Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka

 Kristína Kováčiková   01.01.2017   0

Musím niečo vybaviť v Sociálnej poisťovni, ak chcem materské? Kedy si uplatniť nárok na materské? Kto vystaví žiadosť o materské?

Aké povinnosti mám voči Sociálnej poisťovni pred pôrodom a po narodení dieťaťa? Aké povinnosti má voči Sociálnej poisťovni môj zamestnávateľ?

 

Kedy si uplatniť nárok na materské?

Ak je žena zamestnaná, v 34. týždni tehotenstva, najskôr však v 32. týždni tehotenstva, ak pôrod nenastal skôr, by mala nastúpiť na materskú dovolenku, resp. uplatniť si nárok na materské, ak podniká alebo je dobrovoľne poistená.

 

Môže si žena určiť sama, že si uplatní materské už v 32. týždni tehotenstva alebo o tom rozhodne lekár?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne upresňuje:

"Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Ak žena porodí skôr, nárok na materské jej vzniká odo dňa pôrodu a zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Začiatok nároku na materské si poistenkyňa určí sama.

 

Dokedy najneskôr je treba podať žiadosť o materské, aby Sociálna poisťovňa vyplatila materské?

"Žiadosť o materské je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne spravidla do 3. až 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu v lehotách určených Sociálnou poisťovňou, spravidla okolo 20. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca."

 

Je možné požiadať o materské pol roka po pôrode?

"V prípade, ak doloží poistenkyňa potrebné doklady po termíne určenom Sociálnou poisťovňou, nemocenská dávka bude vyplatená nasledujúci mesiac (na nemocenskú dávku nestratí nárok).

Podľa zákona o sociálnom poistení nárok na výplatu dávky sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila (je teda možné požiadať o materské napr. pol roka po pôrode)."

 

Žiadosť o materské

Sociálna poisťovňa nevypláca materské automaticky, musíte si oň požiadať. Tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské” vystaví lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, a to spravidla v 32. týždni tehotenstva. Uvedie v ňom aj dátum očakávaného dňa pôrodu.

V prípade, že si chce poistenkyňa uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení (napríklad má dve zamestnania, alebo je zamestnaná a zároveň SZČO), lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé z nich.

Je možné Žiadosť o materské odovzdať osobne/poštou/elektronickými prostriedkami?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne:

"Žiadosť o materské, ktorú poistenkyni vystaví gynekológ,  možno do Sociálnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou."

 

Podáva túto žiadosť za zamestnanca zamestnávateľ (alebo nejaké ďalšie doklady v súvislosti s nástupom zamestnanca na materskú dovolenku?)

"Zamestnankyňa si materské uplatní podaním Žiadosti o materské svojmu zamestnávateľovi, ktorý ju po potvrdení potrebných údajov následne doručí pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho sídla."

 

Ak má zamestnanec dvoch zamestnávateľov, podáva žiadosť o materské sám alebo jeho zamestnávatelia?

"Ak má poistenkyňa dvoch zamestnávateľov (resp. dva poistné vzťahy napr. ako zamestnankyňa a SZČO), vyžiada si od gynekológa dve Žiadosti o materské, ktoré odovzdá osobitne každému zamestnávateľovi (resp. jedno doručí zamestnávateľovi, druhé pobočke Sociálnej poisťovne).

Ak zamestnankyňa počas rodičovskej dovolenky nastúpi na druhú materskú (tzv. reťazový pôrod), Žiadosť o materské opäť odovzdá svojmu zamestnávateľovi, ktorý vystaví Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely nemocenských dávok. Uvedie v ňom predpokladaný príjem za mesiac, v ktorom zamestnankyňa nastúpila na materskú a následne doručí doklady pobočke."

 

Kde podáva žiadosť o materské SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba?

"Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba žiadosť doručujú pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska."

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.8 z 5. Celkom 21 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised