Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Na aké dávky má nárok slobodná matka?

 Kristína Turnerová Kováčiková   30.09.2021   2

Viaceré zákony prihliadajú na situáciu, kedy rodič vyživuje a vychováva dieťa sám.

V tejto súvislosti sa v právnych predpisoch používa termín "osamelý rodič" (osamelý zamestnanec, osamelý poistenec). Hovorový termín "slobodná matka" sa nepoužíva.

Na čo má nárok slobodná matka

iStock

 

Dávky pre slobodnú mamičku

Na otázku

 • "Aké dávky a príspevky môže poberať slobodná mamička?,"

prípadne

 • "Na aké dávky mám nárok, ak nie sme zosobášení?"

treba povedať, že žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by si mohla žena uplatniť z titulu, že je „slobodná matka,“ neexistujú.

Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok určená rodičovi je jednotná, bez ohľadu na manželský/nemanželský pôvod dieťaťa.

Na výšku sociálnych dávok nemá vplyv, či dieťa porodí matka

 • vydatá,
 • slobodná,
 • rozvedená alebo
 • ovdovená,

A platí to aj opačne - čo sa týka výšky dávky, nezáleží, či sa o dieťa stará otec ženatý, slobodný, rozvedený alebo ovdovený.

Osamelý rodič - aké má výhody?

Niektoré právne predpisy (Zákonník práce, zákon o sociálnom zabezpečení) prihliadajú na osamelosť rodiča a osamelému rodičovi priznávajú viac nárokov ako rodičovi, ktorý žije v manželskom alebo mimomanželskom zväzku (druh/družka).

Tieto nároky sa týkajú napríklad dlhšej materskej dovolenky, či dlhšej podpornej doby poberania materského.

V týchto prípadoch môžeme hovoriť o tom, že sa osamelý rodič zvýhodňuje.

Slobodná matka a materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov.

 • Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Na dlhšiu materskú dovolenku má nárok nielen osamelá slobodná mamička. Za osamelú ženu sa považuje aj vdova, či rozvedená.

Slobodný otec a "materská"

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Slobodná adoptívna mama a materská dovolenka

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Osamelej žene a osamelému mužovi (slobodný/ovdovený/rozvedený) sa poskytuje materská, resp. rodičovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Materské pre slobodnú mamičku

Poistenkyňa má nárok na materské v trvaní 34. týždňov.

 • Ak je poistenkyňa osamelá, má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ktorý zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské

Opäť - uvedené sa týka nielen slobodnej mamičky, ale aj ovdovenej, či rozvedenej.

Slobodná matka, osamelý rodič
Shutterstock

 

Osamelý rodič

Osamelý zamestnanec, tak ako ho definuje § 40 Zákonníka práce, je

 • zamestnanec (muž/žena),
 • ktorý žije sám
 • a je slobodný, ovdovený, rozvedený alebo je osamelý z iných vážnych dôvodov.

Táto definícia platí aj pre osamelého poistenca (na účely zákona o sociálnom poistení).

Kto nie je osamelý rodič?

Osamelý nie je

 • zamestnanec, ani tá zamestnankyňa,
 • ktorá žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti.

Druh a družka

Rodičia, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti, ale nie sú zosobášení (druh/družka), nie sú považovaní za „osamelých,“ a to ani vtedy, ak má každý z nich trvalý pobyt na inom mieste.

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Pri posudzovaní spoločnej domácnosti nie je podstatné, kde má osoba trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu, ale to, kde sa fyzicky zdržiava, kde prispieva a pomáha na chod domácnosti.

Pokiaľ rodičia dieťaťa žijú v mimomanželskom partnerskom vzťahu, nemajú nárok, aby im bolo materské vyplácané dlhšie.

Ak požiadajú Sociálnu poisťovňu o dlhšiu podpornú dobu poberania materského z dôvodu osamelosti, sú povinní vrátiť materské, resp. jeho časť odo dňa, od ktorého im nepatrilo, ak prijímali materské alebo jeho časť, hoci vedeli alebo mali z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vedome spôsobili, že sa materské alebo jeho časť vyplatila neprávom.

Povinnosti osamelého rodiča

Na účely predĺženia poberania materského z 34. na 37. týždňov z dôvodu osamelosti, musí poistenkyňa preukázať osamelosť predložením príslušných dokladov:

 • vdova - úmrtným listom manžela,
 • rozvedená - rozhodnutím súdu o rozvode,
 • slobodná poistenkyňa - čestným vyhlásením o osamelosti, kde uvedie, že si uvedomuje právne následky nepravdivého vyhlásenia

(zdroj: Sociálna poisťovňa)

»»»»»»»» Prečítajte si aj článok: Výživné pre slobodnú mamičku.

Nevydatá matka

V druhej časti článku sa venujeme termínu "nevydatá matka," ktorý používa Zákon o rodine v súvislosti s povinnosťou otca dieťaťa prispievať na výživu a úhradu niektorých nákladov matke dieťaťa, ktorá za neho nie je vydatá: Výživné pre slobodnú matku.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.5 z 5. Celkom 26 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Viola napísané 16.09.2022 14:55

Dobry den ,prosim vas mam narok na prispevky od statu ak som samozivitelka dvojiciek a pracujem na polovicny uvazok prijem mam cca 320 eur v cistom.Dakujem

Nikola Truchlá napísané 18.07.2022 12:49

Dobrý deň, chcem sa opýtať, mam 11 ročnú dcéru, som slobodná q rozvedená matka, zamestnaná, no momentálne na PN. Mam nárok si podať žiadosť o hmotnú núdzu a aké všetky doklady treba dokladovať? Ďakujem vopred za odpoveď. Truchlá

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Viola napísané 16.09.2022 14:55

Dobry den ,prosim vas mam narok na prispevky od statu ak som samozivitelka dvojiciek a pracujem na polovicny uvazok prijem mam cca 320 eur v cistom.Dakujem

Nikola Truchlá napísané 18.07.2022 12:49

Dobrý deň, chcem sa opýtať, mam 11 ročnú dcéru, som slobodná q rozvedená matka, zamestnaná, no momentálne na PN. Mam nárok si podať žiadosť o hmotnú núdzu a aké všetky doklady treba dokladovať? Ďakujem vopred za odpoveď. Truchlá

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised