Príručka pre rodiča > Peniaze pre rodičov
Otec a materské - dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti (vzor)
 Kristína Kováčiková  26.02.2020 
Keď si žiada otec o materské, okrem Žiadosti o materské predkladá aj ďalší dokument, a to dohodu s...
Rodičovský príspevok 2020
 Kristína Kováčiková  04.01.2020 
V akej výške je rodičovský príspevok? Môžem pracovať a poberať rodičovský príspevok? Neprídem o...
Príspevok pri narodení dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2020 
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až...
Rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2020 
Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok, ak má dieťa dlhodobo...
Prídavok na dieťa 2020
 Kristína Kováčiková  01.01.2020 
Kedysi pod názvom "rodinné prídavky." Patrí na každé nezaopatrené dieťa. Ktoré dieťa je...
Materské
 Kristína Kováčiková  01.01.2020 
Čo je materské? Mám nárok na materské? Ako sa mi vypočíta materské? Môžem poberať materské a popri...
Na aké dávky má nárok slobodná matka?
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Aké dávky a príspevky môže poberať slobodná mamička? Má to nejaké výhody, ak nie sme zosobášení?...
Dvojičky. Môžu byť rodičia na materskej spolu?
 Kristína Kováčiková  01.01.2020 
Zákon umožňuje, aby materské čerpali obidvaja rodičia súčasne, ak ide o dve rôzne deti.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP