci v juni.

Som tehotna....len neviem ci budem mat narok na matersku kedze som od januara nezamestnana a termin pirodu mam 26 septembra.inac mam odrobene 3 roky.

Myslite ze mam narok poberat matersku?

Martina napísané 20.02.2016 05:07

Chcela by som sa spytat, ak som pracovala v Česku asi 2 a pol roka a vratila sa na Slovensko bola som zaevidovana no ani nie mesiac, pretoze som nastupila do novej prace uz tu na Slovensku..pracovala som asi 40 dni ked som zistila ze som uz 7 tyzdnov tehotna...koli tazkostiam ma gynekolog vypisal na pn na ktorej som dodnes.. No akonahle som odniesla papier zamestnavatelovi ze som pn a tehotna tak so mnou ukoncil pracovny pomer...Mam narok na matersku dovolenku???

laury334 napísané 11.02.2016 09:45

dobrý den, nastupila som 1.1.2016 do prace po rodičovskej dovolenke. zmluvu mam na dobru neurcitu, ak by som otehotnela niekedy v marci aprili ale chodila by som nadalej do prace cim by som ziskala 270 dni nemocenskeho tak by sa mi pocitala materska z platu ktorý dostavam teraz?

miculienka11 napísané 06.02.2016 18:02

Chcem sa spýtať, odpracovala som od mája 2015 tri mesiace, potom som dala výpoveď. V septembri som nastúpila do inej práce, kde som odrobila opäť tri mesiace. V marci nastupujem do tretej práce, no nie nadlho, pretože som aj študentka a budem končiť štúdium. V októbri rodím. Pracovala som na TPP a budem mať zaplatené nemocenské 270 dní, akurát nie v jedom kuse. Dostanem materskú?

Filip napísané 12.11.2015 14:32

Chcem sa spytat priatelka ma dve dcery (4a6 rocne) ma sa nam narodit babo chcem sa spytat ze ako to bude s rodinnym prispevkom na deti teda uz na vsetky tri ze co vsetko mozme poberat len priatelka je 6 rokou nezamestnana (materska a terax je na urade prace )

Filip napísané 12.11.2015 14:32

Chcem sa spytat priatelka ma dve dcery (4a6 rocne) ma sa nam narodit babo chcem sa spytat ze ako to bude s rodinnym prispevkom na deti teda uz na vsetky tri ze co vsetko mozme poberat len priatelka je 6 rokou nezamestnana (materska a terax je na urade prace )

Lenocka napísané 09.11.2015 21:32

Do 1.4.2015 som bola SZCO kde som poctivo od roku 2011 platila odvody. Od1.4. Som majiteľ s.r.o. Samozamestnanec bez nároku na odmenu tzn platím si iba zdravotne poistenie. Rozmýšľam nad možnosťou ďalšieho dieťatka. Co je pre mna najvýhodnejšie spraviť? A ďalšia vec ked sa nastupuje na materskú dovolenku nejaký čas platí zamestnávatel materskú (Adi mesiac pred pôrodom) ale ako to je u mna kedže nebudem robiť =firma nebude zarábať... Nebudem si mocť nic vyplatiť...

eva napísané 16.09.2015 16:28

Chcela by sommsa spytat, som v 17tt a prave som ukoncila zivnost odvody do soc.poi. a zdrav.poi som platila od jula 2014 doteraz.vznikne mi narok namaterske?platila som minimalne tych 136...aka by bola prosimmoja materska?

Vaše menoDANIELA FICKOVA napísané 30.08.2015 16:31

Váš komentársynovi sa narodila dcera,je zamestnany avsak jeho partnerka ma 17r,dcerka im ma uz mesiac,prosim vas este nedostala matersku,proste nic,ako je to mozne,ako ma postupovat pri vybavovani

Andrea napísané 15.07.2015 06:59

Som v pracovnom pomere na dobu urcitú zmluva je do 30.10.2015 už som tehotná v 8týždni od roku 2009 nepretržite pracujem, chcela by som vedieť či po skončení pracovného pomeru budem mať nárok na materskú dovolenku? A ak náhodou počas prac.činnosti ostanem na pn a počas toho sa mi skončí pracovný pomer?

 

Ďakujem.

zuzka napísané 13.05.2015 11:50

pracovni pomer mi skoncil pocas tehotenstva som na pn a plati namna 8 mesacna ochranna lehota mozem vediet co to znamena

zuzka napísané 13.05.2015 11:50

pracovni pomer mi skoncil pocas tehotenstva som na pn a plati namna 8 mesacna ochranna lehota mozem vediet co to znamena

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised