Príručka pre rodičaRodič a práca

Rizikové tehotenstvo a povinnosti zamestnávateľa

 Kristína Kováčiková   07.10.2019   0

Máte rizikové tehotenstvo? Tehotnú ženu nemožno za žiadnych okolností nútiť, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie.

iStock

 

Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe.

Zoznam zakázaných prác a pracovísk, vrátane prác a pracovísk so špecifickým rizikom v týchto prípadoch upravuje Nariadenie vlády - ktoré to sú, si môžete prečítať v článku Zakázané a rizikové práce v tehotenstve a počas dojčenia.

Riešenie situácie zo strany zamestnávateľa

Ak máte rizikové povolanie, či prácu, ktorá ohrozuje vaše tehotenstvo, a informovali ste o tejto skutočnosti svojho zamestnávateľa, zamestnávateľ má k dispozícii niekoľko riešení situácie: od dočasnej úpravy pracovných podmienok, preradenia na inú prácu až po pracovné voľno s náhradou mzdy.

Tieto riešenia však závisia od možností konkrétneho zamestnávateľa.

Thinkstock

 

1/ Dočasná úprava pracovných podmienok

Ak tehotná žena* vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok.

* Uvedené platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej žene.

2/ Dočasné preradenie na vhodnú prácu

Ak úprava pracovných podmienok nie je možná, zamestnávateľ ženu preradí dočasne na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy.

3/ Dočasné preradenie na prácu iného druhu

Ak nie je možné, aby zamestnávateľ preradil ženu na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu.

Vyrovnávacia dávka

Ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa zákona o sociálnom poistení.

* Uvedené platí rovnako o tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej žene.

 

4/ Pracovné voľno s náhradou mzdy

Ak nemožno tehotnú ženu, matku do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.

Thinkstock

 

Porušenie povinností zo strany zamestnávateľa

Ak by zamestnávateľ nepreradil tehotnú ženu na inú prácu, hoci bol povinný, zamestnankyňa má právo odmietnuť ďalší výkon práce. Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 Zákonníka práce, pri ktorej zamestnankyni prislúcha náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Táto náhrada jej patrí aj vtedy, ak zamestnávateľ preukázateľne nemá pre ňu inú prácu, na ktorú by ju preradil.

Do úvahy tiež pripadá okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, ak v súlade s § 69 ods. 1 písm.a ZP zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised