Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Otcovské a materské: kto má nárok, v akej výške, ako požiadať

 Kristína Turnerová Kováčiková   02.11.2022   0

Od 1. novembra 2022 môžu otcovia po narodení dieťaťa čerpať dávku nemocenského poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa nazýva "otcovské," a to na odlíšenie od dávky materské.

Podporné obdobie, kedy si môžu otcovia požiadať o otcovské, je 2 týždne - kedykoľvek od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Dávka pre otcov
Shutterstock

 

Čo je materské a čo je otcovské

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa matkám.

Základná podporná doba poberania dávky je 34 týždňov (osamelá matka 37 týždňov, matka viacerčiat 43 týždňov).

Nárok na materské však môže vzniknúť aj iným poistencom ako matkám - napríklad otcom, adoptívnym rodičom, pestúnom, manželovi matky dieťaťa...

Otec, ktorý sa stará o dieťa a ktorý bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní, si takisto môže požiadať o materské.

Základný nárok otcov na materské trvá:

  • 28 týždňov od priznania materského,*
  • 31 týždňov od priznania materského, ak je osamelý,* alebo
  • 37 týždňov od priznania materského, ak sa súčasne stará o dve a viac detí.*

* Nárok na materské otca v týchto prípadoch vzniká najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Podmienka uplynutia 6 týždňov od pôrodu neplatí, ak matka dieťaťa zomrela alebo ak sa podľa lekárskeho posudku nemôže/nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac (zároveň nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok), s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu.

Nárok na materské otca dieťaťa zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa.

Rozdeliť si materské

Od 1.11.2022 si otec môže rozdeliť svoj nárok na materské (28 týždňov) na dve obdobia - na otcovské a materské - a môže poberať:

  • 2 týždne otcovské v období 6 týždňov po narodení dieťaťa (bez ohľadu, či matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok)
  • 26 týždňov materské (matka nesmie súčasne poberať materské alebo rodičovský príspevok)

Čerpanie otcovského je dobrovoľné.

Ak sa otec rozhodne, že si nebude čerpať otcovské, keď sa narodí bábätko, ostane mu 28 týždňov materského v celku, ktoré môže (nemusí) vyčerpať do 3 rokov veku dieťaťa.

 

Nárok na otcovské

Nárok sa posudzuje ku dňu vzniku dôvodu na jeho poskytnutie, čiže ku dňu, od ktorého si otec žiada o priznanie otcovského v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov po narodení dieťaťa.

V zásade platia pre otcov obdobné pravidlá ako pre matky, ktorým vznikne nárok na materské, len ak získali 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.

Ku dňu, keď si otec žiada otcovské, sa sledujú tieto podmienky:

  • starostlivosť o dieťa
  • či otcovi trvá nemocenské poistenie alebo ochranná lehota (7 dní po zániku nemocenského poistenia)
  • či spĺňa podmienku 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred dňom, odkedy žiada o otcovské

Nie je podmienkou, aby osoba platila poistné na nemocenské poistenie 270 dní nepretržite, bez prestávky. Stačí, ak 270 dní nemocenského poistenia získa kedykoľvek v priebehu 2 rokov pred dňom žiadosti o otcovské.

Počíta sa každý deň nemocenského poistenia, či povinného alebo dobrovoľného, ktorý osoba získa v priebehu posledných dvoch rokov pred pôrodom (počítajú sa kalendárne dni, nielen pracovné).

Nárok na otcovské budú mať otcovia aj vtedy, ak matka dieťaťa súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. Táto podmienka sa pri otcovskom nesleduje.

Dôležitá podmienka nároku na otcovské pre zamestnaných otcov: počas poberania otcovského nesmie mať otec príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na materské (otcovské).

Dôležitá podmienka nároku na otcovské pre otcov SZČO/dobrovoľne nemocensky poistené osoby: zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

 

Nárok na materské

Otcom, ktorí si požiadajú o otcovské, sa vyčerpané obdobie (max. 2 týždne) započíta do celkového nároku na materské (na to isté dieťa), a to tak, že im ostane ešte 26 týždňov (z 28 týždňov) podpornej doby na poberanie materského.

Otcom, ktorí si nepožiadajú o otcovské, zostane nárok na materské zachovaný v jednom celku - 28 týždňov, resp. 31 týždňov osamelí otcovia a 37 týždňov otcovia dvojičiek a trojičiek.

Vyčerpať si celé materské môžu otcovia kedykoľvek do 3 rokov veku dieťaťa.

Najskôr však môžu otcovia poberať materské po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok, s výnimkou prípadov ako je smrť matky alebo choroba matky).

Najčastejšie sú však situácie, kedy sa pri poberaní materského na to isté dieťa rodičia vystriedajú - najskôr čerpá materské matka (34 týždňov), prípadne rodičovský príspevok a neskôr si požiada o materské otec dieťaťa (28, resp. 26 týždňov). Podmienka, aby matka nepoberala materské alebo rodičovský príspevok, tu musí byť splnená.

 

Žiadosť o otcovské

Otcovia si musia vyplniť tlačivo Sociálnej poisťovne - nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské.

Otcovia si žiadosť buď stiahnu na webe Sociálnej poisťovne alebo si ju vyzdvihnú na pobočke Sociálnej poisťovne, ak nemajú možnosť vytlačiť si tlačivo.

Pri dávke otcovské vypĺňa otec časť A žiadosti. Časť B vypĺňa otec vtedy, keď si žiada o štandardné materské.

V prípade, že je otec zamestnaný, musí tlačivo vyplniť, resp. potvrdiť aj zamestnávateľ.

Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Príslušná je pobočka podľa sídla zamestnávateľa, ak je otec zamestnanec. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Sociálna poisťovňa má lehotu 60 dní, aby rozhodla o nároku na dávku. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a vyplatí mu ju do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Výška otcovského a materského

Otcovské, rovnako ako materské, sa vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca veľmi zjednodušene z hrubej mzdy). Výška dávky je teda u každého poistenca individuálna, závisí od dosiahnutých príjmov. 

Maximálne materské 2023

V roku 2023 dosiahne maximálna výška materskej dávky 59,72055000 eur na deň. Mesačne bude Sociálna poisťovňa vyplácať materské maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Na maximálne materské má nárok poistenec, ktorého vymeriavací základ, z ktorého platil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období (spravidla predchádzajúci rok 2022), bol mesačne vo výške aspoň 2422 eur (ide o dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy platnej v roku 2021, t. j. 2 x 1211 eur).

Maximálne otcovské 2023

Ak má otec nadpriemerné príjmy (mesačne aspoň vo výške 2422 eur), vznikne mu nárok na otcovské za 14 dní vo výške 836,0877 eur (14 x 59,72055/maximálna výška materskej dávky na deň).

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised