utorok 06.06.2023 | meniny má Norbert  

Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská

Adresa:

Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská,
Antolská 11, 851 07 Bratislava

tel: 02/6867 2676
email: borovsky@pe.unb.sk
web: www.unb.sk/

Štatistické údaje:

Počet pôrodov 3361
Pôrody sekciou 1437
Pôrody s epiziotómiou 918
Pôrody s EDA

Extra:

Titul "Baby friendly hospital"
Perinatologické centrum
Pôrodná izba
Nadštandardná pôrodná sála
Možnosť zazmluvniť si pôrodníka, resp. pôrodnú asistentku
Epidurálna analgézia
Prítomnosť sprevádzajúcej osoby
Izby rooming-in na šestonedelí
Nadštandardná izba na šestonedelí
Položenie bábätka na brucho bezprostredne po pôrode
Prvé priloženie bábätka ihneď po pôrode k prsníku

Aktualizované 12. januára 2023.

Predpôrodná starostlivosť

V Univerzitnej nemocnici na Antolskej ulici sa môžete prihlásiť na predpôrodnú prípravu, kde absolvujete cvičenie a besedu. Partneri sú pri tom vítaní.

Psycho-fyzická príprava na pôrod

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, prízemie, telocvičňa, č. dv. 18 (vedľa bufetu)

Termíny:

Pondelok, streda, štvrtok o 8.00 hod.

Utorok o 11.00 hod. a o 15.00 hod.

Prihlásiť sa dá telefonicky denne od 7:15 do 7:45 hod na čísle 02/68673403 u p. Ježíkovej.

Psycho-fyzická príprava je spoplatnená sumou 7,50 € (resp. podľa aktuálne platného cenníka UNB).

V rámci prípravy je možnosť aj plávania pre tehotné v bazéne Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, každý pondelok od 13.00 hod. do 14.00 hod. 

Pravidelné stretnutia s gynekológmi-pôrodníkmi a neonatológmi

Vždy druhý pondelok v mesiaci sa konajú predpôrodné konzultácie - stretnutie tehotných a ich partnerov s gynekológom-pôrodníkom a neonatológom (Malá zasadačka, 3.poschodie nad bufetom).

Na tomto stretnutí sa môžete dozvedieť informácie: kedy ísť do pôrodnice, čo si zbaliť, čo čakať na pôrodnej sále a oddelení šestonedelia, ako prebieha starostlivosť o novorodenca počas pobytu na oddelení šestonedelia a čo je nutné vybaviť/pripraviť si vopred.

(presné termíny na rok 2023 nájdete na webe a instagrame)

Taktiež si môžete ísť obhliadnuť pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia i novorodenecké oddelenie ešte pred pôrodom (v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie).

Do poradne tu však začnite chodiť najneskôr v 36. týždni tehotenstva. Rozpis ordinačných hodín i ostatné informácie nájdete na webových stránkach nemocnice,  ako aj na instagramovom profile kliniky (@gynpor_antolska).  

Na prvú návštevu je vhodné objednať sa telefonicky, nezabudnite si ale so sebou zobrať tehotenskú knižku, potvrdenie od svojho ambulantného gynekológa-pôrodníka a moč.

V tomto zariadení akceptujú pôrodné plány, resp. želania. Je vhodné ich dopredu prekonzultovať ešte počas prenatálnych poradní, prípadne si dohodnúť aj stretnutie s neonatológom (ohľadom prianí pri starostlivosti o novorodenca)

Sprevádzajúca osoba

V tejto nemocnici umožňujú, aby rodiacu ženu sprevádzala aj viac než jedna osoba (otec dieťaťa, dula, kamarátka, iný rodinný príslušník ...). 

Nemocnica tiež deklaruje, že umožňujú prítomnosť sprevádzajúcej osoby s rodičkou od začiatku, teda sprevádzajúca osoba môže byť prítomná, ak si to rodička želá, aj pri príjmovom vyšetrení.  

Doprovod musí samozrejme spĺňať základné hygienické a etické podmienky. A môže ostať dve hodiny po pôrode, až kým vás neprevezú na oddelenie šestonedelia.

Pôrodník / pôrodná asistentka

V prípade fyziologickej (nekomplikovanej) tehotnosti a predpokladu fyziologického (nekomplikovaného) pôrodu je pôrod vedený pôrodnou asistentkou, ktorá v prípade komplikácií alebo nutnosti podania medikamentov volá lekára gynekológa-pôrodníka.

Pri samotnom pôrode je okrem pôrodnej asistentky prítomná druhá asistujúca pôrodná asistentka, lekár gynekológ-pôrodník, lekár neonatológ a novorodenecká zdravotná sestra. Po pôrode pôrodné poranenia kontroluje pôrodná asistentka, v prípade väčších poranení kontrolu a následnú suturu vykonáva lekár gynekológ-pôrodník.

V tejto pôrodnici vám ponúkajú i možnosť vybrať si k pôrodu konkrétneho gynekológa-pôrodníka – lekára/ku. Poplatok je 300 €.  Je potrebné ešte pred tým spísať zmluvu s pôrodnicou. Teda zmluvu medzi vami – rodičkou a pôrodnicou.

V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov dohodnutý gynekológ-pôrodník k pôrodu nedostaví, môžete vyplniť tlačivo „Odstúpenie od zmluvy“ a peniaze vám vrátia.

Ak by ste si k svojmu pôrodu chceli zavolať známeho lekára alebo pôrodnú asistentku, ktorí tu nepracujú, je to možné iba pod podmienkou, že citujem: „nebudú zasahovať do medicínskeho vedenia pôrodu službukonajúceho lekára.“

pôrodnica Antolská, Bratislava

Pôrod

Miestnosť, kde budete tráviť prvú dobu pôrodnú je určená i na ostatnú časť pôrodu. Čo je mnohokrát výhoda. Aspoň sa nemusíte presúvať z miesta na miesto.

V pôrodnici sú štyri klasické pôrodné boxy a jedna nadštandarná pôrodná izba. 

Klasické pôrodné boxy sú všetky vybavené pomôckami k prirodzenému pôrodu (polohovateľná pôrodná posteľ, fit-lopta, malá lopta, žinenka, difuzér pre možnosť aromaterapie), prostredie pôrodných boxov je zútulnené nerušivým nábytkom a stenami s mliečnym sklom. Využívať môžete sociálne zariadenie (sprcha, WC) na pôrodnej sále.

V nadštandardnej pôrodnej izbe je samostatný sprchový kút a toaleta. Je zariadená podomácky, je tam kreslo, sedačka a rôzne pomôcky k prirodzenému pôrodu (polohovateľná pôrodná posteľ, pôrodná stolička so závesom na úľavové polohy, fit-lopta, malá lopta, žinenka, difuzéry pre možnosť aromaterapie). Určite príjemné je, že sa tam dá na vaše želanie stlmiť svetlo a že tam môže bábätko ostať s vami dve hodiny po pôrode. Je tam na to priestor. Priplatiť si treba 100 €. Trochu súkromia vám určite nezaškodí...

Počas prvej doby pôrodnej sa môžete voľne pohybovať v priestoroch pôrodného traktu, neobmedzene sa sprchovať a používať pomôcky, ktoré sú k dispozícii. Pitie (nesýtené, nesladené nealkoholické nápoje) je povolené počas pôrodu, jedenie však nie. 

Čo všetko máte v tejto pôrodnici možnosť využiť?

 • klasická pôrodná posteľ
 • polohovateľné pôrodné kreslo
 • klasická nemocničná posteľ
 • pôrodná stolička (súčasť nadštandardnej pôrodnej izby)
 • hrazda s plachtou (súčasť nadštandardnej pôrodnej izby) – závesný aparát jednak k úľavovým polohám počas pôrodu alebo k vedeniu pôrodu vo vertikálnej polohe
 • veľké fit-lopty (súčasť každého pôrodného boxu/izby)
 • malé lopty (súčasť každého pôrodného boxu/izby)
 • žinenky (súčasť každého pôrodného boxu/izby)
 • prehrávač s hudbou
 • možnosť aromaterapie (súčasť každého pôrodného boxu/izby)
 • sprcha
 • možnosť využiť EDA  (dostupnosť 24/7)
 • možnosť požiadať o lieky proti bolesti

 

Epidurálna analgézia je v tomto zariadení dostupná 24 hodín 7 dní v týždni. Pred pôrodom je nutné absolvovať pohovor a poučenie na anesteziologickej ambulancii. Počas pôrodu si o ňu môžete požiadať alebo vám ju gynekológ-pôrodník navrhne podľa aktuálneho priebehu pôrodu. Pre podanie epidurálnej analgézie je dôležité správne načasovanie, preto je dôležitá komunikácia a otvorená diskusia rodičky a personálu (pôrodné asistentky/gynekológ-pôrodník).

Poďme sa pozrieť na rutinné praktiky:

Klystír v tomto zariadení sa podáva po dohovore s rodičkou, eventuálne sa podajú glycerínové čapíky alebo Yal gél (ten si prinesie rodička). Ak však odmietnete, vyhovejú vám. Najprv vás poučia a vy sa sama rozhodnete o jeho aplikácii. 

Holenie je odporúčané všetkým, avšak je na rodičke ako sa rozhodne. 

Voľba polohy rodičky počas 2. DP : najčastejšie je využívaná poloha v polosede so zapretými alebo vyloženými nohami, iné polohy sú možné po predchádzajúcom dohovore s pôrodnou asistentkou/ gynekológom-pôrodníkom/ gynekologičkou-pôrodníčkou - poloha na štyroch (na pôrodnej posteli alebo na žinenke), na boku, v stoji. 

Odber pupočníkovej krvi je potrebné oznámiť službukonajúcemu gynekológovi-pôrodníkovi a pôrodnej asistentke, keď prídete do pôrodnice (pre včasné nachystanie si odberového setu podľa typu odberu). V tomto stave už nemusíte ukazovať ani zmluvy ani zaplatené šeky. 

Cisársky rez

Ak by ste náhodou, či plánovane, rodili dieťatko cisárskom rezom, váš partner môže byť neďaleko. Čakať môže vedľa operačnej sály a „po prvom ošetrení má možnosť priameho kontaktu s novorodencom a vizuálneho kontaktu s rodičkou.“ Priamo pri sekcii na operačnej sále byť nemôže.

Po sekcii je pri fyziologickom novorodencovi možný bonding, je však nutné povedať to vopred aby sa nachystal personál a priestory. Ak je počas sekcie nevyhnutné oddelenie dieťaťa od matky, je možnosť novorodenca priložiť na hrudník otcovi v samostatnej časti novorodeneckého oddelenia, je však nutné povedať vopred aby sa nachystal personál a priestor.

Máte tu ale možnosť zvoliť si typ anestézie. Využívajú všetky druhy anestézie (celkovú, spinálnu, epidurálnu), metódu obvykle vyberá zdravotnícky personál (anesteziológ) podľa vášho zdravotného stavu a stavu dieťatka. Najčastejšie je však využívaná spinálna anestézia alebo prehĺbená epidurálna anestézia (ak ide o nepostupujúci pôrod a je zavedený epidurálny katéter)

A za akých podmienok je zdravé dieťatko umiestnené pri vás nastálo?

Podľa vášho želania a podľa toho, či ste schopná sa oňho postarať. Výborné však je, že vám aj na oddelení šestonedelia môže pomáhať blízka osoba (viď nižšie – oddelenie šestonedelia). 

♥  Rodička v prípade záujmu môže požiadať o odber perinatálnych tkanív - pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty. Stačí to oznámiť slovne službukonajúcemu personálu pri príjme na pôrodnú sálu.

V prípade záujmu o odber placenty, je potrebná registrácia vopred na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33. 

Viac info: 10 dôvodov, prečo pri pôrode uchovať perinatálne tkanivá

Novorodenec

Zaujíma vás čo bude s dieťatkom tesne po pôrode? Závisí to od situácie. Ak je bábätko v poriadku, môže byť s vami nepretržite od prvej chvíle po pôrode. 

Po pôrode je fyziologický novorodenec uložený na kožu matky a zotrvá tam po dobu min. 2 hodín - bez prerušenia vyšetrením, odnášaním, obliekaním. Ak si to mamička neželá, novorodenec nie je odnesený na meranie, váženie. To sa deje neskôr. Vhodný je prvotný dohovor aj s neonatológom a neonatologickou sestrou, ak to stav novorodenca dovoľuje prvé vyšetrenie (okrem merania a váženia) sa vykonáva priamo na matke.  

Prvé potrebné vyšetrenia novorodencov sa robia v špeciálne na to určenej miestnosti, kam však môže ísť s bábätkom i vaša blízka osoba (najčastejšie otec dieťaťa). 

Novorodenci sa prikladajú prvýkrát k prsníku ihneď po pôrode, kým ešte nie sú zabalení do perinky, prípadne pár minút po pôrode, po ošetrení, osušení a sú nahý len s plienočkou priložený matke na hrudník (samozrejme podmienkou je fyziologický stav novorodenca). 

Ak by sa nebodaj niečo bábätku stalo, môžem vás potešiť, že citujem: „nemocnica ako jediná v regióne má špičkovú novorodeneckú JIS. V tomto prípade sa kontakt matky a novorodenca riadi aktuálnym zdravotným stavom.“

Dôležité informácie ohľadom starostlivosti o novorodenca počas pobytu na šestonedelí ako aj o pripravovaných kurzoch (dojčenie a polohovanie novorodenca) nájdete na stránke: www.novorodenciantolska.sk

Oddelenie šestonedelia

V tejto nemocnici na „šestonedelí“ majú izby typu rooming in.

Nemocnica deklaruje, že novorodenec ostáva s mamou aj pri a po prevoze na šestonedelie a v následných hodinách. Prevoz čerstvej mamičky a novorodenca je realizovaný oddelene, avšak po prevoze ostávajú opäť spolu. 

V prípade potreby môžete kedykoľvek zveriť bábätko do starostlivosti novorodeneckých sestier.

V prípade, že nastane situácia, že sú izby na oddelení šestonedelia preplnené, umiestňujú mamy bez detí na oddelení rizikovej gravidity, resp. na operačnom oddelení.

Zaostrili sme i na sociálne zariadenia.  

Aktuálne je vytvorené jedno samostatné nadštandardné oddelenie šestonedelia (9 izieb, 2-lôžkové). Môžete si ich zaplatiť iba pre seba, prípadne pre seba a partnera (v závislosti od epidemiologickej situácie a obsadenosti oddelenia šestonedieľkami). Na dané izby sa netreba objednávať vopred, stačí povedať pri príjme na pôrodnú sálu. Ak by na nadštandardnom oddelení nebolo aktuálne voľné miesto, hneď ako sa uvoľní Vás tam preložia s oddelenia štandardného šestonedelia. 

Ak chcete aby tu bol s vami ubytovaný i partner, treba zaplatiť poplatok podľa aktuálneho cenníka UNB.  

Ostatné izby sú tzv. bunky – dve izby majú spoločné jedno sociálne zariadenie. V týchto izbách sú hospitalizované obvykle po dve ženy, menej často tri. Takže sa určite nedostanete na izbu kde bude viac ako 2 – 3 postele.

Dojčenie

Veľa žien si vyberá pôrodnicu i podľa toho, ako je postarané o podporu dojčenia. V tejto pôrodnici môžete očakávať: kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier, okrem toho sú na oddelení aj laktačné sestry, ktoré sa venujú podpore dojčenia. Všetkým rodičkám poskytujú aj písomné podklady a informácie na nástenke. Cenné rady, tipy a triky ohľadom dojčenia získate aj na vyššie spomínanej stránke www.novorodenciantolska.sk

Na otázku váženia boli zaškrtnuté tieto možnosti:

Deti nevážime každý deň, iba pri kúpaní. Ak je to potrebné (dieťa nepriberá, nedostatok mliečka u matky a pod) sú tieto deti vážené pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka – váha je na oddelení.

Na oddelení máte k dispozícii elektrické aj ručné odsávačky (je nutné si o ne požiadať u sestier na oddelení). A tým starostlivosť nekončí - rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu.

V prípade potreby sa deti dokrmujú buď umelým mliekom alebo pasterizovaným ženským mliekom. Na dokrmovanie používajú striekačku alebo fľašu. Pristupuje sa k nemu v prípade zastavenia laktácie alebo nedostatku mlieka mamičky.

Z pôrodnice odchádza 92% plne dojčených novorodencov.

Návštevné hodiny

Sú určené týmto rozvrhom.

Streda, sobota, nedeľa

15,00 – 17,00

Pre návštevy je vyhradený spoločný priestor, ak však máte nadštandardnú izbu, môže ísť návšteva priamo tam. Detičky sú zatiaľ  pri novorodeneckých sestrách.

Samozrejme návštevné hodiny sa môžu meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Tehotná/rodička je o nich pri príjme aj počas hospitalizácie informovaná.

A kedy vás pustia domov?

Ak je váš zdravotný stav dobrý ako aj stav Vášho dieťaťa, tak po vaginálnom pôrode aj po cisárskom reze Vás pustia domov na 3.-4. deň (deň pôrodu sa ráta ako 0.deň).

Finančné zhrnutie (orientačne)

Samostatný pôrodný box

100 €

Výber lekára

300 

Výber pôrodnej asistentky

X

Nadštandardná izba na oddelení šestonedelia (dvojposteľová)

18 €

Nadštandardná izba na oddelení šestonedelia (jednoposteľová)

40 €

Poplatok za blízku osobu na oddelení šestonedelia

35 €

Doplatok za stravu pre sprevádzajúcu osobu

cena celodennej stravy

A ešte jedna príjemná služba, ktorú táto pôrodnica svojim rodičkám/čerstvým mamičkám ponúka – môžete si dať vyfotografovať bábätko.

Fotky boli aktualizované k 10.1.2023

Fotogaléria

Štandardný pôrodný box
Štandardná izba šestonedelie
Príjem na pôrodnú sálu
Nadštandardná pôrodná izba
Nadštandardná izba šestonedelie
Nadštandardná izba šestonedelie sociálne zariadenie
Chodba štandardné oddelenie šestonedelia
Chodba nadštandardné oddelenie šestonedelia

Hodnotenia mamičiek

Hodnotenia mamičiek za rok 2011
Hodnotenia mamičiek za rok 2012
Hodnotenia mamičiek za rok 2013
Hodnotenia mamičiek za rok 2014
Hodnotenia mamičiek za rok 2015
Hodnotenia mamičiek za rok 2016
Hodnotenia mamičiek za rok 2017
Hodnotenia mamičiek za rok 2018

Mapa


Zobraziť Sprievodca pôrodnicami na väčšej mape
Nemocnica: treeLevel=3
Komentáre k článku
Lucia napísané 15.01.2020 15:43

Prvý dojem z tejto pôrodnice po pokuse o prvé telefonické skontaktovanie a zajednanie si termínu obhliadky pôrodnice pre budúcu mamičku.

 

Volala som na tel. č. na to určené, ktoré pôrodnica uvádza na svojej stránke.

1. pokus: nedovolala som sa

2. pokus: Prijatie hovoru otázku: "Áno?"

Po tom, čo som si overila, že som sa dovolala správne, a pani na telefóne ma predala ďalšej bezmennej panej som položila svoju otázku ohľadne najbližšieho možného termínu obhliadky pôrodnej sály,oddelenia šestonedelia i novorodeneckého oddelenia, ako to uvádzate na tejto stránke.

Pani na telefóne mi oznámila, že na oddelení šestonedelia nemám čo hľadať. Keď som jej povedala, že túto možnosť spomínate na stránke, oznámila mi, že je to blbosť. Celkovo pôsobila dosť neochotne a nebol tam nijaký záujem, mala som pocit, že obťažujem. Ohľadne obhliadky pôrodnej sály vraj treba zavolať pol hodinu vopred a podľa situácie na pôrodnej sále sa rozhodne ďalej.

 

Napriek odporúčaniu tejto pôrodnice mojim gynekológom, pretože to je vysokošpecializovaná perinatologická klinika, mám vážne obavy z prístupu personálu v štátnej nemocnici k pacientom a k svojej práci všeobecne.

 

Bojím sa, aby laxný a neprofesionálny prístup personálu neohrozil moju psychickú a fyzickú pohodu, ktorá bude dôležitá pre moje dieťa.

 

Ďalšie dojmy budú nasledovať.

Zuzana napísané 05.01.2019 21:06

Pred dvomi rokmi som porodila syna v tejto nemocnici,a nie je to také isté ako sa píše. Prišla som na príjem a padla otázka čo chcem. Pekné privítanie. Išla som na vyšetrenie a nevedeli zistiť či mi plodová voda odtiekla alebo nie. Urobili mi monitor a muža poslali domov, že sa mu ozveme keď budem rodiť. Urobili mi klystír, dali na čakačku a keď som začala rodiť zavolala som mužovi. Syn sa narodil o 2:31hod. Pôrodná asistentka, ktorá má odrodila bola skvelá, tá ktorá má ale zašivala bola opak,veľmi nepríjemná a bolelo to. Ako sa syn narodil dali mi ho na sekundu na hruď a hneď zobrali s oznámením, že teraz ho odmeraju odvážia a donesú. Sestrička zavolala muža aby išiel s ňou k nášmu synovi. Muž sa vrátil, doniesli mi syna a položili v plachte zľahka zabaleneho na hruď. Žiadna veta priložte si syna k prsníku. Dala som ho mužovi a ten ho držal pokým ma nezašila tá doktorka... Po dvoch hodinách 4:30hod zobrali syna na vyšetrenia, poslali muža domov a mňa odviezli na šestonedelie. Okolo 5:30 po hodine spánku mi doviezli krpca a o hodinu na to má už budili do sprchy. Laktačná poradkyňa aj sestričky neboli príjemné, zväčša ignor. Ale jedna smena bola super. Sestričky aj poradili s laktaciou, aj s inými vecami. Len mne nebolo treba až na jednu vec. Nevedela som, že poskytujú odsávačku mlieka, ktorú som potrebovala lebo mlieko mi tieklo všade a prsia mi navreli. Inak pod vplyvom hormónov sa to dalo v pohode prežiť, ale čo sa týka vyšetrení syna bolo to na jednotku.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Aktuálne články