RodímeKomplikácie

Vyvolaný pôrod

 Dagmar Mozolová, redakcia   22.05.2017   10

Keď som sa rozprávala s lekárom o možnostiach narodenia môjho tretieho dieťatka, navrhol mi plánovaný pôrod. Moje druhé dieťatko som totiž porodila za 90 minút od prvej kontrakcie.

 

Ledva sme stihli prísť do pôrodnice. Pôrodné asistentky sa vtedy na sále smiali, že tretie porodím doma alebo vo výťahu v nemocnici.

Pred tretím pôrodom som mala strach, ako to všetko bude. Rodiť niekde v aute uprostred križovatky, to by bol síce asi zážitok na celý život, ale až taký dobrodruh nie som...

S mojimi obavami som sa zverila môjmu lekárovi a on povedal:

„Pôrod naplánujeme.“

Keďže som mala veľa otázok, našla som si gynekológa-pôrodníka, ochotného odpovedať. Podujal sa na to MUDr. Karol Javorka, ktorého poznáte z našej poradne gynekológa.

V akých prípadoch sa pôrod vyvoláva?

Indukcia pôrodu je definovaná ako vyvolanie kontrakčnej aktivity maternice pri predtým normotonickej svalovine (teda svalovine bez kontrakcií) maternice za účelom ukončenia tehotenstva v treťom trimestri tehotnosti.

Indikácií je viacero:

  • predĺžená tehotnosť,
  • viac ako 24 hodín po spontánnom odtoku plodovej vody bez spontánneho nástupu kontrakčnej aktivity,
  • hypertenzia alebo obličkové ochorenie v tehotnosti (preeklampsia, nefritída ...),
  • tzv. prekotný predchádzajúci pôrod (teda pôrod trvajúci menej ako 60 minút).

 

Relatívnou indikáciou je pôrod mŕtveho plodu v minulosti, či „geografická“ indikácia u rodičiek, ktoré majú vzhľadom na miesto bydliska sťaženú dostupnosť pôrodnice, ale tiež je možné pôrod indukovať v prípade optimálnych podmienok (termínová fyziologická gravidita, pripravené pôrodné cesty...), v optimálnej dennej dobe pre matku, plod a ošetrujúci personál. 

Ako sa vyvoláva pôrod? Odkedy je rodička hospitalizovaná?

Predpokladám, že je žena hospitalizovaná deň pred termínom pôrodu a ten sa vyvolá na ďalší deň. Ako sa to robí?

MUDr. Javorka: "K indukcii pôrodu sa pristupuje u rodičky vždy len počas hospitalizácie na pôrodníckom oddelení a po splnení všetkých nevyhnutných kritérií.

Na indukciu pôrodu je možné použiť niekoľko prostriedkov. V prvom rade sa na prípravu pôrodných ciest môžu použiť preparáty „mechanické“. Sú to prípravky, ktoré sa zavádzajú do kanála krčka maternice a po čase zväčšujú svoj objem, čím kanál pôrodných ciest rozširujú.

Ďalej sú to preparáty farmakologické, teda liečivá, ktorými sa chemicky stimuluje príprava pôrodných ciest a samozrejme kontrakčná aktivita maternice, ktorá je vlastne pri indukcii pôrodu najdôležitejšia.

Pri rozvinutých pôrodných cestách je možné previesť „inštrumentálnu dirupciu vaku blán“, teda jednoducho povedané „pustenie plodovej vody“."

Čo v prípade, ak žena rodiť nezačne? Stáva sa to vôbec?

Pri dnes používaných farmakologických prostriedkoch na indukciu pôrodu je to len málo pravdepodobné. Určite to však nie je vždy otázka rovnakého pôsobenia u všetkých rodičiek, a teda aj rovnakej dĺžky priebehu indukcie pôrodu.

 

Vyvolaný pôrod vs. predčasne narodené dieťa

Mám jednu známu, ktorej pôrod vyvolávali skôr, už v 34. týždni tehotenstva. Čo je dôvodom v takýchto prípadoch, keď sa dieťatko narodí predčasne?

MUDr. Javorka: "Uvedený postup sa realizuje v situácii, kedy je nejakým spôsobom ohrozená matka alebo plod a ďalšie predlžovanie tehotnosti by mohlo byť pre jedného alebo druhého rizikové.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o jednu z indikácií matky. Asi najčastejšie to býva preeklampsia, teda tehotenská komplikácia charakterizovaná destabilizáciou krvného tlaku, tvorbou opuchov a prítomnosťou bielkovín v moči. Uvedená diagnóza by mohla v ďalšom priebehu tehotnosti viesť k závažným komplikáciám ohrozujúcich život rodičky.

Vyvolaný pôrod po termíne pôrodu (pri prenášaní bábätka).

Vyvolaný pôrod okolo termínu narodenia dieťatka alebo z dôvodu prenášania, to sú ďalšie prípady. Z akých dôvodov sa vyvoláva pôrod po termíne a dokedy to treba stihnúť - kvôli zdraviu dieťatka aj ženy?

MUDr. Javorka: "Predĺžená tehotnosť je stav, kedy tehotnosť presiahne 294 dní od prvého dňa poslednej menštruácie, teda 280 dní od ovulácie (42 týždeň tehotnosti).

Pri potvrdení tohto stavu je indikovaná indukcia pôrodu ako prevencia možných komplikácií, medzi ktoré patria napríklad makrosómia plodu („veľký plod“ = väčšie riziko pôrodných poranení), aspirácia skalenej plodovej vody = možné pľúcne komplikácie novorodenca, hypoxia (hroziaci nedostatok prísunu kyslíka plodu), či dokonca odumretie plodu z dôvodu „prezretia“ a znižovania funkcie placenty."

Úmrtie dieťatka a indukcia pôrodu

Pôrod sa zrejme vyvoláva aj v prípade úmrtia dieťatka v maternici v neskoršom štádiu tehotenstva... To sú tie smutnejšie prípady. Musí žena takéto dieťatko „normálne porodiť“? Ako ženy reagujú? Nebolo by pre ich psychiku jednoduchšie urobiť Cisársky rez?

MUDr. Javorka: "Áno, jednou z indikácií na indukciu pôrodu je aj odumretie plodu v maternici. Z psychologického hľadiska je možné diskutovať o možnosti cisárskeho rezu. Medicínske hľadisko je však jednoznačné. Riziko cisárskeho rezu mnohonásobne prevyšuje riziko spontánneho pôrodu.

Je dôležité si v takomto smutnom prípade uvedomiť, že pri cisárskom reze môže dôjsť k nepredvídaným komplikáciám, ktoré môžu skončiť dokonca odstránením maternice, nehovoriac o tom, že aj pokiaľ prebehne bez problémov, ostane na maternici jazva. Preto je nevyhnutné rodičku o týchto rizikách oboznámiť a indukovať čo najrýchlejší pôrod plodu prirodzenou cestou.

Najlepším liekom na túto nemilú udalosť je ďalšia tehotnosť a pôrod zdravého dieťatka. To sa dá najlepšie zabezpečiť vtedy, pokiaľ ostane maternica operačne neporušená, teda po spontánnom indukovanom pôrode."

 

Prirodzený vs. indukovaný pôrod

Je nejaký rozdiel medzi pôrodom, ktorý príde prirodzene a tým vyvolaným? Niektoré ženy, ktorým druhý pôrod vyvolali, tvrdia, že je bolestivejší, iné s týmto názorom nesúhlasia.

MUDr. Javorka: "To je len veľmi ťažké posúdiť. Pocit bolesti pri pôrode je subjektívnym zážitkom, takže sa nedá jednoznačne objektívne zhodnotiť. Je však možné pripustiť, že pri indukovanom pôrode býva u rodičiek častejší údaj silnejšej bolestivosti. Tá môže byť spôsobená „umelým skracovaním“ prirodzenej doby pôrodu a predpôrodnej prípravy organizmu."

To znamená, že vyvolaný pôrod trvá kratšie?

MUDr. Javorka: "Teoreticky by to tak malo byť. Objektívne sa to však nikdy nebude dať posúdiť. Môžeme totiž pripustiť, že keby tehotná rodila možno o 5 dní neskôr spontánne, porodí rovnako rýchlo a možno aj rýchlejšie prirodzene ako s päťdňovým predstihom pri indukcii. Príroda je stále silnejšia a múdrejšia ako my."

Štatistiky indukovaných pôrodov

Aké percento pôrodov sa vyvoláva u nás a aký je trend vo svete? Čítala som, že najmä ženy z šoubiznisu, si dávajú pôrod vyvolať skôr kvôli tomu, aby sa im nenatiahla príliš koža na bruchu.

MUDr. Javorka: "Celkové štatistiky sa odvíjajú od diagnóz, ktoré k indukcii pôrodu vedú. Je to teda čisto medicínska záležitosť! A to by som veľmi rád zdôraznil. Spomínané pôrody popových hviezd alebo iných celebrít by nám určite nemali ísť príkladom. Skôr naopak. Mali by byť výstrahou pre všetky rodičky a tiež pôrodníkov.

Tehotnosť a pôrod sú prirodzené, fyziologické procesy. Pokiaľ tak prebiehajú, zabezpečujú najlepší komfort pre rodičku i dieťa a nie je nutné do nich nijakým zásadným spôsobom zasahovať. Ak niekoho trápia viac strie na bruchu ako zdravie jeho predčasne narodeného dieťaťa, určite by si z neho mali zobrať negatívny príklad všetky rodičky. Tiež pôrodníci, ktorí k niečomu takému pristúpili, by mali byť pre nás ostatných výstrahou.

Len na ilustráciu si môžeme predstaviť príklad, keby pri spomínanom cisárskom reze došlo k výraznej krvnej strate, poruche koagulácie a nutnosti odstránenia maternice. Neverím, že by argument prevencie „naťahovania kože brucha“ ako indikácia na pôrod cisárskym rezom, či indukciou pôrodu, obstál pred ktorýmkoľvek súdom, nehovoriac už o svedomí."

Dá sa odmietnuť vyvolaný pôrod?

Predpokladám, že žena môže v niektorých prípadoch vyvolanie pôrodu aj odmietnuť. Kedy je to jej rozhodnutie (a rozhodnutie otca dieťaťa) a kedy sa už treba podvoliť stanovenej diagnóze?

MUDr. Javorka: "Indikácia na indukciu pôrodu je vždy medicínskou záležitosťou. Je možné zohľadniť stanovisko rodičky v prípade, že dostupnými vyšetrovacími metódami zatiaľ nebolo jednoznačne naplnené ani jedno z kritérií, ktoré by si takýto postup vyžadovali nevyhnutne. Rozhodujúcim je predovšetkým rozhodnutie lekára a v prípade možnosti názor rodičky, ktorý musí potvrdiť podpisom informovaného súhlasu."

Ako vyvolať pôrod spontánne?

Keď sa zdá, že bábo „mešká“ a žena si chce sama privodiť pôrod, sú nejaké činnosti, ktorými tak môže urobiť? Hovorí sa napríklad o umývaní okien, chodení po schodoch či korenistej strave...

MUDr. Javorka: "Okrem výsostne farmakologickej indukcie pôrodu existujú aj nefarmakologické možnosti stimulácie pôrodnej činnosti a prípravy pôrodných ciest. Za najúčinnejšiu metódu sa pokladá pohlavný styk. Mužský ejakulát obsahuje látky, ktoré pôsobia stimulačne na rozvoj pôrodnej činnosti a tiež na prípravu pôrodných ciest. Podpora pôrodnej činnosti korenistou stravou, či umývaním okien a podobne, sú podľa mňa skôr vecou náhody."

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.6 z 5. Celkom 29 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Alexandra napísané 04.07.2014 20:23

>Tehotnosť a pôrod sú prirodzené, fyziologické procesy. Pokiaľ tak prebiehajú, zabezpečujú najlepší komfort pre rodičku i dieťa a nie je nutné do nich nijakým zásadným spôsobom zasahovať.<

 

...len citujem,....a môj prvorodený syn ma už 11 rokov a ja mám ešte stále traumu z toho, že existujú lekári, čo si toto nemyslia a je pre nich dôležitejšie mať rodičku len rýchlo z krku, musia byť strašne prepracovaní, ak im svedomie dovolí spôsobovať ženám kvôli tomu bolesť navyše...... Cry

peta napísané 06.10.2012 14:28

ahojte mamini som prvorodicka tretieho oktovbra som mala porodit no nestalo sa tak ako malo v piatok som bola na kontrole a v nedelu ma idu hospitalizovat a v pondelok mi idu vivolat porod strasne sa bojim velmi som chcela mat normalni porod dufam ze to dobre dopadne

86fesanda napísané 03.01.2012 07:48

cawtw baby ja som prvorodicka ,,,a chcela bi som aby ste mi povedali ci je normalne cakat as 14 dni po termine,,,zijem v anglicku termin mam zajtra a bojim sa o zdravie mojej este nenarodenej dcerky,,,,,ak by ste mi poradili bola bi som vam velmi vdacna,,,,,,dakujem Rolleyes

HankaHJ napísané 07.11.2011 08:18

Čakáme druhé dieťa zajtra mam den termínu porodu a lekárka mi odporucila ist na vyvolavacku, nakolko vraj dietatko je vyvinute a nevidi ziadne rizika. Je to vyborna odbornícka, no ja mam predsalen trosku obavy z tych oxytocínových bolestí a aj ked sa velmi nevyspim nakolko mi trpnu ruky a bolia ma klby a vobec panva, tak som na miske vah, ci posluchnut odbornika alebo to nechat na prirodu. Prva dcerka sa narodila 12 dní skor - odtiekla mi voda a cele to trvalo tak 12-15 hodin, kedze som sa pomaly otvarala. Posledne dni mam stale poslickov teda minimalne raz za den tak sa to mozno vyriesi aj same uz coskoro...

Hana napísané 07.11.2011 09:35
Lesná žienka napísané 14.04.2011 15:11

Ja som indukciu odmietla na vlastne riziko...pretoze nebol na to ziaden medicinsky dovod, ozvy aj prietoky boli totiz aj po skoncenom 41.tyzdni uplne v poriadku...a kedze trpezlivost prinasa ruze, porod zacal spontanne doma v 42. tyzdni a ked sme prisli rano do nemocnice, za 3 hodiny sa narodilo krasne zdrave dieta s apgarovym skore 10 a s vahou len 3200 gr ! Lekari mi vsak chceli aj pocas normaleho porodu nanutit oxytocin za kazdu cenu len preto, ze som bola "po termine", a to som odmietla a dodnes som stastna, ze som tak urobila. Rodila som bez silnych oxytocinovych bolesti a bez epiduralu.

 

Kdezto spolubyvajuca na izbe s rovnakym "terminom" ako ja rodila v case ked som ja este bola doma v porodnici 3 dni s oxytocinom a neslo to...

 

Takze zeny, nenechajte rozhodovat lekarov za Vas! Niektore zeny maju dlhsi cyklus a neskorsiu ovulaciu, v tom pripade stanoveny termin nemoze fungovat. Lekari aj tak nevedia kedy bolo dieta pocate, tak ako mozu vediet, kedy sa ma narodit?

veronika napísané 11.11.2009 17:41

ahoj ja mam za sebou jeden porod na ktory nikdy nezabudnem.12.8.2008 ma prijali na gynekologicko-porodnické oddelenie v starej lubovni s bolestami.kedze to bolo v beziacom 32. tyzdni tak mi porod este utisili injekciou.bolesti prestali ale aj tak si ma nechali na pozorovanie.15.8.2008 mi zacalo tvrdnut brucho.kedze som bola prvorodicka tak som nevedela co to znamena.samozrejme boli to stahy maternice cize slabe kontrakcie.po pol hodine vsetko prestalo a tak som zaspala.16.8.2008 o 2:45 rano som sa zobudila s potrebou na wc/na malu potrebu/ posadila som sa na postel a puk.praskla mi plodova voda.dostala som strach.isla som na wc.za mnou hned priletela sestricka a pytala sa co sa deje.a cirkus sa zacal.sestricka zavola lekara.lekar ma hned vysetril.pichli mi injekciu na dozretie pluc dietata.ja som len lezala.znova prisiel lekar vysetril ma a povedal ze tehotenstvo ukoncime spinalom a sekciou.cize cisarskym rezom.cely cas som bola pri vedomi.porodila som synceka.pri porode mal 1700g a 42 cm.kedze som rodila v starej lubovni maleho museli dat do inkubatora takze ho previezli do popradu.ja som isla na treti den za nim.na zaciatku bolo vseko ok ale potom sa to zhorsovalo.maly nevladal dychat tak ho museli dat na pristroje.kedze sa to nezlepsovalo tak ho previezli do bratislavy na kardiochirurgiu.z bratislavi nam volali na druhy den ze ak chceme nasho synceka vidiet ziveho tak aby sme za nim prisli.isli sme za nim a rozlucili sme sa s nim. na ten okamych nikdy nezabudnem.mal vrodenu chybu na srdiecku.a teraz cakame druhe dieta.mam strach ale verim ze to dobre dopadne.

mary napísané 29.06.2009 22:26

ahoj ja mam za sebou dva porody a obidva mi vyvolavali prvy bol preto lebo som prenasala 11dni,tak uz robili paniku,ale skoncilo to tak,ze ani po dvoch dnoch,ked som mala v sebe iniekcie a niekolko infuzii na vyvolanie sa synovi nechcelo a az ked sa zacal dusit,tak nastupili klieste a neprajem nikomu ten pohlad,vsade krv no jatky maleho mi uz len vytiahli,kriesili a davali mu masaz srdca aj kyslik samozrejme nikto mi nic nepovedal to som vycitala az v jeho porodnej sprave ktoru ma v zdravotnej karte a ja som mala traumu este cele tri roky!dcera sa narodila az po piatich rokoch a tiez mi ju vyvolali,preto,lebo som mala tentoraz tehotensku cukrovku,ale to sa neda opisat ten rozdiel o 11tej tableta do posvy a o 20 45hod,uz bola na svete,takze aj ked bol prvy porod horor druhy bol uz v pohode,keby bol este nejaky,ktovie ako by zase pokracoval...

Paulína napísané 05.09.2008 10:55

aj mne vyvolávali pôrod kvôli odtoku plodovej vody, po rýchlych účinkoch infúzie sa dostavili silné kontrakcie, ktoré trvali od 8 hod rána do 19 hod večera a keď infúzie dotiekli, kontrakcie prestali. Po tom, ako som sa uložila na spánok mi oznámili, že ak sa pôrod v noci nerozbehne prirodzene, ráno mi urobia cisársky rez. No a o 1 hod v noci to znova začalo, teraz už bez infúzie a o 13 hod poobede som KONEČNE dcérku porodila. Na tých 23 hodín v bolestiach (bez epidurálu) do smrti nezabudnem ani ja, a ani môj manžel, ktorý bol celý čas so mnou. Do teraz tvrdí, že pri tej 23hodinovej masáži chrbta, ktorú mi celý čas robil, trpel určite viac ako ja smile Teraz čakám svoje druhé bábo, bez epidurálu do pôrodnice ani nevkročím a verím, že keď som v zdraví prežila tam to, tak už zvládnem hocičo.

cuchre napísané 01.09.2008 08:47

mne mali porod tiez vyvolavat. prvykrat som odmietla, rozhodli sme sa pockat, kym sa babo samo rozhodne. ale akosi sa mu nechcelo a natiahlo to o tyzden (a to som bola otvorena na 2 cm uz mesiac a pol smile ). nakoniec ma hospitalizovali, ze predsa len vyvolavat budeme, ale hrosulak uz do rana nevydrzal a za dva hodky bol na svete. mozno sa zlakol, ze "pojde nasilim". lezali vsak somnou maminy, ktorym porod vyvolavali dvakrat aj tak si babo povedalo, ze este pocka. tak neviem, ako to teda funguje....

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Alexandra napísané 04.07.2014 20:23

>Tehotnosť a pôrod sú prirodzené, fyziologické procesy. Pokiaľ tak prebiehajú, zabezpečujú najlepší komfort pre rodičku i dieťa a nie je nutné do nich nijakým zásadným spôsobom zasahovať.<

 

...len citujem,....a môj prvorodený syn ma už 11 rokov a ja mám ešte stále traumu z toho, že existujú lekári, čo si toto nemyslia a je pre nich dôležitejšie mať rodičku len rýchlo z krku, musia byť strašne prepracovaní, ak im svedomie dovolí spôsobovať ženám kvôli tomu bolesť navyše...... Cry

peta napísané 06.10.2012 14:28

ahojte mamini som prvorodicka tretieho oktovbra som mala porodit no nestalo sa tak ako malo v piatok som bola na kontrole a v nedelu ma idu hospitalizovat a v pondelok mi idu vivolat porod strasne sa bojim velmi som chcela mat normalni porod dufam ze to dobre dopadne

86fesanda napísané 03.01.2012 07:48

cawtw baby ja som prvorodicka ,,,a chcela bi som aby ste mi povedali ci je normalne cakat as 14 dni po termine,,,zijem v anglicku termin mam zajtra a bojim sa o zdravie mojej este nenarodenej dcerky,,,,,ak by ste mi poradili bola bi som vam velmi vdacna,,,,,,dakujem Rolleyes

HankaHJ napísané 07.11.2011 08:18

Čakáme druhé dieťa zajtra mam den termínu porodu a lekárka mi odporucila ist na vyvolavacku, nakolko vraj dietatko je vyvinute a nevidi ziadne rizika. Je to vyborna odbornícka, no ja mam predsalen trosku obavy z tych oxytocínových bolestí a aj ked sa velmi nevyspim nakolko mi trpnu ruky a bolia ma klby a vobec panva, tak som na miske vah, ci posluchnut odbornika alebo to nechat na prirodu. Prva dcerka sa narodila 12 dní skor - odtiekla mi voda a cele to trvalo tak 12-15 hodin, kedze som sa pomaly otvarala. Posledne dni mam stale poslickov teda minimalne raz za den tak sa to mozno vyriesi aj same uz coskoro...

Hana napísané 07.11.2011 09:35
Lesná žienka napísané 14.04.2011 15:11

Ja som indukciu odmietla na vlastne riziko...pretoze nebol na to ziaden medicinsky dovod, ozvy aj prietoky boli totiz aj po skoncenom 41.tyzdni uplne v poriadku...a kedze trpezlivost prinasa ruze, porod zacal spontanne doma v 42. tyzdni a ked sme prisli rano do nemocnice, za 3 hodiny sa narodilo krasne zdrave dieta s apgarovym skore 10 a s vahou len 3200 gr ! Lekari mi vsak chceli aj pocas normaleho porodu nanutit oxytocin za kazdu cenu len preto, ze som bola "po termine", a to som odmietla a dodnes som stastna, ze som tak urobila. Rodila som bez silnych oxytocinovych bolesti a bez epiduralu.

 

Kdezto spolubyvajuca na izbe s rovnakym "terminom" ako ja rodila v case ked som ja este bola doma v porodnici 3 dni s oxytocinom a neslo to...

 

Takze zeny, nenechajte rozhodovat lekarov za Vas! Niektore zeny maju dlhsi cyklus a neskorsiu ovulaciu, v tom pripade stanoveny termin nemoze fungovat. Lekari aj tak nevedia kedy bolo dieta pocate, tak ako mozu vediet, kedy sa ma narodit?

veronika napísané 11.11.2009 17:41

ahoj ja mam za sebou jeden porod na ktory nikdy nezabudnem.12.8.2008 ma prijali na gynekologicko-porodnické oddelenie v starej lubovni s bolestami.kedze to bolo v beziacom 32. tyzdni tak mi porod este utisili injekciou.bolesti prestali ale aj tak si ma nechali na pozorovanie.15.8.2008 mi zacalo tvrdnut brucho.kedze som bola prvorodicka tak som nevedela co to znamena.samozrejme boli to stahy maternice cize slabe kontrakcie.po pol hodine vsetko prestalo a tak som zaspala.16.8.2008 o 2:45 rano som sa zobudila s potrebou na wc/na malu potrebu/ posadila som sa na postel a puk.praskla mi plodova voda.dostala som strach.isla som na wc.za mnou hned priletela sestricka a pytala sa co sa deje.a cirkus sa zacal.sestricka zavola lekara.lekar ma hned vysetril.pichli mi injekciu na dozretie pluc dietata.ja som len lezala.znova prisiel lekar vysetril ma a povedal ze tehotenstvo ukoncime spinalom a sekciou.cize cisarskym rezom.cely cas som bola pri vedomi.porodila som synceka.pri porode mal 1700g a 42 cm.kedze som rodila v starej lubovni maleho museli dat do inkubatora takze ho previezli do popradu.ja som isla na treti den za nim.na zaciatku bolo vseko ok ale potom sa to zhorsovalo.maly nevladal dychat tak ho museli dat na pristroje.kedze sa to nezlepsovalo tak ho previezli do bratislavy na kardiochirurgiu.z bratislavi nam volali na druhy den ze ak chceme nasho synceka vidiet ziveho tak aby sme za nim prisli.isli sme za nim a rozlucili sme sa s nim. na ten okamych nikdy nezabudnem.mal vrodenu chybu na srdiecku.a teraz cakame druhe dieta.mam strach ale verim ze to dobre dopadne.

mary napísané 29.06.2009 22:26

ahoj ja mam za sebou dva porody a obidva mi vyvolavali prvy bol preto lebo som prenasala 11dni,tak uz robili paniku,ale skoncilo to tak,ze ani po dvoch dnoch,ked som mala v sebe iniekcie a niekolko infuzii na vyvolanie sa synovi nechcelo a az ked sa zacal dusit,tak nastupili klieste a neprajem nikomu ten pohlad,vsade krv no jatky maleho mi uz len vytiahli,kriesili a davali mu masaz srdca aj kyslik samozrejme nikto mi nic nepovedal to som vycitala az v jeho porodnej sprave ktoru ma v zdravotnej karte a ja som mala traumu este cele tri roky!dcera sa narodila az po piatich rokoch a tiez mi ju vyvolali,preto,lebo som mala tentoraz tehotensku cukrovku,ale to sa neda opisat ten rozdiel o 11tej tableta do posvy a o 20 45hod,uz bola na svete,takze aj ked bol prvy porod horor druhy bol uz v pohode,keby bol este nejaky,ktovie ako by zase pokracoval...

Paulína napísané 05.09.2008 10:55

aj mne vyvolávali pôrod kvôli odtoku plodovej vody, po rýchlych účinkoch infúzie sa dostavili silné kontrakcie, ktoré trvali od 8 hod rána do 19 hod večera a keď infúzie dotiekli, kontrakcie prestali. Po tom, ako som sa uložila na spánok mi oznámili, že ak sa pôrod v noci nerozbehne prirodzene, ráno mi urobia cisársky rez. No a o 1 hod v noci to znova začalo, teraz už bez infúzie a o 13 hod poobede som KONEČNE dcérku porodila. Na tých 23 hodín v bolestiach (bez epidurálu) do smrti nezabudnem ani ja, a ani môj manžel, ktorý bol celý čas so mnou. Do teraz tvrdí, že pri tej 23hodinovej masáži chrbta, ktorú mi celý čas robil, trpel určite viac ako ja smile Teraz čakám svoje druhé bábo, bez epidurálu do pôrodnice ani nevkročím a verím, že keď som v zdraví prežila tam to, tak už zvládnem hocičo.

cuchre napísané 01.09.2008 08:47

mne mali porod tiez vyvolavat. prvykrat som odmietla, rozhodli sme sa pockat, kym sa babo samo rozhodne. ale akosi sa mu nechcelo a natiahlo to o tyzden (a to som bola otvorena na 2 cm uz mesiac a pol smile ). nakoniec ma hospitalizovali, ze predsa len vyvolavat budeme, ale hrosulak uz do rana nevydrzal a za dva hodky bol na svete. mozno sa zlakol, ze "pojde nasilim". lezali vsak somnou maminy, ktorym porod vyvolavali dvakrat aj tak si babo povedalo, ze este pocka. tak neviem, ako to teda funguje....

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised