Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Prehľad peňažných dávok pre rodiča

 Kristína Kováčiková   08.01.2021   2

Čakáte bábätko? V súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa Vám môže vzniknúť nárok na rôzne peňažné dávky, príspevky, prídavky, daňový bonus...

Ktoré to sú a za akých podmienok môže za rodiča platiť poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie štát?

Peniaze pre rodičov
iStock

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa (celý článok) »»»

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
  • o 75,69 eura sa zvyšuje suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) pre dvojičky, resp. viacerčatá, a to na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Prečítajte si viac: Prídavok na dieťa (celý článok)»»»

Suma prídavku na dieťa: 25,50 eur mesačne

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Prečítajte si viac: Príplatok k prídavku na dieťa (celý článok) »»»

Výška dávky je 11,96 eur mesačne.

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok (celý článok) »»»

Výška dávky:

a) nižší rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) je vo výške 275,90 eur,

b) vyšší rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) je vo výške 378,10 eur - vypláca sa oprávnenej osobe, ktorá sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Suma rodičovského príspevku pri dvojičkách a trojičkách:

Ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na RP vyplácalo materské, bude mať nárok na RP vo výške 472,60 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 567,20 eur.

Ak sa oprávnenej osobe nevyplácalo materské pred vznikom nároku na RP, bude mať nárok na RP vo výške 344,90 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 413,90 eur.

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku (celý článok) »»»

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku, požiadať oň môže iba pracujúci alebo študujúci rodič.

 Prečítajte si viac: Príspevok na starostlivosť o dieťa (celý článok) »»»

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je diferencovaná:

Najmenej 41,10 eur, bez povinnosti preukázať výdavky na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur podľa preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa.

Do kedy trvá nárok: do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Shutterstock

 

Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je štátna sociálna dávka, ktorú raz za rok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva rodičom na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o viac súčasne narodených detí.

Prečítajte si viac: Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí (celý článok) »»»

Výška dávky: 110,36 eur.

 

Daňový bonus

Daňový bonus -  daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Prečítajte si viac: Daňový bonus (celý článok) »»»

 

Daňový bonus je v sume 23,22 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti:

  • pri dvoch deťoch sa bude daňový bonus počítať 2 x 23,22 eur (46,44 eur),
  • pri troch deťoch je daňový bonus 3 x 23,22 eur (69,66 eur)
  • daňové zvýhodnenie pri 4 deťoch predstavuje dohromady sumu 92,88 eur.

Dvojnásobný daňový bonus majú rodičia detí mladších ako 6 rokov:

  • suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je dvojnásobok sumy 23,22 eur, t.j. 46,44 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Ročný daňový bonus

  • výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa staršie ako 6 rokov predstavuje sumu 278,64 eur (12 x 23,22),
  • ročný daňový bonus pri dvoch deťoch starších ako 6 rokov je v sume 557,28 eur, pri troch deťoch starších ako 6 rokov v sume 835,92 eur
  • výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku predstavuje sumu je 557,28 eur (12 x 46,44), pri dvoch deťoch je to suma 1114,56 eur

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Materské

Materské je dávka nemocenského poistenia - poistenia pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva a materstva.

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, ak osoba spĺňa podmienky nároku na materské.

Prečítajte si viac: Materské (celý článok) »»»

Výška materského: závisí od výšky vymeriavacieho základu, ktorý je u každej poistenkyne iný. Materské sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu.

Materské sa poskytuje za dni. Podporná doba na poberanie materského je 34 týždňov, v prípade osamelej matky 37 týždňov, matky dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov. 

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta výška materského zamestnankyni (celý článok) »»» 

 

Sociálna poisťovňa - čo vybaviť pri narodení dieťatka

Pri narodení dieťaťa vznikajú voči tejto inštitúcii najmä oznamovacie povinnosti. Rôzne životné situácie nielen v súvislosti s materským riešia odborníci Sociálnej poisťovne.

Shutterstock

 

Poistné na dôchodkové poistenie

Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov a nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni.

Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Prečítajte si aj: Dôchodkové poistenie pre rodiča po novom.

Poistné na zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie môže štát platiť nielen dieťatku, ale aj osobe, ktorá sa oň stará. Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov, môže štát platiť poistné na zdravotné poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu vo svojej Zdravotnej poisťovni.

Platí tu však určité obmedzenie, pokiaľ ide o umiestnenie dieťaťa do škôlky. Takisto pri dosiahnutí zákonom stanovenej výšky príjmu prestáva byť osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov poistencom štátu.

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie platí štát dieťatku aj rodičovi »»»

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 49 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Patricia napísané 01.07.2020 20:37

Dobry den ja by som sa chcela spitat ci sa da na dieta vybavit peniazky ked ma diagnozu perthes ktora sa neda liecit uz ani operovat

Lenka napísané 12.04.2020 11:41

Dakujem, clanok velmi pomohol!

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Patricia napísané 01.07.2020 20:37

Dobry den ja by som sa chcela spitat ci sa da na dieta vybavit peniazky ked ma diagnozu perthes ktora sa neda liecit uz ani operovat

Lenka napísané 12.04.2020 11:41

Dakujem, clanok velmi pomohol!

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised