Príručka pre rodičaŽivotné situácie

Čo je dobré vedieť o téme: ROZVOD

 JUDr. Soňa Glezgo   01.01.1970   1

Otázka rozvodu manželstva je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení.

Rozvod manželstva a majetkové vyporiadanie sú dve samostatné konania. Majetkovo vyporiadať sa je možné až po rozvode manželstva (po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode.) Aj ak manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti a nehospodária spolu, neznamená to, že zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Ak sú v manželstve maloleté deti, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak nie je vykonateľná. Overenie podpisov notárom na vykonateľnosť nestačí.

Rodičia sa o úprave styku s maloletým dieťaťom môžu dohodnúť pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd povinne, priamo zo zákona upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode.

V prípade, že jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa vyššie uvedeného, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti (dávam do pozornosti, že podobné rozhodnutia sa začali do praxe zavádzať intenzívnejšie, ako tomu bolo v minulosti a nie sú dnes už nijak výnimočné)

Po rozvode môže ten z bývalých manželov, ktorý prijal priezvisko druhého manžela prijať svoje predošlé priezvisko, a to do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva. Urobí to oznámením matričnému úradu.

Konanie o rozvod začína na návrh (ako napísať návrh), ak zákon neustanovuje, že môže začať aj bez návrhu (konania, týkajúce sa maloletých detí spravidla môžu začať aj bez návrhu)

Súd je zo zákona povinný skúmať dôvody rozpadu manželstva, a to najmä z toho dôvodu, že tieto môžu mať významný vplyv na iné právne vzťahy (napr. riešenie bytovej otázky, majetkové vyporiadanie, zverenie dieťaťa do starostlivosti, určenie a rozsah príspevku na rozvedeného manžela... )

Súdny poplatok za návrh na rozvod je 66 eur.

Vecne a miestne príslušný na podanie návrhu je okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko (nemusí to byť trvalý pobyt) na území SR, ak v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, potom je to súd v mieste bydliska odporcu.

Na čas po rozvode, najdlhšie však na 5 rokov (len vo výnimočných situáciách aj dlhšie) je možné požiadať o príspevok na rozvedeného manžela (príspevok pre rozvedeného manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť).

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 2.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
jana napísané 11.10.2009 14:33

asi je to uz neskoro ale po 25 r. neviem ci chcem s nim zit ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
jana napísané 11.10.2009 14:33

asi je to uz neskoro ale po 25 r. neviem ci chcem s nim zit ?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised