Prídavky na dieťa 2024

Kristína Turnerová Kováčiková 35

Prídavok na dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavky na deti vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a…

Bolesti chrbta v tehotenstve

Mgr. Jana Boleková 0

  Bolesti chrbta sú v tehotenstve pomerne častým javom So zväčšujúcim sa bruškom, a tým aj iným ohnutím chrbtice a zmenou ťažiska, sa nepríjemné bolesti…