pregnancy & pills

Osobitosti liečby počas gravidity

MUDr. Monika Laššánová 1

Počas gravidity prekonajú mnohé ženy rôzne ochorenia, ktoré sa nedajú zvládnuť výlučne úpravou životného štýlu a nefarmakologickou liečbou, ale je potrebná aj adekvátna farmakoterapia, aby nedošlo…

Ktoré lieky sú pre tehotnú rizikové?

MUDr. Monika Laššánová 0

Z celkového počtu narodených detí sa u 3–5 % prejaví nejaký druh vrodeného poškodenia, z toho asi 1% pripadá na poškodenie liekmi. Preto lekár pri každom predpise…

Vyvolaný pôrod

Dagmar Mozolová 12

Keď som sa rozprávala s lekárom o možnostiach narodenia môjho tretieho dieťatka, navrhol mi plánovaný pôrod. Moje druhé dieťatko som totiž porodila za 90 minút…

Tehotenstvo ako riziko

Kristína Puškelová 0

Tehotenstvom žena vystavuje svoje telo prirodzenej, no predsa veľkej zmene. Mať dieťa je túžbou mnohých žien. U niektorých tehotenstvo prebieha hladko, iné ženy sa počas…

Rôzne Rh faktory u matky, otca a dieťaťa

MUDr. Jana Černáková 11

Inkompatibilita znamená rôznosť alebo nezhodu. Skratka Rh označuje Rh faktor – antigén, ktorý sa nachádza na červených krvinkách. Konkrétne pod týmto názvom rozumieme stav, keď…