Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Ako si vybaví materské otec dieťaťa?

 Kristína Kováčiková   03.10.2018   0

Za posledné roky si žiada o materské čoraz viac otcov. Podmienky, ktoré musí spĺňať a ako dlho trvá nárok na materské, si môžete prečítať v článku Chceme obidvaja materské, ako na to.

V tomto článku sa budeme zaoberať formalitami - postupom, ako si má otec dieťaťa vybaviť materskú.

Keď si podáva žiadosť o materské žena, tlačivo jej vystaví jej gynekológ a ona ho následne odovzdá zamestnávateľovi. Ako je to v prípade, keď si o materské žiada otec dieťaťa?

Shutterstock

 

Na otázky odpovedá Ing.  Peter  Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Ako postupovať, keď si žiada o materské otec dieťaťa?

Ak chce otec dieťaťa požiadať o materské, je potrebné, aby v Sociálnej poisťovni predložil Žiadosť o materské, ktorú mu vydajú ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Žiadosť o materské nie je voľne dostupné tlačivo, nakoľko je označené jedinečným číslom.

Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o materské predloží zamestnanec pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba pobočke podľa miesta trvalého bydliska.

Aké ďalšie doklady prikladá muž, ktorý si žiada o materské?

Ďalším dokladom je dohoda s matkou dieťaťa o prevzatí dieťaťa do svojej osobnej celodennej starostlivosti.

Dohoda má obsahovať mená a priezviská rodičov, ich identifikačné údaje (napr. číslo sociálneho zabezpečenia alebo dátum narodenia), meno a priezvisko dieťaťa, ktoré otec prevzal do svojej starostlivosti, jeho dátum narodenia, príp. rodné číslo.

V dohode je potrebné uviesť dátum, odkedy prevezme dieťa do starostlivosti otec a musí byť podpísaná oboma rodičmi dieťaťa.

Rodný list dieťaťa predkladá otec dieťaťa pobočke Sociálnej poisťovne len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky (stačí neoverená kópia) a tiež musí pobočke predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok.

Je možné Žiadosť o materské odovzdať osobne/poštou/elektronickými prostriedkami?

Žiadosť o materské je možné pobočke Sociálnej poisťovne doručiť osobne alebo poslať poštou. Poistenec môže požiadať o materské aj elektronickou formou, ale  len v takom prípade, ak má zriadenú e-schránku, prípadne zaručený elektronický podpis.

Najskôr je potrebné vyzvať pobočku Sociálnej poisťovne, na doručenie skenu uvedenej žiadosti a následne predmetnú žiadosť po vyplnení a podpísaní zaslať Sociálnej poisťovni prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised