Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa

 Kristína Kováčiková   28.07.2022   0

Narodenie dieťaťa znamenalo pre čerstvých rodičov vždy aj veľa povinností na úradoch. Časom niektoré z nich ubúdajú a už to nie je taký administratívny maratón ako kedysi.

Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ktorá matrika vydá rodný list, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?

Pripravili sme pre vás "krok za krokom" prehľadný zoznam, čo treba vybaviť po narodení dieťatka a ktoré veci už za vás vybavia úrady samé.

Povinnosti pri narodení dieťaťa

Narodenie dietata, co vybavit na uradoch, ake maju rodicia povinnosti
Shutterstock

 

Matrika a narodenie dieťaťa

Matrika podľa miesta narodenia dieťatka vydáva pre každého novorodenca rodný list.

Nemocnica je od 1.4.2022 povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI, ktoré prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík. Na základe toho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list.

Pre rodný list sa už nemusíte zastaviť na matrike cestou z pôrodnice. Môže na vás počkať aj doma - príde poštou na adresu trvalého bydliska matky, ak túto požiadavku matka uvedie zdravotníckemu pracovníkovi v pôrodnici. 

Zaslať rodný list poštou je možné iba v prípade, ak obidvaja rodičia podpísali Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa (ďalej len „Dohoda“), v prípade slobodnej matky, ak Dohodu podpísala matka dieťaťa.

Dohodu o mene a priezvisku môže matka/ rodičia podpísať:

  • fyzicky v nemocnici na tlačive "Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa" - túto možnosť majú zosobášení rodičia a nezosobášení rodičia vtedy, ak bola pred narodením dieťaťa spísaná pred matričným úradom zápisnica o určení otcovstva
  • elektronicky prostredníctvom elektronickej služby  Ústredného portálu verejnej správy, ktorú spravuje MV SR,
  • na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa.

V prípadoch, že by napríklad pri pôrode chýbal otec a zdravotnícky pracovník nemôže zapísať do Hlásenia údaje bez predloženého občianskeho preukazu otca, prípadne by chýbali doklady ako sobášny list, ostáva možnosť podpísať dohodu o mene elektronicky alebo osobne na matrike.

Narodilo sa vám dieťa v cudzine?

V tom prípade bude treba požiadať o vydanie rodného listu tzv. osobitnú matriku, ktorá je príslušná v týchto prípadoch (narodenie, sobáš, úmrtie slovenských občanov mimo Slovenskej republiky).

Nie je však treba dieťaťu vybavovať ešte aj slovenské občianstvo. Dieťa slovenského občana sa stáva slovenským občanom automaticky narodením. Viac si môžete prečítať v článku Dieťa a štátne občianstvo.

Trvalý pobyt a narodenie dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, zaeviduje sa podľa trvalého pobytu matky na Slovensku (automaticky).

Ak sa však dieťa narodí v zahraničí, je potrebné prihlásiť ho na trvalý pobyt na príslušnej ohlasovni pobytu.

Pediater a narodenie dieťaťa

Pri prepúšťaní z pôrodnice obdržíte prepúšťaciu správu o novorodencovi, ktorú by ste mali prvý pracovný deň po prepustení odovzdať pediatrovi, ktorého si si vybrali.

Zdravotná poisťovňa pre dieťa

Za vaše dieťa platí zdravotné poistenie štát (nezaopatrené dieťa je poistencom štátu).

Od augusta 2022 už nie je povinnosťou rodičov požiadať o preukaz poistenca pre dieťa v zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia. Dieťa bude mať automaticky zdravotnú poisťovňu ako jeho matka.

Štát za vás ako rodiča môže platiť poistné na zdravotné poistenie (aj vy môžete byť v tomto čase poistencom štátu), rozdielne podmienky prihlásenia majú mamičky, ktoré sú zamestnané/ nezamestnané/ SZČO: Zdravotné poistenie platí štát dieťatku, aj rodičovi.

Zamestnávateľ a narodenie dieťaťa

O narodení dieťaťa informujte zamestnávateľa a pošlite mu kópiu rodného listu dieťatka.

Sociálna poisťovňa a narodenie dieťaťa

Rodný list už netreba posielať Sociálnej poisťovni - táto povinnosť bola takisto zrušená.

Pokiaľ ide o rodiča, po narodení dieťaťa za vás štát môže platiť poistné na dôchodkové poistenie (vrátane 2. piliera). Od januára 2018 sú matky prihlásené automaticky, až na výnimky. Prečítajte si viac: Dôchodkové poistenie pre rodiča po novom.

Úrad práce a narodenie dieťaťa

Na úrade práce, soc. vecí a rodiny budete podávať žiadosti o rôzne peňažné príspevky a prídavky pre rodiča.

Niektoré z nich si môžete stiahnuť na príslušných webových stránkach a vopred vyplniť, napríklad

  • prídavok na dieťa,
  • rodičovský príspevok, ak vám nevznikol nárok na materské.

Od 1. apríla 2022 však už nemusíte na úrade žiadať o príspevok pri narodení dieťaťa. Aj tu prišlo k výraznej zmene, ktorá rodičom uľahčí život.

Príspevok pri narodení dieťaťa elektronicky

Ak sa dieťa narodí po 1. apríli 2022, oprávnená osoba si uplatní nárok na príspevok automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávať akúkoľvek žiadosť, či už v listinnej alebo elektronickej forme a takisto nemusí dokladať ďalšie potvrdenia - od gynekológa, pediatra, či vyhlásenie o bydlisku.

Údaje potrebné pre príspevok pri narodení dieťaťa zapíše ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode v lekárskej prepúšťacej správe prostredníctvom funkcionality evysetrenie v ezdraví NCZI.

Rovnaké údaje bude mať možnosť zapísať prostredníctvom ezdravia do záznamu z odborného vyšetrenia aj lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie a pediater.

Lekárom zapísané údaje v systéme ezdravie si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku pre príspevok pri narodení dieťaťa.

Obec a narodenie dieťaťa

Zistite si (napríklad na stránke obce), či vaša obec poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa. Niektoré obce takto vítajú svojich nových občanov, iné len pošlú navýšenie poplatkov za smeti.

Doklady pre bábätko

Rodný list budete potrebovať, ak chcete vybaviť dieťatku doklady, ako napríklad

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.1 z 5. Celkom 27 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP