Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

Ako vybaviť rodný list? Kedy rodič nemusí chodiť na matriku?

 Kristína Kováčiková   10.05.2022   0

Rodný list vydáva matrika, v obvode ktorej sa vám narodilo dieťa. Spravidla to bude matričný úrad podľa pôrodnice.

Pre rodný list sa však už nemusíte zastaviť cestou z pôrodnice. Od apríla 2022 na vás môže počkať aj doma. Príde poštou. 

Thinkstock

 

Ešte do marca 2022 to fungovalo tak, že rodič, spravidla otec, si zobral z pôrodnice Hlásenie o narodení dieťaťa a vybral sa na matriku vybaviť bábätku rodný list, aby bol čerstvý, keď sa mama s novorodencom vrátia domov z pôrodnice.

Od 1. apríla však nastali zmeny a inštitúcie by mali medzi sebou komunikovať aj za rodičov. Tí si môžu povinnú administratívu v niektorých prípadoch "odbiť" už v pôrodnici, ktorá pošle za nich dokumenty na matriku poštou a matrika by mala následne poslať poštou rodný list dieťatka na adresu jeho mamy.

Keď sa dieťa narodí v pôrodnici

Namiesto hlásenia o narodení je pôrodnica povinná poslať elektronický záznam o narodení dieťaťa do NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).

NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika (podľa narodenia dieťaťa) hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list.

V hlásení sa zapisujú údaje na základe situácie po pôrode a podľa predložených dokladov matky/rodičov dieťaťa:
•    miesto, dátum a čas narodenia dieťaťa, 
•    údaje o pôrode, 
•    údaje o matke,
•    údaje o otcovi, ak sú známe,
•    údaje Dohody o mene a priezvisku dieťaťa.

Keď sa dieťa narodí doma

V ostatných prípadoch, napríklad ak by sa dieťa narodilo doma, sa zápis do knihy narodení vykoná na základe oznamovacej povinnosti jedného z rodičov, ktorú je treba splniť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.

 

Administratíva v pôrodnici

Hlásenie do systému NZIS zapisuje zdravotnícky pracovník (lekár, sestra, pôrodná asistentka) podľa situácie po pôrode a na základe zistení z identifikačných dokladov rodičov, resp. vyhlásenia matky.

Medzi jednotlivé položky hlásenia patria:

 • miesto narodenia dieťaťa
 • dátum a čas narodenia dieťaťa
 • údaje o matke
 • údaje o otcovi, ak sú údaje o otcovi známe, tzn. matka/rodičia predložili v nemocnici Sobášny list alebo Zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu
 • údaje o pôrode
 • trvalý pobyt matky
 • trvalý pobyt otca, ak sa vypĺňajú údaje o otcovi
 • údaje Dohody o mene a priezvisku dieťaťa

Dohoda o mene dieťaťa

V ideálnom prípade sa rodičia dohodnú na mene dieťaťa, inak by ho musel určiť súd na podnet matričného úradu.

Dohodu o mene a priezvisku môže matka/ rodičia podpísať:

 • fyzicky v nemocnici na tlačive "Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa" 
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej služby  Ústredného portálu verejnej správy, ktorú spravuje MV SR,
 • na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.

Dohoda o mene v pôrodnici

Ak sa rodičia dohodli na mene dieťaťa, resp. matka ho chce uviesť, zdravotnícky pracovník vyplní meno a priezvisko dieťaťa. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné.

Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa (Dohoda), ktorá je súčasť papierového formuláru pre Hlásenie, môžu v nemocnici podpísať obidvaja rodičia za nasledovných podmienok:

 • Otec môže Dohodu podpísať fyzicky v nemocnici len v prípade,
  • ak sú rodičia dieťaťa zosobášení (preukazuje sa sobášnym listom), alebo
  • ak nie sú zosobášení, bola pred narodením dieťaťa spísaná pred matričným úradom zápisnica o určení otcovstva (preukazuje sa Zápisnicou o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu).
 • Matka/rodičia, ktorí podpisujú Dohodu, musia byť identifikovaní na základe predloženého identifikačného dokladu (OP, pas).
  • Číslo identifikačného dokladu musí nemocnica uviesť v Hlásení pri podpise konkrétneho rodiča.
  • Ak číslo identifikačného dokladu nebude v Hlásení uvedené, matrika bude kontaktovať rodičov kvôli nutnosti podpisu na matrike.

Rodný list poštou domov

Ak matka podpísala Dohodu o mene a priezvisku fyzicky v nemocnici, pôrodnica ju podpísanú doručí poštou na príslušnú matriku.

Zdravotnícky pracovník tiež do systému zaznačí informáciu, či matka požaduje doručenie rodného listu dieťaťa poštou na svoju adresu trvalého bydliska na Slovensku.

Zaslať rodný list poštou je možné v prípade, ak obidvaja rodičia podpísali Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa (ďalej len „Dohoda“), v prípade slobodnej matky, ak Dohodu podpísala matka dieťaťa.

Kedy musím ísť na matriku?

Dohoda nemusí byť podpísaná fyzicky v nemocnici, ešte stále ostávajú možnosti podpisu na príslušnom matričnom úrade alebo prostredníctvom elektronickej služby ÚPVS.

V týchto prípadoch (aj vtedy, keby sa rodičia nedohodli na mene dieťaťa), zdravotnícky pracovník do elektronického hlásenia zaznačí, že matka Dohodu nepodpísala.

Aby rodičia získali pre dieťa rodný list, budú musieť za týmto účelom navštíviť matriku, doplniť, predložiť potrebné doklady, prípadne podpísať dohodu o mene alebo využiť možnosť elektronickej služby ÚPVS.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 27 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised