Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Tehotenské. Kto má nárok, kedy požiadať, aká je výška dávky

 Kristína Kováčiková   31.03.2021   0

Od 1. apríla 2021 je možné čerpať novú dávku nemocenského poistenia - tehotenské.

Poskytuje sa tehotným poistenkám od 13. týždňa tehotenstva. Nárok na dávku trvá do skončenia tehotenstva pôrodom, resp. dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom).

Shutterstock

 

Účelom dávky je zabezpečiť tehotnej žene príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

Podobne ako je to pri dávke materské, nárok na tehotenské nemá každá tehotná žena, ale iba tehotná poistenkyňa za podmienok určených zákonom o sociálnom poistení.

Dávka tehotenské nie je to isté čo tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

Shutterstock

 

Kto má nárok na tehotenské

 • tehotná poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
 • tehotná žena teda musí byť v čase nároku buď nemocensky poistená alebo jej musí plynúť ochranná lehota po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení pracovného pomeru), ochranná lehota je v zásade 7 dní

Nárok si môže uplatniť

 • zamestnankyňa,
 • živnostníčka (resp. povinne nemocensky poistená SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)

SZČO a DNPO nesmú mať podlžnosti na poistnom vyššie ako 5 eur.

Tehotenské si môžu uplatniť nielen ženy, ktoré sú k 1. aprílu v 13. týždni tehotenstva, ale aj tie, ktoré už sú tehotné dlhšie. Takejto poistenke sa prizná nárok na tehotenské od 1. apríla 2021, pričom podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021.

Som na rodičovskej dovolenke, môžem si požiadať o tehotenské?

Nárok na tehotenské má aj žena, ktorú čaká reťazový pôrod – čerpá si rodičovskú dovolenku so starším dieťaťom, resp. poberá rodičovský príspevok.

Môžem pracovať, resp. poberať rodičovský príspevok?

Pri nároku na tehotenské sa nesleduje, či má žena príjem (či chodí do práce) alebo poberá inú dávku (napríklad rodičovský príspevok alebo nemocenské).

Predpokladá sa takisto súbeh tehotenského a materského.

Na materské vzniká nárok spravidla od 34. týždňa tehotenstva. Nárok na tehotenské zaniká až dňom pôrodu. V tomto čase bude mať tehotná nárok na obidve dávky.

Shutterstock

 

Ako požiadať o tehotenské

Tehotenské vypláca Sociálna poisťovňa, na ktorú sa je treba obrátiť so žiadosťou o tehotenské.

Toto tlačivo nie je voľne k dispozícii (nedá sa stiahnuť na internete), tehotnej žene ho vystaví gynekológ na preventívnej prehliadke na začiatku 13. týždňa tehotenstva.

 • Gynekológ na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu.
 • Tehotná žena vypĺňa druhú stranu tlačiva, na ktorom podpisuje tzv. Vyhlásenie poistenky“ a doručí ho – najlepšie ihneď – do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a DNPO podľa trvalého pobytu).
 • Zamestnávateľ nepotvrdzuje žiadne údaje, takže sa mu toto tlačivo ani nepredkladá.

Výška tehotenského

Výška tehotenského pre rok 2021 je

 • minimálne v sume 7,18 eur/deň,
 • maximálne v sume 10,77 eur/deň.

Mesačne je to min 215,50 eur, maximálne 333,90 eur mesačne, v závislosti od príjmu tehotnej ženy, nakoľko tehotenské sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu, pravdepodobného denného vymeriavacieho základu alebo úhrnu denných vymeriavacích základov.

Minimálna výška tehotenského je 10 % denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 eura, preto sú sumy tehotenského v roku 2021 určené minimálne v sume 7,18 eur/deň, maximálne v sume 10,77 eur/deň.

Nárok na tehotenské zaniká:

 • dňom skončenia tehotenstva pôrodom,
 • dňom skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. umelým prerušením tehotenstva, spontánnym potratom),
 • smrťou poistenkyne počas obdobia nároku na tehotenské; nárok zaniká dňom smrti poistenkyne (posledný deň nároku je deň jej smrti).

V prípade ukončenia tehotenstva je poistenka povinná predložiť Sociálnej poisťovni, ktorá jej vypláca tehotenské, Potvrdenie o skončení tehotenstva.

Vystaví ho lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. vystaví gynekológ Potvrdenie o skončení tehotenstva.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised