Príručka pre rodičaRodič a práca

Študent ako rodič

 Kristína Kováčiková   01.01.2017   0

Na aké peňažné dávky má nárok rodič - študent pri narodení dieťaťa? Má študentka nárok na materské? Na aké dávky má nárok, ak nepoberá materské? Čo treba vybaviť, keď sa mi narodí dieťa? Na čo mám nárok, ak som slobodná matka?

Na aké dávky mám nárok pri narodení dieťaťa?

Shutterstock

 

Rodičom, a to aj študúcim, môžu v súvislosti s narodením dieťaťa a starostlivosťou oň patriť rôzne štátne sociálne dávky, dávky nemocenského poistenia, či daňové zvýhodnenia.

Niektoré „rodičovské“ dávky sú jednorazové - budú vyplatené iba raz a dosť - a to konkrétne príspevok pri narodení dieťaťa.

Iné môžu byť vyplácané opakovane v mesačných intervaloch (prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa). 

Ak sa chcete zorientovať v týchto "rodičovských" dávkach, odporúčame vám Prehľad peňažných dávok pre rodiča, kde nájdete všetky informácie o jednotlivých dávkach, vrátane ich výšky.

Za rodiča môže tiež platiť poistné na sociálne poistenia a zdravotné poistenie štát:

Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov a nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni.

Zdravotné poistenie môže štát platiť nielen dieťatku, ale aj osobe, ktorá sa oň stará. Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov, môže štát platiť poistné na zdravotné poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu vo svojej Zdravotnej poisťovni.

Má nárok na materské aj študentka?

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Aby vznikol nárok na materské, osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Alebo jej musí trvať ochranná lehota, ak nemocenské poistenie zaniklo.

Žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl nie sú zo zákona povinne nemocensky poistení. Štát za nich platí iba poistné na zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie a nemocenské poistenie sú však dve odlišné poistenia. Na základe zdravotného poistenia sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nie však nemocenské dávky ako nemocenské, či materské.

Pre osoby, ktoré nie sú zo zákona povinne nemocensky poistené, je tu možnosť využiť inštitút dobrovoľného poistenia. Ideálne tehotenstvo trvá plus mínus 280 dní, a preto je treba sa poistiť ešte pred tým, ako žena otehotnie, inak materské nevznikne. Poistné nie je možné doplatiť spätne.

Rodič, ktorému nevznikne nárok na materské, nemusí ostať v čase starostlivosti o dieťa bez príjmu. Môže si požiadať napríklad o rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa (za predpokladu, že študuje a o dieťa sa stará v tom čase iná fyzická osoba alebo je umiestnené napríklad v škôlke).

Čo treba vybaviť, keď sa mi narodí dieťa?

Rôzne dôležité papiere, ako napríklad rodný list pre bábätko. Dieťa musíte prihlásiť na trvalý pobyt. A do 60 dní od jeho narodenia mu vybaviť zdravotné poistenie. Pripravte sa na maratón.

Na čo mám nárok, keď som slobodná matka?

Bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí manželom alebo nemanželskému páru, predpokladá sa účasť oboch rodičov nielen na výchove a výžive potomka, ale aj vzájomnej pomoci pri starostlivosti o rodinu.

Pokiaľ otec dieťaťa nereflektuje na svoje povinnosti, poskytuje právnu ochranu nevydatej matke dieťaťa Zákon o rodine. Priznáva jej nárok na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, ku ktorej viaže otca dieťaťa. A to nezávisle od ďalšej vyživovacej povinnosti, ktorú má otec voči dieťaťu.

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu, prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (§ 74 ods. 1 Zákona o rodine).

Viac na túto tému si môžete prečítať v článku Výživné pre slobodnú matku.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.9 z 5. Celkom 14 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised