Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Otec na materskej, matka doma. Podmienky, za akých môže otec pracovať

 Kristína Kováčiková   01.07.2021   0

Materské poberá čoraz viac otcov. Spravidla sa na „materskej“ rodičia vystriedajú. Ale za istých podmienok môžu byť na materskej obidvaja.

Obaja na materskej

Obidvaja rodičia môžu byť na materskej spolu, ak poberajú materské na dve rôzne deti.

Otec na materskej pracuje, mama je doma
Shutterstock

 

Zákon o sociálnom poistení umožňuje, aby materské čerpali obidvaja rodičia súčasne, ak ide o dve rôzne deti. Jednou z podmienok je, že ani jeden z rodičov v tom čase nepoberá rodičovský príspevok.

Prakticky to vyzerá tak, že matka poberá materské na novorodenca a otec si v tom istom čase požiada o materské na staršie dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo vek 3 rokov.

Keď ale rodičia majú len jedno dieťa, zákon v tomto prípade neumožňuje, aby boli na materskej obidvaja rodičia súčasne.

Oplatí sa na materskej vystriedať?

Keď mame skončí nárok na materské, rodičia riešia, či sa oplatí mame požiadať o rodičovský príspevok alebo či radšej nechať otca, aby išiel na materskú - teda, či sa na materskej vystriedať.

Pretože ak pôjde na materskú otec, v tom čase si mama nemôže čerpať rodičovský príspevok. Musí počkať, až si otec vyčerpá materské a až potom si môže požiadať o rodičovský.

Túto dilemu spravidla vyrieši možnosť získať viac peňazí z materskej dávky, zvlášť, ak ešte otec môže na materskej pracovať.

Kým materské je takmer na úrovni čistej mzdy zamestnanca, rodičovský príspevok je vo výške 

  • 275,90 eur mesačne (suma platná od januára 2021), resp. 280 eur mesačne (suma platná od januára 2022) ak rodič nepoberal materské,
  • nárok na vyšší rodičovský príspevok (378,10 eur), resp. 383,80 eur (od januára 2022) má rodič, ktorý mal nárok na materské.

Výrazný prepad v rozpočte pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku rodičia "ošetrujú" tak, že mama počká so žiadosťou o rodičovský príspevok, otec si požiada o materské a potom, keď mu nárok na materské zanikne (spravidla po 28 týždňoch), požiadajú o rodičovský príspevok.

 

Môžem byť doma, keď je otec na materskej?

Rodičia chcú mať vyriešené tieto otázky, ak si otec požiada o materské a mama by chcela zostať doma:

  • Či sa musí matka vrátiť do práce – či nepríde o zamestnanie, ak zostane doma bez rodičovského príspevku a
  • Či si musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, resp. čo potom jej status na rodičovskej dovolenke bez rodičovského príspevku.

Musím pracovať, keď je na materskej otec?

Matka síce nemôže poberať rodičovský príspevok, resp. ak ho poberá, musí požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odobratie rodičovského príspevku z dôvodu, že si chce otec požiadať o materské, ale to neznamená, že ak prestane poberať rodičovský príspevok, zanikne jej aj rodičovská dovolenka.

Matka sa nemusí vrátiť do práce, ak otec poberá materské, rodičovská dovolenka jej aj ďalej trvá, a to až do troch rokov veku dieťaťa.

Treba odlišovať nárok na rodičovský príspevok (sociálna dávka) od rodičovskej dovolenky (voľno z práce, na ktoré má nárok každý rodič, ktorý oň požiadal zamestnávateľa, garantované Zákonníkom práce do 3 rokov veku dieťaťa).

Prečítajte si aj: Chceme obidvaja materské, ako na to?

 

Musím si platiť odvody na neplatenej rodičovskej?

Kým matky poberajú materské alebo rodičovský príspevok, štát za nich platí zdravotné odvody automaticky, sú považované za poistencov štátu. Tento status však stratia, nakoľko za poistenca štátu sa bude považovať otec poberajúci materské.

Možnosti sú nasledovné:

  • mamy, ktoré zostanú doma na neplatenej rodičovskej (nerozviažu pracovný pomer so zamestnávateľom), si môžu platiť zdravotné odvody ako samoplatcovia.
  • mamy, ktoré nemajú zamestnávateľa, sa môžu zaevidovať ako uchádzačky o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa znova dostanú do kategórie poistencov štátu, za ktorých štát platí poistné na zdravotné poistenie.
  • ak majú dieťa do 6 rokov veku, je tu ešte možnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne ako „osoby riadne sa starajúce o dieťa do šiesteho roku veku“ a štát za ne bude takisto platiť poistné.
Otec, materská, práca
Shutterstock

 

Podmienka prevzatia do starostlivosti už neplatí

Od mája 2021 už nie je jednou z podmienok nároku na získanie materského u otcov podmienka prevzatia do starostlivosti, ktorá sa skúmala u otcov.

Iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa (pod túto definíciu spadá aj otec dieťaťa) a ktorý bol pred podaním žiadosti o materské nemocensky poistený najmenej 270 dní, má nárok na materské v období

a) 28 týždňov od priznania materského,

b) 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý, alebo

c) 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.

Nárok na materské iného poistenca zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa. 

Môže mať otec popri materskom príjem?

Rovnako ako pri matkách platí, že otec dieťaťa nesmie mať počas poberania materského žiaden príjem z toho pracovného pomeru, z ktorého sa mu vypláca dávka materské a ktorý má zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom (príjem, z ktorého sa mu určuje materské).

Avšak môže mať iný príjem, a to aj u toho istého zamestnávateľa. Nie každý však má zamestnávateľa, s ktorým sa dá dohodnúť na inej pracovnej zmluve (s iným druhom práce) počas doby, kým bude otec poberať materské.

»»»»»»» Prečítajte si viac: Môžem pracovať na materskej?

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 18 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised