Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Prehľad peňažných dávok pre rodiča

 Kristína Kováčiková   02.01.2019   17

Čakáte bábätko? V súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa Vám môže vzniknúť nárok na rôzne peňažné dávky, príspevky, prídavky, daňový bonus...

Ktoré to sú a za akých podmienok môže za rodiča platiť poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie štát?

Peniaze pre rodičov
iStock

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa (celý článok) »»»

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
  • o 75,69 eura sa zvyšuje suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) pre dvojičky, resp. viacerčatá, a to na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Prečítajte si viac: Prídavok na dieťa (celý článok)»»»

Suma prídavku na dieťa: 24,34 eur mesačne

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Prečítajte si viac: Príplatok k prídavku na dieťa (celý článok) »»»

Výška dávky je 11,41 eur mesačne.

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok (celý článok) »»»

Výška dávky: 220,70 eur mesačne. 

Rodič dvojičiek dostane rodičovský príspevok vo výške 275,90 eur a rodič trojičiek vo výške 331,10 eur.

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku (celý článok) »»»

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku, požiadať oň môže iba pracujúci alebo študujúci rodič.

 Prečítajte si viac: Príspevok na starostlivosť o dieťa (celý článok) »»»

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je diferencovaná:

Najmenej 41,10 eur, bez povinnosti preukázať výdavky na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur podľa preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa.

Do kedy trvá nárok: do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Shutterstock

 

Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je štátna sociálna dávka, ktorú raz za rok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva rodičom na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o viac súčasne narodených detí.

Prečítajte si viac: Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí (celý článok) »»»

Výška dávky: 110,36 eur.

 

Daňový bonus

Daňový bonus -  daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Prečítajte si viac: Daňový bonus (celý článok) »»»

 

Daňový bonus je v sume 22,17 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (to znamená, že pri dvoch deťoch sa bude daňový bonus počítať 2 x 22,17 eur, pri troch 3 x 22,17 eur).

Dvojnásobný daňový bonus majú rodičia detí mladších ako 6 rokov: suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je dvojnásobok sumy 22,17 eur, t.j. 44,34 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa staršie ako 6 rokov predstavuje sumu 266,04 eur (12 x 22,17).

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Materské

Materské je dávka nemocenského poistenia - poistenia pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva a materstva.

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, ak osoba spĺňa podmienky nároku na materské.

Prečítajte si viac: Materské (celý článok) »»»

Výška materského: závisí od výšky vymeriavacieho základu, ktorý je u každej poistenkyne iný. Materské sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu.

Materské sa poskytuje za dni. Podporná doba na poberanie materského je 34 týždňov, v prípade osamelej matky 37 týždňov, matky dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov. 

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta výška materského zamestnankyni (celý článok) »»» 

 

Sociálna poisťovňa - čo vybaviť pri narodení dieťatka

Pri narodení dieťaťa vznikajú voči tejto inštitúcii najmä oznamovacie povinnosti. Rôzne životné situácie nielen v súvislosti s materským riešia odborníci Sociálnej poisťovne.

Shutterstock

 

Poistné na dôchodkové poistenie

Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov a nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni.

Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Prečítajte si aj: Dôchodkové poistenie pre rodiča po novom.

Poistné na zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie môže štát platiť nielen dieťatku, ale aj osobe, ktorá sa oň stará. Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov, môže štát platiť poistné na zdravotné poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu vo svojej Zdravotnej poisťovni.

Platí tu však určité obmedzenie, pokiaľ ide o umiestnenie dieťaťa do škôlky. Takisto pri dosiahnutí zákonom stanovenej výšky príjmu prestáva byť osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov poistencom štátu.

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie platí štát dieťatku aj rodičovi »»»

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 47 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Adrian napísané 04.05.2019 11:44

Dobrí deň narodilo sa nám 3 dieťa a boli zme vibavovať na úrade práce príspevok na dieťa ale nám len materski príspevok schválili ale príspevok pri narodení dieťaťa nám zamietli

babka Viera napísané 15.01.2018 15:24

Moja dcera s trvalym bydliskom v Bratislave, stat.obcianstvo v SR, prechodne bydlisko ma v Prahe a plati dane z prijmov v CZrepublike...

Spolu s "partnerom" /obcanom CZ/ vychovavaju 3 deti narodene 2013,2015,2017 v Prahe, v spolocnej domacnosti v Prahe.

Chcem sa spytat,na ake rodicovske prispevky ma dcera narok v SR,v CZ?, alebo jej partner v CZrepublike. Viazu sa prispevky na zarobky dcery a jej partnera? Jej partner ma len ulavu na daniach.

Dakujem babka

Peter napísané 22.11.2017 22:11

Príjemný dobrý deň chcel bi som sa opýtať. Ja som zamestnaný mám 24 a priateľka má 22 študuje ale konči tento školský rok bakalára. Čakáme malé babo (jún júl) a chceme ísť do prenájmu . Chcel bi som sa opýtať máme nárok na pomoc v hmotnej núdzi ako napríklad dávky v núdzi alebo príspevok na bývanie alebo na čo alebo o čo môžme požiadať ? Za odpoveď vopred Ďakujem.

S pozdravom Peter.

Jaeoslava napísané 25.08.2017 10:32

Dobrý deň ,momentálne poberám opatrovateľský príspevok na syna (je autista)a som tehotná ,preto sa chcem opýtať či mám nárok požiadať o rodičovský príspevok.Dakujem

mirka napísané 21.04.2017 19:03

Dobry ,ja by som sa chcela opytat poberam predlzeny rodicovsky prispevok na malu zo zdravotnych dovodov,okrem malej mam este jedno nezaopatrene dieta povinnou skolskou dochadzkou a vobec neviem na co mam narok z uradu prace okrem rodicovskeho a pridavku na dieta nepoberam nic. Prosim Vas o pomoc co si mozem vybavit na malu ,urady dako neovladam a dufam ze nie som sama.Dakujem Vam vopred

cmuq napísané 18.12.2016 19:04

dobrý den,ja som na rodičovskom pripevku poberem iba 226e na mesiac no resp. rodičovsky a pridavok....

mám narok aj na ine penažne prispevky ? alebo mam narok od statu aj peniaze na drevo,? v podstate načo mam narok ako žena ktora pobera rodičovsky a pridavok ? vopred dakujem...

cmuq napísané 18.12.2016 19:04

dobrý den,ja som na rodičovskom pripevku poberem iba 226e na mesiac no resp. rodičovsky a pridavok....

mám narok aj na ine penažne prispevky ? alebo mam narok od statu aj peniaze na drevo,? v podstate načo mam narok ako žena ktora pobera rodičovsky a pridavok ? vopred dakujem...

marcela napísané 06.10.2016 12:19

Váš komentárdobry den som na invalidnom dochodku ktory je plny 270 euro mam dve nezaopatrene deti vo veku 11-a 17 jeden je školak na zakladnej škole a druha je študetka tretieho ročnika potom beriem pridavky vo vyške 47 euro a vyživne vo vyške 56 euro na jedno mam 28 euro vyživne s toho platim najom 155 euro a elektriku 39 euro neostava mi skoro nič na žitie kolko by som mala brat davku ako si ju vyratam dakujem pekne za skoru odpoved.

Nikola napísané 13.08.2016 16:22

Dobrý deň chcem sa spýtať či môj priateľ ma nárok na materské ak je zamestnaný a platí si riadne zdravotne poistenie. Môže poberať materské on ? Aj vtedy ak som v 24tyzdni tehotenstva. O materskom som sa dozvedela až teraz . Ďakujem

Martina Filipova napísané 08.07.2016 14:33

Dobry den....chcela by som poprosit o radu...ja som nezamestnana a niesom ani evidovana na urade prace...s manzelom planujeme babetko....manzel pracuje..neviete mi niekto poradit ci mam narok na rodicovsky prispevok ked je manzel zamestnany a posudzuju bas spolu..za odpoved dakujem..

dina napísané 03.03.2016 11:52

Dobry den...opravujem vcerajsi text...otazka znela,ci mam NAROK na zvysenie prispevku na deti, popri invalidnom dochodku? zwinker alebo inu financnu vypomoc,nakolko invalidny dochodok mam 171eur mesacne a manzel ma minimalnu mzdu...dakujem velmi pekne za odpoved.

dina napísané 02.03.2016 19:09

Dobry den..chcela by som sa spytat,ci mam popri ivalidnom ciastocnom dochodku na zvysenie prispevku pre dieta ..mam dve deticky 2006 a 2007 rocnik..dostavam do 45eur..dakujem

Romana napísané 24.01.2016 11:28

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na čo všetko mám nárok ako tehotná študentka , vydatá ( manžel nezamestnaný ) . A aké kroky treba podniknúť na to, aby som niečo dostala ? Ďakujem

Alena napísané 11.12.2015 10:21

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na aký príspevok pri narodení dieťaťa mi vznikne nárok, pokiaľ sa mi z tretieho pôrodu narodia dvojčatá. Ďakujem

Lucluc napísané 06.11.2015 10:43

Ahoj,

 

v prípade, že si bola zamestnaná posledné 2 roky (resp. podla zákona musíš mať odrobených 270 dní za posledné 2 roky, alebo ak si bola nezamestnaná tak si v platit dobrovolne nemocenske poistenie takisto za 270 dni pocas poslednych 2 rokov), tak mas narok na materské (65% z vymeriavacieho zakladu) aj ak ti skoncil pracovny pomer. Je to davka, ktoru ti plati socialna poistovna.

Kolko to bude zhruba vychadzat si mozes vyratat tu ekonomika.sme.sk/kalkulacky/vypocet-materskeho-2015.php zwinker

Lenka napísané 15.10.2015 14:06

Dobry den som na "materskej" 4 mesiac .. ked som bola v 5 mesiaci s prace ma vyhodili nakolko som bola na dobu urcitu .. zacala som poverat okolo 80-90 eur mesacne ale s tym sa samozdrejme vyzit neda viete mi povedat co vlastne peniaze od socialnej poistovne znamenaju? Od uradu budem poberaj cely rodicovsky s pridavkom 203eur a 23eur alebo mi bude len doplacane do minima ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Adrian napísané 04.05.2019 11:44

Dobrí deň narodilo sa nám 3 dieťa a boli zme vibavovať na úrade práce príspevok na dieťa ale nám len materski príspevok schválili ale príspevok pri narodení dieťaťa nám zamietli

babka Viera napísané 15.01.2018 15:24

Moja dcera s trvalym bydliskom v Bratislave, stat.obcianstvo v SR, prechodne bydlisko ma v Prahe a plati dane z prijmov v CZrepublike...

Spolu s "partnerom" /obcanom CZ/ vychovavaju 3 deti narodene 2013,2015,2017 v Prahe, v spolocnej domacnosti v Prahe.

Chcem sa spytat,na ake rodicovske prispevky ma dcera narok v SR,v CZ?, alebo jej partner v CZrepublike. Viazu sa prispevky na zarobky dcery a jej partnera? Jej partner ma len ulavu na daniach.

Dakujem babka

Peter napísané 22.11.2017 22:11

Príjemný dobrý deň chcel bi som sa opýtať. Ja som zamestnaný mám 24 a priateľka má 22 študuje ale konči tento školský rok bakalára. Čakáme malé babo (jún júl) a chceme ísť do prenájmu . Chcel bi som sa opýtať máme nárok na pomoc v hmotnej núdzi ako napríklad dávky v núdzi alebo príspevok na bývanie alebo na čo alebo o čo môžme požiadať ? Za odpoveď vopred Ďakujem.

S pozdravom Peter.

Jaeoslava napísané 25.08.2017 10:32

Dobrý deň ,momentálne poberám opatrovateľský príspevok na syna (je autista)a som tehotná ,preto sa chcem opýtať či mám nárok požiadať o rodičovský príspevok.Dakujem

mirka napísané 21.04.2017 19:03

Dobry ,ja by som sa chcela opytat poberam predlzeny rodicovsky prispevok na malu zo zdravotnych dovodov,okrem malej mam este jedno nezaopatrene dieta povinnou skolskou dochadzkou a vobec neviem na co mam narok z uradu prace okrem rodicovskeho a pridavku na dieta nepoberam nic. Prosim Vas o pomoc co si mozem vybavit na malu ,urady dako neovladam a dufam ze nie som sama.Dakujem Vam vopred

cmuq napísané 18.12.2016 19:04

dobrý den,ja som na rodičovskom pripevku poberem iba 226e na mesiac no resp. rodičovsky a pridavok....

mám narok aj na ine penažne prispevky ? alebo mam narok od statu aj peniaze na drevo,? v podstate načo mam narok ako žena ktora pobera rodičovsky a pridavok ? vopred dakujem...

cmuq napísané 18.12.2016 19:04

dobrý den,ja som na rodičovskom pripevku poberem iba 226e na mesiac no resp. rodičovsky a pridavok....

mám narok aj na ine penažne prispevky ? alebo mam narok od statu aj peniaze na drevo,? v podstate načo mam narok ako žena ktora pobera rodičovsky a pridavok ? vopred dakujem...

marcela napísané 06.10.2016 12:19

Váš komentárdobry den som na invalidnom dochodku ktory je plny 270 euro mam dve nezaopatrene deti vo veku 11-a 17 jeden je školak na zakladnej škole a druha je študetka tretieho ročnika potom beriem pridavky vo vyške 47 euro a vyživne vo vyške 56 euro na jedno mam 28 euro vyživne s toho platim najom 155 euro a elektriku 39 euro neostava mi skoro nič na žitie kolko by som mala brat davku ako si ju vyratam dakujem pekne za skoru odpoved.

Nikola napísané 13.08.2016 16:22

Dobrý deň chcem sa spýtať či môj priateľ ma nárok na materské ak je zamestnaný a platí si riadne zdravotne poistenie. Môže poberať materské on ? Aj vtedy ak som v 24tyzdni tehotenstva. O materskom som sa dozvedela až teraz . Ďakujem

Martina Filipova napísané 08.07.2016 14:33

Dobry den....chcela by som poprosit o radu...ja som nezamestnana a niesom ani evidovana na urade prace...s manzelom planujeme babetko....manzel pracuje..neviete mi niekto poradit ci mam narok na rodicovsky prispevok ked je manzel zamestnany a posudzuju bas spolu..za odpoved dakujem..

dina napísané 03.03.2016 11:52

Dobry den...opravujem vcerajsi text...otazka znela,ci mam NAROK na zvysenie prispevku na deti, popri invalidnom dochodku? zwinker alebo inu financnu vypomoc,nakolko invalidny dochodok mam 171eur mesacne a manzel ma minimalnu mzdu...dakujem velmi pekne za odpoved.

dina napísané 02.03.2016 19:09

Dobry den..chcela by som sa spytat,ci mam popri ivalidnom ciastocnom dochodku na zvysenie prispevku pre dieta ..mam dve deticky 2006 a 2007 rocnik..dostavam do 45eur..dakujem

Romana napísané 24.01.2016 11:28

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na čo všetko mám nárok ako tehotná študentka , vydatá ( manžel nezamestnaný ) . A aké kroky treba podniknúť na to, aby som niečo dostala ? Ďakujem

Alena napísané 11.12.2015 10:21

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na aký príspevok pri narodení dieťaťa mi vznikne nárok, pokiaľ sa mi z tretieho pôrodu narodia dvojčatá. Ďakujem

Lucluc napísané 06.11.2015 10:43

Ahoj,

 

v prípade, že si bola zamestnaná posledné 2 roky (resp. podla zákona musíš mať odrobených 270 dní za posledné 2 roky, alebo ak si bola nezamestnaná tak si v platit dobrovolne nemocenske poistenie takisto za 270 dni pocas poslednych 2 rokov), tak mas narok na materské (65% z vymeriavacieho zakladu) aj ak ti skoncil pracovny pomer. Je to davka, ktoru ti plati socialna poistovna.

Kolko to bude zhruba vychadzat si mozes vyratat tu ekonomika.sme.sk/kalkulacky/vypocet-materskeho-2015.php zwinker

Lenka napísané 15.10.2015 14:06

Dobry den som na "materskej" 4 mesiac .. ked som bola v 5 mesiaci s prace ma vyhodili nakolko som bola na dobu urcitu .. zacala som poverat okolo 80-90 eur mesacne ale s tym sa samozdrejme vyzit neda viete mi povedat co vlastne peniaze od socialnej poistovne znamenaju? Od uradu budem poberaj cely rodicovsky s pridavkom 203eur a 23eur alebo mi bude len doplacane do minima ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised