Všetko o pôrodniciachVšetko o Sprievodcovi pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami 2019

  18.07.2019   0

Projekt Sprievodca pôrodnicami má za sebou ôsme finále. Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za uplynulý rok.

Projekt má ambíciu byť mediátorom v komunikácii medzi rodičmi a perinatológmi. Prostredníctvom spätnej väzby mamičiek a odborného hodnotenia perinatológov chceme zlepšovať slovenské pôrodníctvo.

 

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. Portál rodinka.sk sa na www.sprievodca-porodnicami.sk pýta rodičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). 

HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality (Expertné hodnotenie). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

Na jednom mieste, na projektovej stránke www.sprievodca-pôrodnicami.sk je možné

  • získať kompletné informácie o každej slovenskej pôrodnici,  a to z pohľadu služieb a kvality poskytovanej zdravotnej  starostlivosti o rodičky a novorodencov 
  • vyhľadať hodnotenie každej pôrodnice z predchádzajúcich rokov projektu, 
  • zapojiť sa do aktuálneho ročníka -  vyjadriť do dotazníka vlastnú skúsenosť s pôrodom 

Na stránke Sprievodca pôrodnicami.sk má každé gynekologicko - pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť kedykoľvek aktualizovať. 

Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek.

Webová aplikácia má 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko.

Od spustenia projektu v roku 2011 získala aplikácia viac ako 28 000 hlasovaní.

Tabuľka: Otázky z dotazníka a priemerné hodnotenie pôrodníc mamičkami (maximum je 100 %)

Otázka

Priemer

1

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici (cvičenia, prednášky...)? Ak pôrodnica žiadnu prípravu neponúka, neodpovedajte.

85,80 %

2

Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?

86,72 %

3

Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?

85,76 %

4

Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?

87,91 %

5

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? Ak ste rodili sekciou, neodpovedajte.

91,94 %

6

Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?

91,04 %

7

Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?

89,95 %

8

Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?

87,90 %

9

Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?

89,47 %

10

Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.

81,74 %

11

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

77,92 %

12

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

66,65 %

13

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

87,64 %

14

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

87,75 %

Najväčší počet bodov získali pôrodnice za:

  • umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %)
  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 91,04 %)
  • vybavenie pôrodného traktu (89,95 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice za:

  • podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (77,92 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 66,65 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)
  • podporu dojčenia (81,74 %)
  • ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky (85,76 %)

"Keďže z výsledkov predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, jej absencii, alebo kvalite, dobrou správou je, že mnohé pôrodnice jej už venujú  zvýšenú pozornosť  a ponúkajú rôzne nové  kurzy pre budúce mamičky. 

Zmena sa hneď odrazila aj vo väčšej spokojnosti v aktuálnom hodnotení (spokojnosť vzrástla až o 10 percentuálnych bodov)," komentuje šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková. 

"Mnohé pôrodnice prechádzali v minulom roku stavebnými rekonštrukciami . Aj s novým prostredím moderných pôrodných sál a izieb môže súvisieť pozitívna skúsenosť žien, ktoré hodnotili možnosť prežiť svoj pôrod v prítomnosti sprevádzajúcej osoby (možnosť malo 92% rodičiek) .

Vyzerá to tak, že prítomnosť blízkej osoby pri pôrode sa už stáva štandardom. No stále štandardom, za ktorý treba u nás, ako v poslednej krajine EU v niektorých pôrodniciach platiť (výnimkou sú len nemocnice zriadené MZ, a niektoré župné).

Obrat od pozitívnych hodnotení nastáva vo vnímaní citlivého času po pôrode. Mamy sú najmenej spokojné s podporou skorého kontaktu s bábätkom, prichádzajú o neopakovateľnú a dôležitú možnosť stráviť so svojim dieťaťom výnimočné prvé minúty a hodiny po pôrode.

Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. Novorodenci sú  dokrmovaní umelým mliekom, čo matkám aj bábätkám sťažuje štartovaciu čiaru."

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Sanatórium KOCH

86,3 %

BB

Nemocnica s poliklinikou Brezno

83,8 %

KE

NsP Spišská Nová Ves

94,5 %

NR

Nemocnica Topoľčany

86,2 %

PO

Nemocnica a. g. L. Svobodu Svidník

92,8 %

TN

NsP Považská Bystrica

93,9 %

TT

NsP Skalica

86,4 %

ZA

FNsP Žilina

95,9 %


Tabuľka: Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek

Miesto

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

FNsP Žilina

95,9 %

2.

NsP Spišská Nová Ves

94,5 %

3.

NsP Považská Bystrica

93,9 %

 

 

Expertné hodnotenie

Skladba indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou.

Pôrodnice rozdeľujeme do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. 

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Váha jednotlivých parametrov kvality je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka: Hodnotené parametre kvality a ich váha na hodnotení

Parameter

Celková váha

Čiastkové podiely jednotlivých parametrov

Perinatálne ukazovatele

20 %

Perinatálna úmrtnosť

50 %

Transport in utero do centra

25 %

Transport in utero – prijatie matky

25 %

Materská morbidita

20 %

Frekvencia cisárskych rezov

50 %

Percento epiziotómií

40 %

Peripartálne hysterektómie

10 %

Personálne zabezpečenie

20 %

 

 

Materiálno-technické vybavenie

20 %

Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty)

50 %

Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.)

50 %

Ostatné

20 %

Počet pôrodov

30 %

PEDA

15 %

Voľba polohy/pôrodné lôžka

15 %

Bonding

20 %

Rooming 24 hod.

20 %

 
Do projektu sa vyplnením dotazníkov zapojili všetky slovenské pôrodnice (51), s pôrodnicami komunikoval riaditeľ HPI Tomáš Szalay.

„Na základe komunikácie s jednotlivými oddeleniami vidím, ako sa zlepšuje povedomie o porovnávaní kvality. Pôrodnice už berú ako vec prestíže, že sú vyhodnocované v našom rebríčku.“

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov

88,2

BB

NsP Brezno

76,3

KE

Nemocnica Košice – Šaca

75,2

NR

NsP Levice

70,1

PO

Nemocnica A. Leňa Humenné

85,5

TN

Fakultná nemocnica Trenčín

88,6

TT

NsP Dunajská Streda

74,8

ZA

Univerzitná nemocnica Martin

81,1

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých úrovniach neonatologickej starostlivosti podľa expertného hodnotenia

Miesto

Úroveň neonatologickej starostlivosti

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

I

GPN Koch

79,1

1.

II

LNsP Liptovský Mikuláš

76,9

1.

III

Fakultná nemocnica Trenčín

88,6

1.

III+

Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská

82,9

 

Tabuľka: Top 3 pôrodnice na Slovensku podľa expertného hodnotenia

Miesto

Pôrodnica

Celkové hodnotenie (počet bodov zo 100)

1.

Fakultná nemocnica Trenčín

88,6

2.

Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov

88,2

3.

Nemocnica A. Leňa Humenné

85,5

 

V roku 2018 bolo v 51 slovenských pôrodniciach 56 478 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu kroku ide o pokles o 995 pôrodov.V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok.

V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia. Rovnako ako vlani, najmenej pôrodov bolo v Revúcej (242), najviac v Bratislave-Petržalke (3 239).

 Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018

pôrodnica

počet pôrodov

 

pôrodnica

počet pôrodov

Bratislava – Antolská

3 239

 

Revúca

242

Bratislava – Ružinov

2 975

 

Snina

310

Trenčín

2 242

 

Kráľovský Chlmec

357

Bratislava – Kramáre

2 036

 

Myjava

425

Košice – Šaca

1 783

 

Brezno

508

 

 „Vlani prebehli tri  pôrody z desiatich formou cisárskeho rezu,” uviedla odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. Oproti prechádzajúcemu roku ide o nárast, hoci minimálny.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším podielom cisárskych rezov za rok 2018

pôrodnica

podiel cis. rezov

 

pôrodnica

podiel cis. rezov

Nové Zámky

47,3%

 

Partizánske

14,6%

Nitra

46,2%

 

Trenčín

15,5%

Komárno

45,6%

 

Rimavská Sobota

15,6%

Topoľčany

45,0%

 

Kežmarok

17,2%

Bratislava – Antolská

42,4%

 

Spišská Nová Ves

17,5%

Perinatálna úmrtnosť zahŕňa mŕtvorodenosť a úmrtnosť detí do 7 dní po narodení.

Tabuľka: Pôrodnice s najväčšou a najmenšou perinatálnou úmrtnosťou za rok 2018

pôrodnica

perinatálna úmrtnosť (‰)

 

pôrodnica

perinatálna úmrtnosť (‰)

Revúca

24,0

 

Brezno

0,0

Prešov GPO I

16,7

 

Kráľovský Chlmec

0,0

Kežmarok

13,7

 

Liptovský Mikuláš

0,0

 

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek.

Najlepšie sú hodnotené pôrodnice v žilinskom kraji, najnižšie hodnotenia dostali pôrodnice v banskobystrickom a nitrianskom kraji.

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti

Miesto

Úroveň neonatologickej starostlivosti

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

I

GPN Koch

165,4

1.

II

LNsP Liptovský Mikuláš

170,4

1.

III

Nemocnica A. Leňa Humenné

176,0

1.

III+

Univerzitná nemocnica Martin

174,2

 

Projekt podporili

Ďakujeme hlavnému mediálnemu partnerovi, časopisu Mama a ja.

Za podporu projektu v tomto ročníku ďakujeme spoločnosti Medirex.

O nás

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venuje sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je internetový magazín, ktorý sa už 19 rokov venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
zdravedieta.sk

Aktuálne články