Tehotná na pracovnom pohovore

Kristína Kováčiková 1

Možno ste o prišli o prácu a kým sa vám podarilo nájsť inú, stali ste sa majiteľkou tehotenskej knižky. Gratulujem!

Pokiaľ ste nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce, tehotenstvo nie je dôvod, aby vás vyradili z evidencie uchádzačov o zamestananie. Stane sa tak najneskôr dňom narodenia vášho bábätka, ak sa vám dovtedy nepodarí nájsť zamestnanie. 

Ako absolvovať pohovor, keď ste tehotná? Musíte to budúcemu zamestnávateľovi oznámiť? Môže od vás vyžadovať potvrdenie o tom, že nie ste tehotná?

Téma „tehotenstvo“ na pohovore je tabu

Počas pracovného pohovoru, ani pred prijatím do pracovného pomeru budúci zamestnávateľ nesmie vyžadovať od uchádzačky o zamestnanie informácie o tehotenstve, ani o rodinných pomeroch (§ 41 ods. 6 Zákonníka práce).

Počas pohovoru by nemala padnúť žiadna tzv. diskriminačná otázka – či má žena deti, či je tehotná, či plánuje v dohľadnej budúcnosti otehotnieť. Inak sa budúci zamestnávateľ dopúšťa porušenia povinností zamestnávateľa pri vzniku pracovného vzťahu.

Na tieto otázky uchádzačka o zamestnanie nemusí odpovedať. Zároveň platí, že v prípade porušenia uvedených povinností zo strany zamestnávateľa má fyzická osoba právo na primeranú peňažnú náhradu, ktorú si môže uplatniť na súde, a to aj vtedy, ak by k uzatvoreniu pracovnej zmluvy nedošlo.

Aké informácie môže zamestnávateľ vyžadovať?

Ak sa osoba uchádza o prvé zamestnanie, zamestnávateľ môže vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Ak už osoba bola zamestnaná, zamestnávateľ môže požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

V prípade výkonu prác, pri ktorých sa nevyžaduje podľa osobitného predpisu osobitná zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť, resp. ak takýto osobitný predpis neexistuje, zamestnávateľ nie je oprávnený vyžadovať informácie o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prácu.

Osobitný právny predpis však môže vyžadovať na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad.

Vtedy môže zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Osoba ktorá sa uchádza o prácu, je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu.

Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Zoznam zakázaných prác a pracovísk, vrátane prác a pracovísk so špecifickým rizikom v týchto prípadoch upravuje Nariadenie vlády, na ktoré odkazuje Zákonník práce (samotný Zákonník práce rizikové práce nevymenúva).

Oznámiť tehotenstvo až po skončení skúšobnej doby?

Prečítajte si aj: Tehotná v skúšobnej dobe – oznámiť tehotenstvo alebo nie?

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (7 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

  1. Dobrý deň,

    od 1.februára by som mala nastúpiť do nového zamestnania, v súčasnom zamestnaní som už vo výpovednej dobe. Pred pár dňami som zistila, že som tehotná. V novom zamestnaní ešte nemám podpísanú pracovnú zmluvu. Mám oznámiť novému zamestnávateľovi, že som tehotná ešte pred podpisom zmluvy? Príde mi to nekorektné podpísať zmluvu a pár dní na to im oznámiť, že som tehotná.

     

    Ďakujem za odpoveď.

Pridaj komentár