Príručka pre rodičaRodič a práca

Otcovská dovolenka

 Kristína Kováčiková   02.11.2022   1

Od 1.11.2022 môžu otcovia čerpať v súvislosti so starostlivosťou o dieťa otcovskú dovolenku.

Niežeby doteraz nemohli čerpať takéto voľno z práce - avšak Zákonník práce termín "otcovská dovolenka" nepoznal, používal sa termín "rodičovská dovolenka."

Takto môžeme rozlišovať medzi materskou dovolenkou, otcovskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou do 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa, ktorá je iným inštitútom ako materská a otcovská dovolenka.

Dovolenka pre otcov po narodení dieťaťa.
Shutterstock

 

Materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

Otcovská dovolenka

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.

Rodičovská dovolenka do 3 rokov veku

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Rodičovská dovolenka do 6 rokov veku

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

 

Nástup na otcovskú dovolenku

Muž písomne oznámi zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na otcovskú dovolenku, predpokladaný deň jej prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia otcovskej dovolenky. Obdobne to platí aj pre rodičovskú dovolenku.

Muž, na rozdiel od ženy, nemá určenú povinnú minimálnu dobu otcovskej dovolenky. V prípade ženy však platí, že materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Prerušenie otcovskej dovolenky

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzalo do starostlivosti zdravotnícke zariadenie a muž nastúpi do práce, nástupom do práce sa preruší otcovská dovolenka.

Nevyčerpaná časť otcovskej dovolenky sa mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa zo zdravotníckeho zariadenia do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak by mužovi odňal dieťa z osobnej starostlivosti súd, za dobu, počas ktorej sa o dieťa nestará, mu otcovská dovolenka nepatrí.

Keď dieťa zomrie

Ak sa dieťa narodí mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov. Mužovi však v súvislosti s narodením mŕtveho dieťaťa otcovská dovolenka nepatrí.

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena alebo muž na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

 

Otcovské a materské

Od 1.11.2022 môžu otcovia čerpať novú dávku nemocenského poistenia - otcovské. Poskytuje sa najdlhšie 2 týždne v období 6 týždňov po narodení dieťaťa.

Doteraz otcovia nemali nárok na platené voľno z práce pri narodení dieťaťa - mohli si čerpať riadnu dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, ale bez nároku na dávku nemocenského poistenia, nakoľko sa vylučovalo, aby v tom istom čase poberali materské obidvaja rodičia, prípadne matka rodičovský príspevok.

Od novembra sa však môžu rozhodnúť, či využijú možnosť plateného voľna - kedykoľvek v priebehu 6 týždňov od narodenia dieťaťa môžu byť doma s rodinou a čerpať 2 týždne otcovské. Súbežne s matkou, ktorá poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Ak si vyčerpajú otcovské, skráti sa im podporná doba na poberanie materského. Tá je v prípade otcov 28 týždňov, resp. 31 týždňov, ak ide o osamelých otcov alebo 37 týždňov, ak sa otec stará o dve alebo viac narodených detí. Po vyčerpaní dávky otcovské im ostane 26 týždňov na poberanie materského, resp. 29 týždňov (osamelí otcovia) a 35 týždňov (otcovia viacerčiat).

Otcovská dovolenka pre adoptívneho rodiča (pestúnov, atď.)

Materská dovolenka a otcovská dovolenka (aj rodičovská dovolenka) patrí aj žene a mužovi, ktorí prevzali dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa osobitného predpisu.

Otcovská dovolenka sa poskytuje mužovi odo dňa prvého rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa osobitného predpisu v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a mužovi, ktorí prevzali dve deti alebo viac detí, v trvaní 37 týždňov, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Predĺženie otcovskej dovolenky

Otcovská dovolenka, rovnako ako materská dovolenka, sa nedá predĺžiť. Po skončení nároku na otcovskú dovolenku môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o ďalšie ospravedlnené voľno z práce za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa - rodičovskú dovolenku.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, resp. 6 rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Čerpanie rodičovskej dovolenky však nie je povinné. Počas rodičovskej dovolenky môže jeden z rodičov poberať rodičovský príspevok do 3, resp. 6 rokov veku dieťaťa (dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Výpoveď z práce počas otcovskej dovolenky

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v tzv. ochrannej dobe.

V prípade otca je to

  • doba od písomného oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku (zamestnanec aspoň mesiac vopred informuje zamestnávateľa o nástupe na otcovskú dovolenku), najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky,
  • v dobe keď je zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo
  • keď sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako tri roky.
Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
František napísané 30.11.2022 14:10

Dobrý deň, je pravda,že zavedením pojmu otcovskej dovolenky (2T), otcovi dieťaťa, ktorý ide na na klasickú 28T materskú sa v tom obdobi po novom, kráti nárok na dovolenku?

Ďakujem za odpoveď.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
František napísané 30.11.2022 14:10

Dobrý deň, je pravda,že zavedením pojmu otcovskej dovolenky (2T), otcovi dieťaťa, ktorý ide na na klasickú 28T materskú sa v tom obdobi po novom, kráti nárok na dovolenku?

Ďakujem za odpoveď.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised