Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Ako si vybaví materské otec dieťaťa?

 Kristína Kováčiková   01.01.2021   1

Za posledné roky si žiada o materské čoraz viac otcov. Podmienky, ktoré musí spĺňať a ako dlho trvá nárok na materské, si môžete prečítať v článku Chceme obidvaja materské, ako na to.

V tomto článku sa budeme zaoberať formalitami - postupom, ako si má otec dieťaťa vybaviť materskú.

Keď si podáva žiadosť o materské žena, tlačivo jej vystaví jej gynekológ a ona ho následne odovzdá zamestnávateľovi. Ako je to v prípade, keď si o materské žiada otec dieťaťa?

Otec ide na materskú
Shutterstock

 

Ako postupovať, keď si žiada o materské otec dieťaťa?

Ak chce otec dieťaťa požiadať o materské, je potrebné, aby v Sociálnej poisťovni predložil Žiadosť o materské, ktorú mu vydajú ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o materské nie je voľne dostupné tlačivo, nakoľko je označené jedinečným číslom.

Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o materské predloží zamestnanec pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba pobočke podľa miesta trvalého bydliska.

Aké ďalšie doklady prikladá muž, ktorý si žiada o materské?

Dohoda s matkou dieťaťa o prevzatí dieťaťa do svojej osobnej celodennej starostlivosti od mája 2021 nie je potrebná.

Otec však musí pobočke predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok.

Rodný list dieťaťa predkladá otec dieťaťa pobočke Sociálnej poisťovne len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky (stačí neoverená kópia).

Je možné Žiadosť o materské odovzdať osobne/poštou/elektronickými prostriedkami?

Žiadosť o materské je možné pobočke Sociálnej poisťovne doručiť osobne alebo poslať poštou.

Poistenec môže požiadať o materské aj elektronickou formou, ale  len v takom prípade, ak má zriadenú e-schránku, prípadne zaručený elektronický podpis.

Najskôr je potrebné vyzvať pobočku Sociálnej poisťovne, na doručenie skenu uvedenej žiadosti a následne predmetnú žiadosť po vyplnení a podpísaní zaslať Sociálnej poisťovni prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Juraj napísané 15.01.2020 11:33

Z článku sme sa nedozvedelI nič praktické a konkrétne, len všeobecné informácie ktoré sú všade. Konkrétne informácie ako napríklad kedy a ako dlho pred plánovaným nástupom na materskú musí otec podať žiadosť do sociálnej posisťovne niesú uvedené. Konkrétne info, termíny a postup pri oznamovaní zamestnávatelovi a sociálnej poisťovne chýba. Sociálna poisťovňa je ohľadom praktických informácií veľmi tajomná a skromná organizácia, pán inžinier by v rámci svojej pracovnej náplne mohol byť zhovorčivejší

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Juraj napísané 15.01.2020 11:33

Z článku sme sa nedozvedelI nič praktické a konkrétne, len všeobecné informácie ktoré sú všade. Konkrétne informácie ako napríklad kedy a ako dlho pred plánovaným nástupom na materskú musí otec podať žiadosť do sociálnej posisťovne niesú uvedené. Konkrétne info, termíny a postup pri oznamovaní zamestnávatelovi a sociálnej poisťovne chýba. Sociálna poisťovňa je ohľadom praktických informácií veľmi tajomná a skromná organizácia, pán inžinier by v rámci svojej pracovnej náplne mohol byť zhovorčivejší

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised