Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Aké peniaze dostanete na dvojičky?

 Kristína Kováčiková   12.11.2021   0

Pri dvojičkách rodičia často počúvajú povzbudivé slová o dvojnásobných radostiach a starostiach. Všetko dvojmo.

Pri peňažných dávkach, ktoré rodičia poberajú v súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa, to však celkom neplatí.

Menej peňazí na dvojičky

V zásade sa dá povedať, že štát pri dvojičkách šetrí. Rodina nedostane toľko peňazí, ako keď jej pribudnú dve deti po sebe.

Dvojičky
Shutterstock

 

»»»»»»»» Prečítajte si aj: Prehľad peňažných dávok pre rodiča.

Príspevok pri narodení dieťaťa - dvojičiek

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom dávky je pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Suma príspevku je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

Suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

To znamená, že rodič dvojičiek narodených z prvého až tretieho pôrodu dostane príspevok pri narodení dieťaťa v sume 1811,10 eur (829,86 + 75,69 = 905,55 x 2 = 1811,10).

Príspevok pri narodení dieťaťa od obce

Okrem "štátneho" príspevku pri narodení dieťaťa poskytujú ďalší jednorazový príspevok pri narodení aj niektoré obce a mestá, a to v rôznej výške od 50 do 200 eur. To, či tak robí aj obec, v ktorej máte trvalý pobyt, si budete musieť zistiť. Prečítajte si viac v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa od obce.

Shutterstock

 

Rodičovský príspevok a dvojičky

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovský príspevok 2021

Od 1.1.2021 je vyšší rodičovský príspevok v sume 378,10 eur a nižší rodičovský príspevok je v sume 275,90 eur. Na vyšší RP má nárok ten rodič, ktorý pred rodičovským príspevkom poberal dávku materské.

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Rodič dvojičiek teda nedostane dva rodičovské príspevky v sume 756,20 eur (378,10 x 2), resp. 551,80 eur (275,90 x 2) ale bude poberať rodičovský príspevok v nasledovnej výške:

Ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na RP vyplácalo materské, bude mať nárok na RP vo výške 472,60 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 567,20 eur.

Ak sa oprávnenej osobe nevyplácalo materské pred vznikom nároku na RP, bude mať nárok na RP vo výške 344,90 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 413,90 eur.

Rodičovský príspevok 2022

Od 1.1.2022 sa sumy rodičovského príspevku menia nasledovne:

  • nižší rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) sa mení z 275,90 eur na 280 eur (pri dvojičkách 350 eur, pri trojičkách 420 eur)
  • vyšší rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) sa mení z 378,10 eur na 383,80 eur (pri dvojičkách 479,80 eur, pri trojičkách 575,80 eur)

 

Materské a dvojičky

Ani materské, čo je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa v závislosti od toho, či bola žena v období 2 rokov pred pôrodom najmenej 270 dní nemocensky poistená, nepoberá mama dvojičiek dvojmo.

Vyplatená jej bude len jedna suma, rovnako ako matke, ktorá porodila jedno dieťa. Rozdiel je len v podpornej dobe poberania materského.

Kým matka jedného dieťaťa má nárok na materské 34 týždňov, matka dvojičiek a trojičiek môže poberať materské 43 týždňov, cca o 2 mesiace dlhšie ako s jedným dieťaťom.

Obdobne to platí, aj keď si o materské požiada otec dieťaťa. Pri jednom dieťati je podporná doba poberania materského u otca 28 týždňov, otec dvojičiek môže poberať materské dlhšie, a to 37 týždňov.

Prečítajte si aj: Dvojičky. Môžu byť rodičia na materskej spolu?

Shutterstock

 

Prídavok na dieťa a dvojičky

Prídavok na dieťa je vo výške 25,50 eur mesačne (suma platná od januára 2021, a to do doby, kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Pri dvojičkách rodič dostáva 2 x 25,50 eur - 51 eur mesačne (2021).

Od januára 2022 sa suma prídavku na dieťa zvyšuje z pôvodných 25,50 eur na 25,88 eur, to znamená 51,76 eur mesačne pri dvojičkách.

Daňový bonus a dvojičky

(Pracujúci) Rodič si okrem týchto príspevkov a prídavkov môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

Od 1.7.2021 je suma daňového bonusu:

a) 46,44 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobok daňového bonusu)

b) 39,47 eur pre deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok daňového bonusu)

c) 23,22 pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov

Od 1.1.2022 je suma daňového bonusu:

a) 47,14 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobok daňového bonusu)

b) 43,60 eur pre deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok daňového bonusu)

c) 23,57 pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov

»»»»»» Prečítajte si aj: Koľko je daňový bonus na dieťa. Prehľad súm.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised