Príručka pre rodičaAktuality v legislatíve pre rodičov

Materské si už dobrovoľným poistením nezvýšite

 Kristína Kováčiková   25.06.2014   0

Od 1. júla 2014 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá znemožní súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením, ako aj súbeh povinného poistenia v nezamestnanosti s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie v súbehu s povinným dôchodkovým poistením bude naďalej možné. Poslanci NR SR schválili novelu 5. júna, medzitým ju už podpísal aj prezident SR.

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, „právna úprava má za cieľ predísť účelovému zvyšovaniu vymeriavacieho základu na určenie súm nemocenských dávok, napr. pri plánovaných medicínskych zákrokoch vyžadujúcich si dočasnú pracovnú neschopnosť a dávky v nezamestnanosti v prípadoch, ak zamestnanec má vedomosť o prípadnom ukončení pracovnoprávneho vzťahu.“

Nepotešia sa ani mamičky

Novela sa však dotkne aj povinne nemocensky poistených mamičiek, ktoré plánovali tehotenstvo a prostredníctvom dobrovoľného sociálneho poistenia si chceli pomôcť k vyššiemu materskému. Prostredníctvom inštitútu dobrovoľného poistenia bolo doteraz možné, aby aj žena s minimálnou mzdou mohla poberať maximálne materské.

Pripomeňme si, že maximum, ktorý môže dosiahnuť poistenkyňa, ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v roku 2014, je 800 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní, a 774 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Nebudú spokojné ani mamy starších detí, ktoré využívali tento inštitút, pokiaľ boli pre časté choroby detí nútené ostať doma na tzv. OČR-ke. Ošetrovné si počnúc júlom 2014 už takisto prostredníctvom "pripoistenia" nezvýšia.

Minimálna mzda, minimálne materské

Výška nemocenských dávok (materské, nemocenské, ošetrovné) sa v zásade odvíja od vymeriavacieho základu, z ktorého poistenkyňa platí poistné na nemocenské poistenie. Vymeriavacím základom zamestnanca je zjednodušene hrubá mzda (u SZČO zase príjem z podnikania). Materské sa vypočíta ako 65 % z príjmu (65 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu).

Nakoľko od júla 2014 nebude možné "pripoistiť sa", ak už poistenkyňa je povinne nemocensky poistená ako zamestnankyňa alebo SZČO, potom žena s minimálnou mzdou bude poberať len minimálne materské (nemocenské, ošetrovné). Živnostníčka (SZČO), ktorá platí povinné nemocenské odvody v minimálnej výške, bude takisto poberať minimálne materské.

Povinne nemocensky poistenej osobe zanikne dobrovoľné nemocenské poistenie

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe alebo dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti, ktorej toto dobrovoľné poistenie malo trvať po 30. júni 2014 a ktorá je povinne nemocensky poistená k 1. júlu 2014, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká od 1. júla 2014.

Z prechodných ustanovení novely zákona o sociálnom poistení ďalej vyplýva:

„Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vzniklo dobrovoľné nemocenské poistenie pred 1. júlom 2014, toto poistenie trvalo k 30. júnu 2014 a povinné nemocenské poistenie jej trvá aj po 30. júni 2014, a k tomuto dňu nezískala najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia, je dobrovoľne nemocensky poistená podľa zákona účinného do 30. júna 2014 aj po tomto dni, najdlhšie do dňa, v ktorom získa najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nezaniklo skôr.

Ak poistencovi zaniklo dobrovoľné nemocenské poistenie v deň, v ktorom získal najmenej 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia a najmenej 26 týždňov nepretržitého dobrovoľného nemocenského poistenia, a k tomuto dňu mu vznikne dobrovoľné nemocenské poistenie podľa zákona účinného od 1. júla 2014, toto poistenie je nepretržité.“

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised