Na aké dávky má nárok slobodná matka?

Kristína Turnerová Kováčiková 6

Viaceré zákony prihliadajú na situáciu, kedy rodič vyživuje a vychováva dieťa sám.

V tejto súvislosti sa v právnych predpisoch používa termín „osamelý rodič“ (osamelý zamestnanec, osamelý poistenec). Hovorový termín „slobodná matka“ sa nepoužíva.

Na čo má nárok slobodná matka

iStock

 

Dávky pre slobodnú mamičku

Aké dávky a príspevky môže poberať slobodná mamička? „Na aké dávky mám nárok, ak nie sme zosobášení?“

Či sa dieťa narodí v manželstve alebo nie, neovplyvní to výšku dávok od štátu. Výška dávok bude rovnaká, či dieťa porodí matka

 • vydatá,
 • slobodná,
 • rozvedená,
 • ovdovená.

Nezáleží na tom, či sa o dieťa stará otec ženatý, slobodný, rozvedený, ovdovený.

Výška štátom poskytovaných sociálnych dávok je jednotná.

Žiadne špeciálne štátne sociálne dávky, ktoré by si mohla žena uplatniť z titulu, že je „slobodná matka,“ neexistujú.

Osamelý rodič – aké má výhody?

Niektoré právne predpisy (Zákonník práce, zákon o sociálnom zabezpečení) prihliadajú na osamelosť rodiča a osamelému rodičovi priznávajú viac nárokov ako rodičovi, ktorý žije v manželskom alebo mimomanželskom zväzku (druh/družka).

Tieto nároky sa týkajú napríklad dlhšej materskej dovolenky, či dlhšej podpornej doby poberania materského.

V týchto prípadoch môžeme hovoriť o tom, že sa osamelý rodič zvýhodňuje.

Slobodná matka a materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov.

 • Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Na dlhšiu materskú dovolenku má nárok nielen osamelá slobodná mamička. Za osamelú ženu sa považuje aj vdova, či rozvedená.

Slobodný otec a „materská“

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Slobodná adoptívna mama a materská dovolenka

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý

 • prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie
 • alebo do pestúnskej starostlivosti,
 • alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Osamelej žene a osamelému mužovi (slobodný/ovdovený/rozvedený) sa poskytuje materská, resp. rodičovská dovolenka v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Materské pre slobodnú mamičku

Poistenkyňa má nárok na materské v trvaní 34. týždňov.

 • Ak je poistenkyňa osamelá, má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ktorý zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské

Opäť – uvedené sa týka nielen slobodnej mamičky, ale aj ovdovenej, či rozvedenej.

Slobodná matka, osamelý rodič
Shutterstock

Osamelý rodič

Osamelý zamestnanec, tak ako ho definuje § 40 Zákonníka práce, je

 • zamestnanec (muž/žena),
 • ktorý žije sám
 • a je slobodný, ovdovený, rozvedený alebo je osamelý z iných vážnych dôvodov.

Táto definícia platí aj pre osamelého poistenca (na účely zákona o sociálnom poistení).

Kto nie je osamelý rodič?

Osamelý nie je

 • zamestnanec, ani tá zamestnankyňa,
 • ktorá žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti.

Druh a družka

Rodičia, ktorí žijú spolu v jednej domácnosti, ale nie sú zosobášení (druh/družka), nie sú považovaní za „osamelých,“ a to ani vtedy, ak má každý z nich trvalý pobyt na inom mieste.

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Pri posudzovaní spoločnej domácnosti nie je podstatné, kde má osoba trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu, ale to, kde sa fyzicky zdržiava, kde prispieva a pomáha na chod domácnosti.

Pokiaľ rodičia dieťaťa žijú v mimomanželskom partnerskom vzťahu, nemajú nárok, aby im bolo materské vyplácané dlhšie.

Ak požiadajú Sociálnu poisťovňu o dlhšiu podpornú dobu poberania materského z dôvodu osamelosti, sú povinní vrátiť materské, resp. jeho časť odo dňa, od ktorého im nepatrilo, ak prijímali materské alebo jeho časť, hoci vedeli alebo mali z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vedome spôsobili, že sa materské alebo jeho časť vyplatila neprávom.

Povinnosti osamelého rodiča

Na účely predĺženia poberania materského z 34. na 37. týždňov z dôvodu osamelosti, musí poistenkyňa preukázať osamelosť predložením príslušných dokladov:

 • vdova – úmrtným listom manžela,
 • rozvedená – rozhodnutím súdu o rozvode,
 • slobodná poistenkyňa – čestným vyhlásením o osamelosti, kde uvedie, že si uvedomuje právne následky nepravdivého vyhlásenia

(zdroj: Sociálna poisťovňa)

»»»»»»»» Prečítajte si aj článok: Výživné pre slobodnú mamičku.

Nevydatá matka

V druhej časti článku sa venujeme termínu „nevydatá matka,“ ktorý používa Zákon o rodine v súvislosti s povinnosťou otca dieťaťa prispievať na výživu a úhradu niektorých nákladov matke dieťaťa, ktorá za neho nie je vydatá: Výživné pre slobodnú matku.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (28 hlasov, priemerne: 3,60 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Komentáre k článku

 1. Dobrý deň prajem. Mám 2 trvalé pracovné pomery. Otázka je, že pri vypočitaní materskej spočítava ako vymer.základ z obidvoch pracovísk? Ďakujem

 2. Dobrý deň prajem. Mám 2 trvalé pracovné pomery. Otázka je, že pri vypočitaní materskej spočítava ako vymer.základ z obidvoch pracovísk? Ďakujem

 3. Dobrý, chcem sa popýtať: pred nedávnom sme tragicky prišli o syna, ostala po ňom manželka s 2-ročným dieťaťom a ešte nenarodeným dieťaťom, ktoré ma prísť na svet vo februári. Na aké dávky ma nárok a ako dlho a či môže súčastnosti poberať materskú na dieťa ktore sa narodi a rodicovsky prispevok na 2-ročne dieťa.

  Dakujem Sad

 4. Dobrý, chcem sa popýtať: pred nedávnom sme tragicky prišli o syna, ostala po ňom manželka s 2-ročným dieťaťom a ešte nenarodeným dieťaťom, ktoré ma prísť na svet vo februári. Na aké dávky ma nárok a ako dlho a či môže súčastnosti poberať materskú na dieťa ktore sa narodi a rodicovsky prispevok na 2-ročne dieťa.

  Dakujem

 5. Dobry den ,prosim vas mam narok na prispevky od statu ak som samozivitelka dvojiciek a pracujem na polovicny uvazok prijem mam cca 320 eur v cistom.Dakujem

 6. Dobrý deň, chcem sa opýtať, mam 11 ročnú dcéru, som slobodná q rozvedená matka, zamestnaná, no momentálne na PN. Mam nárok si podať žiadosť o hmotnú núdzu a aké všetky doklady treba dokladovať? Ďakujem vopred za odpoveď. Truchlá

Pridaj komentár