Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Aké peniaze dostanete na dvojičky?

 Kristína Kováčiková   25.06.2019   0

Pri dvojičkách rodičia často počúvajú povzbudivé slová o dvojnásobných radostiach a starostiach. Všetko dvojmo. Pri peňažných dávkach, ktoré rodičia poberajú v súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa, to však celkom neplatí.

V zásade sa dá povedať, že štát pri dvojičkách šetrí. Rodina nedostane toľko peňazí, ako keď jej pribudnú dve deti po sebe.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa - dvojičiek

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom dávky je pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Suma príspevku je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Suma príspevku pre dvojičky a viac súčasne narodených detí:

suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, to znamená rodič dvojičiek narodených z prvého až tretieho pôrodu dostane príspevok pri narodení dieťaťa v sume 1811,10 eur (829,86 + 75,69 = 905,55 x 2 = 1811,10).

 

Rodičovský príspevok pre dvojičky

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky je 220,70 eur mesačne (suma platná od januára 2019).

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 220,70 eur sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Rodič dvojičiek teda nedostane dva rodičovské príspevky v sume 441,40 eur (220,70 x 2), ale bude poberať rodičovský príspevok vo výške (iba) 275,90 eur a rodič trojičiek vo výške 331,10 eur.

Materské pri dvojičkách

Ani materské, čo je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa v závislosti od toho, či bola žena v období 2 rokov pred pôrodom najmenej 270 dní nemocensky poistená, nepoberá mama dvojičiek dvojmo.

Vyplatená jej bude len jedna suma, rovnako ako matke, ktorá porodila jedno dieťa. Rozdiel je len v podpornej dobe poberania materského.

Kým matka jedného dieťaťa má nárok na materské 34 týždňov, matka dvojičiek a trojičiek môže poberať materské 43 týždňov, cca o 2 mesiace dlhšie ako s jedným dieťaťom.

Obdobne to platí, aj keď si o materské požiada otec dieťaťa. Pri jednom dieťati je podporná doba poberania materského u otca 28 týždňov, otec dvojičiek môže poberať materské dlhšie, a to 37 týždňov.

Prečítajte si aj: Dvojičky. Môžu byť rodičia na materskej spolu?

Prídavok na dieťa, daňový bonus

Rodič dvojičiek má nárok na prídavok na dieťa vo výške 24,34 eur mesačne (od januára 2019, a to do doby, kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Pri dvojičkách bude rodič dostávať 2 x 24,34 eur - 48,68 eur mesačne.

Rovnako si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne (každé dieťa) alebo

b) dvojnásobok tejto sumy, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised