Nezamestnaná a nárok na materské

Kristína Kováčiková 4

Lenka pracovala niekoľko rokov vo firme, kde mala dobrý príjem. Plánovala tehotenstvo. Materské by jej vyšlo v maximálnej výške. Lenže koncom roka rozviazala pracovný pomer. Tehotná…

„Bezplatná“ právna pomoc

JUDr. Soňa Glezgo 6

Na základe zák. č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak a) sa nachádza v stave…

Ako napísať návrh

JUDr. Soňa Glezgo 5

Podľa § 79 ods. 1 zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len O.s.p.), konanie sa začína na návrh. Návrh (podanie) možno…

Čo je dobré vedieť o téme: ROZVOD

JUDr. Soňa Glezgo 1

Otázka rozvodu manželstva je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení. Rozvod manželstva a majetkové vyporiadanie sú dve samostatné konania. Majetkovo vyporiadať sa je možné…