Príručka pre rodičaŽivotné situácie

Na čo má nárok tehotná študentka a osamelá matka?

 Marcela Beňová   01.10.2019   0

Niekedy môže príchod bábätka poriadne zaskočiť. Najmä, ak žena nemá stabilný vzťah, študuje na vysokej škole alebo jej chýba finančné zázemie, aby sa o dieťa mohla postarať.

 

Aké majú možnosti osamelé matky

Mladé mamičky, ktoré ešte študujú na vysokej škole, či dokončujú maturitu, majú často pocit, že pokiaľ nemajú na výchovu dieťaťa dostatok financií, či podporu od partnera, zostáva im na výber len interrupcia. Mladá matka, ktorá je pod stresom a nemá sa na koho obrátiť, tak často urobí rozhodnutie, ktoré neskôr ľutuje.

Študujúce mamy však majú v otázke financií a ďalšieho štúdia oveľa viac možností, ktoré im môžu pomôcť zvládnuť výchovu dieťaťa aj dokončenie školy.

V prípade, že ženy hľadajú konkrétnu pomoc alebo psychickú podporu, sa môžu obrátiť napríklad na organizácie ako Fórum života či Alexis, ktoré sa venujú osamelým matkám.

Rozprávali sme sa s PaeDr. Katarínou Winterovou, sociálnou pedagogičkou, ktorá v Poradni Alexis poskytuje poradenstvo ženám pri nečakanom - neželanom tehotenstve.

 

Aké možnosti má mamička, ktorá zistila, že je tehotná, ale je študentkou vysokej školy a nechce ukončiť štúdium?

Mladá žena, ktorá otehotnie počas štúdia na vysokej školy, má niekoľko možností. Rozhodne nemusí ukončiť štúdium. Existuje napríklad sociálne štipendium.

Žiadosť o toto štipendium sa podáva na fakulte, kde je študentka zapísaná na štúdium. Každá škola môže mať vlastný formulár, a preto je dôležité kontaktovať dané študijné oddelenie konkrétnej fakulty. Z dostupných informácií vieme, že mesačná výška štipendia je od 10€ až po 280€.

Nárok na sociálne štipendium sa posudzuje individuálne v závislosti od situácie tehotnej študujúcej matky.

Taktiež môže tehotná študentka prerušiť štúdium na niekoľko semestrov. Na každom študijnom oddelení domácej fakulty jej poskytnú žiadosť o prerušenie štúdia a zároveň informáciu o maximálnej dĺžke prerušenia štúdia.

Rovnako je možné požiadať o individuálny študijný plán, počas ktorého navštevuje iba niektoré prednášky (podľa dohody), aby dokázala zladiť starostlivosť o dieťa so štúdiom.

Viaceré vyskoškolské internáty poskytujú možnosť ubytovania pre svojich študentov - matky s malým dieťaťom, prípadne mladé rodiny. Pre ne je vyhradená časť ubytovacej kapacity. O tejto možnosti je potrebné informovať sa na internáte konkrétnej univerzity.

 

Má mamička nárok aj na iné financie ako na rodičovský príspevok? Kde si o ne zažiadať?

Ešte pred samotným rodičovským príspevkom dostane žena príspevok pri narodení dieťaťa (momentálne je vo výške 829,86€).

Tento príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka a podmienkou nároku na túto dávku je, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní. Vypláca sa pri prvom až treťom pôrode dieťaťa.

Poznáme aj materské – nárok na materské má každý, kto je nemocensky poistený najmenej 270 dní za posledné dva roky. Poistenie za osobu odvádzal buď zamestnávateľ, platila si ho povinne ako živnostník alebo si ho platila ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Materské sa poskytuje od 6. týždňa pred pôrodom do 28. týždňa po pôrode (34 týždňov). Pri osamelej matke je to 37 týždňov.

Ak žena pred nástupom na materskú dovolenku nepracovala a ani nebola nemocensky poistená (aj ako samoplatiteľ), má nárok na vyššie spomínaný rodičovský príspevok.

O tento príspevok je potrebné požiadať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška príspevku je 220,70€ mesačne a poskytuje sa do troch rokov veku dieťaťa. Ak matka nespĺňa nárok na materskú dávku, má nárok na rodičovský príspevok hneď po narodení dieťaťa.

Pozn. red.: Od januára 2020 je výška rodičovského príspevku vo výške 270 eur mesačne, ak matka nepoberala materské.

Prídavok na dieťa je ďalšia dávka od štátu pre dieťa vo výške 24,34€ mesačne. Najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa. Na tento prídavok a aj na príspevok pri narodení dieťaťa budete mať nárok aj v prípade, že budete poberať materské.

Pre istú skupinu ľudí môže byť zaujímavá aj informácia, že ak sú v hmotnej núdzi, môžu požiadať o ochranný príspevok. Týka sa to ženy, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a je tehotná. Od začiatku štvrtého mesiaca má nárok na zvýšenie o 14,20€ - za podmienky, že sa zúčastňuje odborných preventívnych prehliadok rovnako tak rodič dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku dieťaťa.

 

3. Veľa mamičiek má problém utiahnuť starostlivosť o dieťa, ak otec odmieta finančne prispieť. Kde sa môže obrátiť o pomoc?

Starostlivosť o dieťa je náročná a to nielen z pohľadu financií, ale aj z princípu samotnej výchovy – každodennej starostlivosti a prístupu k dieťaťu, venovaniu mu času, rozprávaniu a hraniu sa s ním.

Neskôr je zaťažkávacou súčasťou výchovy správna logistika zahrňujúca školu (škôlku) – krúžky – prípadné pokrytie chorôb či iných nečakaných situácií. A tých je pri deťoch naozaj mnoho.

Aj preto je potrebné, aby žena – matka cítila a mala podporu. Podporu nielen emocionálnu, psychickú, ale aj praktickú – finančnú.

Výživné, ktoré by mal posielať otec je určené pre potreby dieťaťa. Každý by si mal uvedomiť, že tie peniaze sú určené pre dieťa, jeho životné potreby, krúžky, aktivity, stravu... Aj plnením si vyživovacej povinnosti voči dieťaťu môže otec dokázať, že si váži svoje dieťa a chce pre neho len to najlepšie.

Ak však z akýchkoľvek dôvodov otec neplatí výživné na dieťa, matka má možnosť požiadať o náhradné výživné od štátu. Nárok na takéto náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu (alebo súdom schválenou dohodou) najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od poslednej splátky výživného. Taktiež, ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie.

2. v prípade, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok a suma tohto sirotského dôchodku (alebo sirotský výsluhový dôchodok) je nižšia ako suma minimálneho výživného.

Ak matka žiada o náhradné výživné  - podáva písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Čo sa týka výšky výživného, tá sa stanovuje podľa  schopností, možností a majetkových pomerov – podľa zákona platí, že dieťa musí mať rovnakú životnú úroveň ako otec.

Už menej žien však vie, že nárok na výživné voči otcovi dieťaťa má aj nevydatá matka. Otec dieťaťa je slobodnej mamičke povinný najneskôr odo dňa pôrodu prispievať primeranou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

 

Prečítajte si aj: Na aké dávky má nárok slobodná matka?

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 2.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Marcela Beňová

Vášnivo rada píšem, inšpiráciu zbieram najmä doma. V tom mi pomáhajú moje dve malé slečny. Voľné chvíle trávim najradšej pri knihách, kvalitných filmoch a na dobrodružných výpravách s rodinou. Nikdy neodmietnem kávu a dobrý rozhovor.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised