Aké peniaze dostanete na dvojičky?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

Pri dvojičkách rodičia často počúvajú povzbudivé slová o dvojnásobných radostiach a starostiach. Všetko dvojmo. Pri peňažných dávkach, ktoré rodičia poberajú v súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa, to však celkom neplatí.

V zásade sa dá povedať, že štát pri dvojičkách šetrí. Rodina nedostane toľko peňazí, ako keď jej pribudnú dve deti po sebe. Ale samozrejme, neplatí to paušálne. Aj rodičia dvojičiek dokážu získať viac peňazí, najmä na materskej dávke.

Dvojičky
Shutterstock

»»»»»»»» Prečítajte si aj: Prehľad peňažných dávok pre rodiča.

Príspevok pri narodení dieťaťa – dvojičiek

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účelom dávky je pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Suma príspevku je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

Suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

To znamená, že rodič dvojičiek narodených z prvého až štvrtého pôrodu dostane príspevok pri narodení dieťaťa v sume 1811,10 eur (829,86 + 75,69 = 905,55 x 2 = 1811,10).

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Okrem „štátneho“ príspevku pri narodení dieťaťa poskytujú ďalší jednorazový príspevok pri narodení aj niektoré obce a mestá, a to v rôznej výške od 50 do 200 eur. 

To, či tak robí aj obec, v ktorej máte trvalý pobyt, si budete musieť zistiť. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Shutterstock

Rodičovský príspevok a dvojičky

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovský príspevok 2024

Aj v roku 2024 je vyšší rodičovský príspevok v sume 473,30 eur a nižší rodičovský príspevok je v sume 412,60 eur. Na vyšší RP má nárok ten rodič, ktorý pred rodičovským príspevkom poberal dávku materské.

Rodič dvojičiek však nedostane dva rodičovské príspevky v sume 946,60 eur (473,30 x 2), resp. 825,20 eur (412,60 x 2).

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Bude poberať rodičovský príspevok v nasledovnej výške:

Ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na RP vyplácalo materské, bude mať nárok na RP vo výške 591,60 eur (pri dvojičkách)

Rodič trojičiek bude mať zvýšený RP vo výške 709,95 eur.

Ak sa oprávnenej osobe nevyplácalo materské pred vznikom nároku na RP, bude mať nárok na RP vo výške 515,75 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 618,90 eur.

 

Materské – mama dvojičiek

Ani materské, čo je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa v závislosti od toho, či bola žena v období 2 rokov pred pôrodom najmenej 270 dní nemocensky poistená, nepoberá mama dvojičiek dvojmo.

Vyplatená jej bude len jedna suma, rovnako ako matke, ktorá porodila jedno dieťa. Rozdiel je len v podpornej dobe poberania materského.

Kým matka jedného dieťaťa má nárok na materské 34 týždňov, matka dvojičiek a trojičiek môže poberať materské 43 týždňov, cca o 2 mesiace dlhšie ako s jedným dieťaťom.

Materské – otec dvojičiek

Obdobne to platí, aj keď si o materské požiada otec dieťaťa. Pri jednom dieťati je podporná doba poberania materského u otca 28 týždňov, otec dvojičiek môže poberať materské dlhšie, a to 37 týždňov.

V praxi však často dochádza k tomu, že keď si vyčerpá materskú dávku mama dvojičiek, otec, ktorý si požiada o materské, prevezme do starostlivosti najprv jednu z dvojičiek (materské poberá 28 týždňov) a následne druhé z detí, čím získa ďalších 28 týždňov. Dokopy 56 týždňov podpornej doby poberania materského, namiesto 37.

Ak majú obidvaja rodičia dvojičiek možnosť čerpať materské, spoločne získajú 99 týždňov podpornej doby na poberanie materskej dávky, čo sú takmer 2 roky vyššej podpory, akú dokáže štát poskytnúť formou rodičovského príspevku.

Paušálne to však neplatí pre všetkých rodičov dvojičiek, nakoľko nie každý otec má možnosť popri materskom pracovať, čo je zrejme najčastejšou výhodou, pre ktorú si otec požiada o materskú dávku. 

Prečítajte si aj: Dvojičky. Môžu byť rodičia na materskej spolu?

Shutterstock

 

Prídavok na dieťa a dvojičky

Prídavok na dieťa je vo výške 60 eur mesačne (suma platná aj v roku 2024), a to do doby, kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Pri dvojičkách rodič dostáva 2 x 60 eur – 120 eur mesačne.

Daňový bonus a dvojičky

(Pracujúci) Rodič si okrem týchto príspevkov a prídavkov môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

V roku 2023 – 2024 je suma daňového bonusu:

a) 140 eur pre deti do 18 rokov (rodič dvojičiek získa 280 eur – 140 x 2)

b) 50 eur pre deti od 18 rokov (rodič dvojičiek získa 100 eur – 50 x 2)

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 4,60 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár