Príručka pre rodičaRodič a práca

Matka podnikateľka

 JUDr. Soňa Glezgo   01.01.2017   0

Na samostatne zárobkovo činné osoby (hovorovo podnikateľky, prípadne živnostníčky) sa ustanovenia Zákonníka práce nevzťahujú.

Shutterstock

 

Môžem ako podnikateľka ostať na materskej dovolenke?

Materská dovolenka je voľno z práce. Keďže nie ste zamestnaná, nemožno hovoriť o materskej dovolenke. Po splnení podmienok vzniká nárok na zodpovedajúce peňažné dávky.

Mám ako podnikateľka starajúca sa o narodené dieťa nárok poberať materské?

Podmienkou vzniku nároku na materské je, že ste nemocensky poistená. Ak povinnosť nemocenského poistenia nevzniká priamo zo zákona, čo závisí na výške príjmu (príp. výnosu) z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, je potrebné poistiť sa dobrovoľne.

Podmienkou aj v tomto prípade je, aby nemocenské poistenie trvalo v posledných dvoch rokoch pred pôrodom najmenej 270 dní, pričom nemusí ísť o nepretržité trvanie doby poistenia.

Čo v prípade, ak sa dobrovoľne nemocensky nepoistím?

V takom prípade nárok na materské nevznikne.

Musím pozastaviť podnikateľskú činnosť, ak chcem poberať materské?

Od 1.1.2004 už zákon neviaže nárok na materské na absenciu výkonu zárobkovej činnosti, z ktorej vzniká nemocenské poistenie, ale na platenie poisteného na nemocenské poistenie v správnej výške a v zákonom ustanovenej lehote.

Preto povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na materské aj počas výkonu zárobkovej činnosti (na rozdiel od zamestnankyne, ktorej nevznikne nárok na materské, ak bude vykonávať zárobkovú činnosť, resp. mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého vznikol nárok na materské).

Som živnostníčka a zároveň som aj zamestnaná v pracovnom pomere. Nemocenské poistenie si platím z oboch činností. Ako je to s materským v takom prípade?

Nárok na materské sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia. Vykonávať živnosť počas poberania materského môžete, avšak aby sa počítal aj nárok na materské z povinného nemocenského poistenia vzniknutého titulom zamestnania, musíte nastúpiť na materskú dovolenku.

Ak vznikne nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, materské sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky materského z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na materské. Materské sa vyplatí len jedno.

Aká je výška materského?

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta materská u SZČO

Čo keď mám materské nižšie, ako je rodičovský príspevok?

V tom prípade si môžete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o rodičovský príspevok, ktorého výška bude rozdiel medzi rodičovským príspevkommaterským.

Kto vypláca materské samostatne zárobkovo činnej osobe?

Sociálna poisťovňa. O materské je treba písomne požiadať. Kedy si uplatniť nárok na materské, aké povinnosti máte voči Sociálnej poisťovni, ako sa prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie, si prečítajte v osobitnom článku.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised