Prvé vyšetrenie v tehotenstve: potvrdenie gravidity

MUDr. Jana Černáková 0

Dnes, keď je možné si takmer v každej lekárni kúpiť tehotenský test, prichádza väčšina budúcich mamičiek k lekárovi už s takpovediac potvrdenou graviditou.

Thinkstock

Prvá návšteva v tehotenskej poradni by sa mala uskutočniť rozhodne v prvom trimestri tehotnosti, najlepšie do jedného mesiaca od pôvodne očakávaného termínu menštruácie, teda asi v 6. – 8. týždni tehotnosti.

Prvé vyšetrenie je zamerané na diagnostiku /potvrdenie, overenie/ gravidity. Dnes sa používa laboratórna a ultrazvuková diagnostika.

Potvrdenie tehotenstva – prítomnosť tehotenského hormónu v krvi alebo v moči

Podstatou laboratórnej metódy určenia tehotnosti je dôkaz prítomnosti ľudského choriogonádotropínu /hCG/ v krvi alebo v moči. Tento hormón sa už na začiatku gravidity tvorí v štruktúre, z ktorej neskôr vznikne placenta.

Metódy stanovenia hCG sú rôzne, vo všeobecnosti by sme ich mohli rozdeliť na kvalitatívne a kvantitatívne:

Kvalitatívny spôsob znamená určenie prítomnosti alebo neprítomnosti tohto hormónu, je využívaný v tehotenských testoch voľne dostupných v lekárňach, dokazujeme ním prítomnosť hCG v moči, je pravdepodobne najčastejšie používaným spôsobom diagnostiky tehotnosti a treba dodať, že takýto spôsob určenia prítomnosti hCG je v tejto začiatočnej fáze úplne postačujúci.

Ďalšou možnosťou je kvantitatívne meranie hCG, teda presné, číselné stanovenie hladiny tohto hormónu, najčastejšie z krvi. Táto diagnostika sa väčšinou bežne nepoužíva, používa sa vtedy, ak je podozrenie na akúkoľvek odchýlku od normálneho vývoja, napr. mimomaternicová tehotnosť, zamĺknutý potrat.

Potvrdenie tehotenstva ultrazvukom

Ďalším spôsobom diagnostiky gravidity je ultrazvukové vyšetrenie. Pokiaľ sa laboratórnym stanovením hCG (alebo tehotenským testom) gravidita potvrdí, ultrazvuk dáva aj ďalšie informácie.

Ultrazvukové vyšetrenie potvrdí nielen prítomnosť, ale aj správny vývoj zárodku. Od prvého ultrazvukového vyšetrenia očakávame potvrdenie vnútromaternicového vývoja zárodku, určenie počtu zárodkov a zatiaľ jediný životný prejav – bijúce srdce.

Thinkstock

Potvrdenie gravidity a tehotenská knižka

Po potvrdení tehotenstva sa v poradni vystaví preukaz pre tehotné (tehotenská knižka), do ktorého sa zapíšu potrebné osobné údaje, údaje o celkovom zdravotnom stave budúcej mamičky a údaje týkajúce sa predchádzajúcich gravidít.

Zapíše sa termín poslednej menštruácie. Z tohto údaju sa pomocou Naegelleho vzorca vypočíta termín pôrodu: k dátumu poslednej menštruácie sa pripočíta 7 dní a odpočítajú sa tri mesiace.

Hneď vedľa týchto údajov je miesto, kam sa neskôr zapíše dátum pri pocítení prvých pohybov plodu. U prvorodičky je to väčšinou okolo 20. týždňa tehotnosti, u druho- a viacrodičiek okolo 18. týždňa. Aj z týchto údajov sa kedysi odvodzoval predpokladaný termín pôrodu, dnes v ére ultrazvuku, majú tieto údaje skôr informatívny charakter.

Do preukazu pre tehotné, bežnejšie označovaného ako materská knižka, sa potom v priebehu celej prenatálnej starostlivosti zaznamenávajú údaje, ktoré vyplynú z výsledkov jednotlivých vyšetrení.

Vyšetrenia po potvrdení tehotenstva

Ak sa potvrdí gravidita, vykonajú sa nasledujúce vyšetrenia:

  • Anamnéza – lekár sa informuje na váš zdravotný stav, prekonané a akútne ochorenia, liečbu, operácie v minulosti, všetky zdravotné otázky súvisiace s tehotenstvom u vás i v rodine vašej i otca dieťaťa. 
  • Meria sa výška, hmotnosť, krvný tlak.
  • Vaginálne vyšetrenie – pohmatom sa vyšetrí veľkosť a uloženie maternice, konzistencia krčka maternice, posúdi sa stav kanála krčka maternice, resp. jeho vonkajšieho vyústenia.
  • Odoberie sa ster na cytologické a mikrobiologické vyšetrenie.
  • Odoberie sa krv na vyšetrenie krvného obrazu, krvnej skupiny a Rh faktoru. Ak je budúca mamička Rh negatívna, je potrebné vyšetriť aj krvnú skupinu a Rh faktor otca dieťaťa.
  • K bežnému vyšetreniu patrí aj vyšetrenie na HIV, syfilis a hepatitídu B.
  • Ak je to potrebné, vykonajú sa aj testy na toxoplazmózu, prípadne na protilátky proti rubeole.
  • K ďalším laboratórnym vyšetreniam patrí základne biochemické vyšetrenie z krvi a vyšetrenie koagulačných /zrážacích/ parametrov.
  • Medzi základné a pravdepodobne aj najstaršie pôrodnícke vyšetrenie patrí posúdenie panvy a zmeranie jej pevne stanovených štyroch rozmerov pelvimetrom.

Mala by ste tiež absolvovať zubné vyšetrenie u svojho zubára (v tehotenstve máte z poistenia hradené dve preventívne prehliadky – na začiatku a pred koncom tehotenstva) a interné vyšetrenie u obvodného lekára.

Prehľad jednotlivých vyšetrení podľa týždňov tehotenstva nájdete v článku Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 3,50 z 5)
Loading...

Pridaj komentár