Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Na aké dávky mám nárok, keď čakám dieťa?

 Kristína Kováčiková   05.05.2021   0

Väčšina dávok a príspevkov pre rodiča sa vypláca po narodení dieťaťa.

Výnimkou sú tieto dávky nemocenského poistenia:

  • tehotenské,
  • materské, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva a materstva a
  • vyrovnávacia dávka.

Uvedené dávky vypláca Sociálna poisťovňa.

Tehotné študentky môžu poberať tehotenské štipendium. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy, resp. riaditeľ strednej školy.

Shutterstock

 

 Tehotenské a tehotenské štipendium

Nárok na tehotenské (tehotenské štipendium) vzniká od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na dávku trvá do skončenia tehotenstva pôrodom, resp. dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom.

Tehotenské sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu, pravdepodobného denného vymeriavacieho základu alebo úhrnu denných vymeriavacích základov.

»»» Prečítajte si viac v článku: Tehotenské od 1. apríla 2021.

Tehotenské štipendium je vo výške 200 eur mesačne.

»»» Prečítajte si viac v článku: Tehotenské štipendium.

 

 Materské

  Nárok na materské vzniká v 34. týždni tehotenstva (od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom), najskôr v 32. týždni tehotenstva (od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu). Ak poistenkyňa porodí skôr, nárok na materské vzniká odo dňa pôrodu.

»»» Prečítajte si viac v článku: Materské.

  Vyrovnávacia dávka v tehotenstve

  Táto dávka nemocenského poistenia sa týka tehotných žien, ktoré zamestnávateľ preradil na inú prácu, kde dosahujú nižší zárobok ako doteraz, na vyrovnanie tohto rozdielu sa tehotnej žene poskytuje vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve.

Po narodení dieťaťa si môžete požiadať o tieto dávky:

príspevok pri narodení dieťaťa

rodičovský príspevok (ak nepoberáte materské) alternatívou k rodičovskému príspevku je príspevok na starostlivosť o dieťa

prídavok na dieťa,  prípadne aj príplatok k prídavku na dieťa 

Ako je to s výplatou dávok?

Príslušný úrad práce vyplatí konkrétnu dávku najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok. 

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok (obdobne to platí aj o prídavku na dieťa).

Špecifická situácia je v prípade príspevku pri narodení dieťaťa, kde sa sleduje okrem podmienky narodenia dieťaťa aj podmienka dožitia najmenej 28 dní života, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu (vtedy sa poskytuje príspevok pri narodení vo výške až 829,86 eur).

Ak oprávnená osoba požiada o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa a preukáže splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa pred uplynutím 28 dní od narodenia dieťaťa, úrad môže vyplatiť oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa v sume 151,37 eur a rozdiel do sumy 829,86 eur doplatí po uplynutí 28 dní života dieťaťa.  

Môže rodičovi dávka "prepadnúť", ak si ju neuplatní včas?

Oprávnená osoba musí stihnúť požiadať o príslušnú dávku v určitom časovom rámci:

  • Nárok na príspevok pri narodení (jednorazová dávka) zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
  • Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Uvedené platí obdobne  aj o prídavku na dieťa.
  • Včas sa treba prihlásiť aj na dôchodkové poistenie, ak chcete aby za vás platil poistné štát (pozrite sa, ako na to)

Táto informácia môže zaujímať aj rodičov, ktorých dieťa sa narodilo v zahraničí a čakajú na vydanie slovenského rodného listu:

  • Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o dávku (príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa...) dieťa nemá vydaný rodný list, oprávnená osoba k žiadosti o dávku priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.
  • Ako vybaviť slovenský rodný list? Nápomocný vám môže byť článok venovaný téme: Osobitná matrika.
Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised