Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som v zahraničí?

Kristína Kováčiková 26

Veľa Slovákov pracujúcich v zahraničí rieši s príchodom bábätka otázku nároku na peňažné dávky, ktoré patria rodičom v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o dieťa. Najmä, ak trvalý pobyt majú ešte stále evidovaný na Slovensku.

V ktorom štáte si požiadať o materské, či rodičovský príspevok? V mieste trvalého pobytu alebo tam, kde pracujem?

 

V ktorom štáte požiadať o rodičovské dávky?

Pokiaľ sa občan SR zdržiava a pracuje v inom členskom štáte EÚ, v zásade môže požívať rovnakú právnu ochranu ako občania tohto štátu, bez ohľadu na občianstvo.

Rovnosť prístupu sa týka aj sociálnych dávok. Teoreticky tak Slovenka žijúca v Írsku môže poberať materskú dávku v Írsku. Prakticky však nemôže poberať materskú v Írsku aj na Slovensku: osoby, ktoré sa pohybujú v rámci spoločenstva, majú podliehať systému sociálneho zabezpečenia iba jedného členského štátu.

Vyplýva to z tzv. koordinačných nariadení EÚ. Jedná sa o viacero predpisov, pre lepšiu orientáciu v texte ich uvádzame pod článkom.

Ktorý členský štát je príslušný na výplatu sociálnych dávok?

Kľúč k rozlúšteniu otázky by nám mali dať práve koordinačné nariadenia. Význam sa prikladá miestu, kde oprávnená osoba pracuje, býva, resp. kde má centrum svojich životných záujmov.

Práca

Podľa základného princípu primárna zodpovednosť za výplatu sociálnych dávok leží na pleciach štátu, v ktorom je oprávnená osoba zamestnaná, resp. kde vykonáva samostatne zárobkovú činnosť.

Bydlisko

Ako vyplýva z koordinačných nariadení, “v rámci spoločenstva neexistuje v zásade oprávnenie na to, aby práva na sociálne zabezpečenie záviseli na bydlisku danej osoby; v špecifických prípadoch, najmä pokiaľ ide o osobitné dávky späté s ekonomickým a sociálnym kontextom danej osoby, bydlisko by sa však malo zohľadniť.

V kontexte koordinačných nariadení sa však bydliskom nemyslí trvalý pobyt zapísaný v občianskom preukaze, ten má iba evidenčný charakter. Za bydlisko sa považuje “miesto, kde osoba zvyčajne býva.” Ak nie je možné jednoznačne určiť, kde osoba zvyčajne býva, skúma sa

Centrum životných záujmov

príslušnej osoby. Je niekoľko prvkov, podľa ktorých sa centrum záujmov posudzuje, pre zaujímavosť napríklad dĺžka a trvalosť prítomnosti na území dotknutých členských štátov, situácia dotknutej osoby vrátane jej rodinného stavu a rodinných väzieb, bytová situácia, ktorý členský štát sa považuje za miesto bydliska osoby na daňové účely, a ďalšie.

Ak posúdenie týchto kritérií nestačí na určenie skutočného miesta bydliska osoby, za rozhodujúci sa považuje úmysel tejto osoby, najmä dôvody, ktoré ju viedli k presťahovaniu (článok 11 vykonávacieho nariadenia).

 

Rodinné dávky (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa): posudzuje sa celá rodina

V prípade podania žiadosti o poskytnutie rodinných dávok sa zohľadňuje nielen žiadateľ, ale celá rodina.

Žiadosť sa preskúma na základe podrobných informácií poskytnutých žiadateľom, pričom sa zohľadnia všetky skutočnosti a právne okolnosti, ktoré charakterizujú situáciu rodiny žiadateľa.

Informačné minimum predstavujú tieto skutočnosti: zamestnanie a bydlisko matky, zamestnanie a bydlisko otca a štát, v ktorom žijú deti.

Ak inštitúcia dospeje k záveru, že jej právne predpisy sú uplatniteľné na základe prednostného práva, poskytne rodinné dávky.

Inak by mala postúpiť žiadosť inštitúcii toho členského štátu, ktoré právne predpisy sú prednostné a informovať o tom žiadateľa. V prípade potreby poskytne žiadateľovi rozdielový doplatok.

»»» Mám nárok na rodičovský príspevok, ak som v zahraničí – najčastejšie otázky

Prednostné právo

Ak sa počas rovnakého obdobia a pre tých istých rodinných príslušníkov dávky poskytujú podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu, uplatňujú sa tieto pravidlá prednosti (článok 68 základného nariadenia):

a) v prípade dávok splatných viacerými ako jedným členským štátom na rozličných základoch je poradie takéto:

 1. nároky vznikajúce na základe činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,
 2. nároky vznikajúce na základe poberania dôchodku,
 3. nároky vznikajúce na základe bydliska,
 4. b) v prípade dávok splatných viac ako jedným členským štátom na rovnakom základe, poradie prednosti sa stanoví s odkazom na tieto pomocné kritériá:

  1. v prípade nárokov, ktoré existujú na základe činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba: miesto bydliska detí, za podmienky, že existuje takáto činnosť, a prípadne navyše najvyššia čiastka dávok poskytovaných podľa protichodných právnych predpisov. V takomto prípade sa náklady na dávky delia v súlade s kritériami ustanovenými vo vykonávacom nariadení,
  2. v prípade nárokov, ktoré existujú na základe poberania dôchodkov: miesto bydliska detí, ak takýto dôchodok je splatný podľa jeho právnych predpisov a prípadne navyše najdlhšia doba poistenia alebo bydliska podľa protichodných právnych predpisov,
  3. v prípade nárokov získaných na základe bydliska: miesto bydliska detí.
  4. Pozastavenie rodinných dávok a rozdielový doplatok

   V prípade súbehu nárokov podľa právnych predpisov rôznych štátov sa budú poskytovať rodinné dávky podľa právnych predpisov určených za prednostné.

   Nároky na rodinné dávky na základe iného protichodného právneho predpisu sa pozastavia až do výšky poskytovanej podľa prvých právnych predpisov a rozdielový doplatok sa v prípade potreby poskytne v sume, ktorá prevyšuje túto čiastku (článok 68 základného nariadenia).

   Rozdielový doplatok sa však nemusí poskytovať na deti s bydliskom v inom členskom štáte, ak nárok na danú dávku je založený iba na bydlisku (článok 68 základného nariadenia).

   Zákon o rodičovskom príspevku a koordinačné nariadenia

   › Zastavenie, obnovenie, odňatie rodičovského príspevku

   • Výplata rodičovského príspevku sa zastaví, ak je na poskytovanie rodičovského príspevku príslušná inštitúcia iného členského štátu (§ 5 ods. 5 písm. b zákona o rodičovskom príspevku).

   • Výplata sa obnoví, ak príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume ako je suma rodičovského príspevku podľa zákona o rodičovskom príspevku. Tento postup sa uplatní, ak na výplatu rodičovského príspevku je príslušný aj platiteľ na území SR.

   • Rodičovský príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli podľa tohto zákona splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príslušná inštitúcia tohto členského štátu za toto obdobie alebo za jeho časť neposkytla rodičovský príspevok.

   • Rodičovský príspevok sa odníme podľa § 7 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku, ak ho poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej ako je rodičovský príspevok na Slovensku alebo ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si neuplatnila nárok na rodičovský príspevok.

   › Rozdielový doplatok:

   • Ak oprávnená osoba poberá materskú dávku v inom členskom štáte EÚ, a  suma tejto dávky je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa zákona o rodičovskom príspevku, nevzniká jej nárok na rozdielový doplatok.

   • Avšak, ak oprávnená osoba poberá v inom členskom štáte EÚ materskú dávku v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku podľa zákona o rodičovskom príspevku, môže požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého/prechodného pobytu na Slovensku, aby jej doplatili rozdiel tejto sumy (rozdiel medzi materskou dávkou v zahraničí a sumou rodičovského príspevku na Slovensku).

   • Podľa § 4 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku “ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku na Slovensku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku na Slovensku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.”

   Zoznam tzv. koordinačných nariadení:

   • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v texte uvádzané ako “základné nariadenie”,

   • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v texte uvádzané ako “vykonávacie nariadenie”,

   • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a určuje sa obsah jeho príloh.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (11 hlasov, priemerne: 4,10 z 5)
Loading...

Komentáre k článku

 1. S manželom žijeme v anglicku a žiadali sme o pôrodné v anglicku ale nepriznali nám ho, tak som sa chcela spýtať ci má nárok na Slovensku.

 2. Dobry den ja by som sa chcela popytat nakolko nam nastala situacia taka ze priatel pracuje v nemecku a mame spolu dieta s ktorym zijem na sk a mame tu trvaly pobyt a som poberala vraj nepravom rodicovsky prispevok na sk do roku dietata ze som mala poberat v nemecku a teraz ho musime vratit.Popritom v nemecku nam ho neschvalili nakolko sme sa dozvedeli ze pridavky si tam mozme podat co sme si podali asi pred 9mesiacmi a uz maly ma vyse dvoch rokovChcela by som vedet ako a co mam robit bo tu na urade pre rodinu ma stale tlacia do toho aby som to vyplatila.Dakujem za radu

  1. @Veronika chcela by som sa opýtať, čo bolo dôvodom toho, že vám v Nemecku neschválili príspevok? Možno by táto informácia zaujala aj ostatných čitateľov/ky. My sme boli s manželom v podobnej situácii a vymotala nás z toho firma TJ-Legal.

 3. Dobry den s priatelom mame dieta. Priatel je zamestnany v Rakusku.

  Mne bola materska vyplacana na Slovensku,ked som skoncils matersku po pol roku dali mi vypoved. Rodicovsky mi nepriznali kedze som zostala nezamestnana. V Rakusku nam tiez nepriznalu,vraj prvorada je krajina kde dieta zije.

  Kto nam teraz ma vyplacat rodicovsky? Ked ani jeden stat nepriznal??

  Dakujem za radu

 4. Dobry den,chcem sa informovat mame s priatelkou dieta,priatelka brala matersku na slovensku kde ma aj trvale bydlisko,na matersku isla z uradu prace kde bolia na socialke,ja pracujem v rakusku kde mam aj prechodne bydlisko,tu som si dal aj ziadost o pridavky kedze priatelka ich nemoze poberat a bola sa spytat na rodicovsky priapevok a povedali jej ze iba ja mozem brat rodicak z rakuska, viete mi poradit ci moze brat ona zo svk ked ja tu nebudem ziadat? Dakujem za info

 5. Váš komentár Dobrý deň chcem sa Vás opytat přítel pracuje v ČR a ja som na Slovensku mame měsíční dítě chtěla by sem jít za přítelem do ČR jak mám podstupovat aby me dítě málo nárok na zdravotní pečovatelskou službu v České republice děkuji.

 6. Dobry den,chcem sa opytat sestra v septembri porodila babatko trvaly pobyt ma na Slovensku ale s priatelom zije v Cechach kedze on je cech.Ziadala o porodne v Cesku kde jej povedaki ze nan nema narok ma poziadat na Slovensku tu jej tiez povedli ze nema narok kde ma teda on poziadat a naco m este narok v CR. Nie su manzelia ale ziju spolu ako druh a druzka. Dakujeme

 7. Dobrý vecer,

  Mám otázočku, manžel tým, že pracuje v nemeckú, mne zanikol na slovenskú nárok na rodičovský príspevok a má on žiadať v nemeckú. Malinký sa nám narodil v apríli, všetky papiere už by mali byť vybavené, a snáď už tento mesiac nám ho začnú vyplacat. A chcem sa opýtať, či tie nevyplatené mesiace vyplatia spatne, ako na slovensku alebo až na konci roka ako mu šéf hovorí, keď sa dane vyplácajú, ale kolegyňa sekretárka mu povedala, že vyplatia spatne, tak si vyberte. Dakujem

 8. dobry den prestahovala so sa do cr za priatelom tiez slovakom z detmi tu poberam rodicovsky prispevok+pridavky na deti vo vyske 6400kc chcem sa vas opytat preco ma tu s priatelom beru ako druh druzka a na sk som bola ako rozvedena a dostavala som 376eur moze mi sk doplatit ten rozdiel???ako mam postupovat dalej ???dakujem a prajem pekny den

 9. Dobrý deň.

  Chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na túto otázku:

  Môj syn aj s manželkou žijú a pracujú už dlhší čas v Anglicku. Narodili sa im tam 3 deti. Keďže som im podávala každý rok u nás daňové priznanie, postupne najprv za 1,2 a toho roku aj za 3, číže za všetky tri deti im DÚ v máji poukazoval na účet v SK príspevok na deti, a pri narodení prvých dvoch im bol u nás vyplatený aj príspevok poskytovaný ako pôrodné pri narodení dieťaťa. Keďže to tretie sa sa narodilo 10.01.2016, chceli si uplatniť tento príspevok aj na toto tretie dieťa. Jej matka bola na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde jej dali nové tlačiva, to tlačivo čo jej dala naša matrika keď jej vydali rodný list, vraj už neplatí. No vraj nech jej pošle tie čo jej dali oni a že aj tak jej na 99 percent príspevok v našej republike nebude priznaný. Má vôbec význam jej tie tlačiva posielať? Veď polroka od narodenia dieťaťa ubehne ako voda a dopracovať sa k rodnému listu cez ambasádu v Anglicku a u nás to dosť dlho trvá aby bol u nás na matrike rodný lis vydaný.

 10. Manzelka poberá dávky z Rakuska.Ja teraz som dostal prácu na 2 mes na Sk. Teraz mám aj ja poziadat rod.prisp. aj na Sk ? Alebo netreba a manzelka kludne moze nadalej brat rodicovsky prispevok z Rakuska nadalej ?

 11. Dobry den chcem sa informovat o rodičovskom prispevku som slovenka ale žijem v Českej republike porodila som tu dcerku ma 2roky trvale bydlisko mame na Slovensku chceme sa prestahovat naspat na Slovensko bude mi Slovensko vyplacat rodič.prispevok do 3rokoch dcerky ked tu ho zrušim.Dakujem

 12. Dobry den, chcela by som sa opytat ci mam narok na matersky prispevok na Slovensku? Zijeme v Anglicku, ale trvaly pobyt mam na Slovensku a dcerka ma skovensky rodny list. Dcerka ma 15mesiacov, matersky prispevok my po roku vyprsalo. Vored dakujem Big Grins

 13. Dobry den, chcela by som sa opytat ako je to s poberanim rodicovskeho prispevku. Ci mam narok rodicovsky prispevok poberat aj nadalej ak by som sa chcela zamestnat? Jedna sa o pracu v rakusku ale pracovny pomer je na zmluvu a iba na sezonu trvajucu 4mesiace. Mozem aj nadalej poberat rodicovsky prispevok a pridavok na dieta na slovensku? Lebo pochybujem zeby rakusko vyplacalo nejake davky aj sezonnym zamestnancom. Dakujem za Vasu odpoved.

 14. Dobry den,

   

  Chcela by som sa spýtať. ..som slovenka dlhodobo pracujuca v nemecku. Manžela mam slovaka, pracujuceho na Slovensku ako szco. Cakame dieťa. ..Vzhľadom k tomu, že otec je na Slovensku a ma tu pracu, chcela by som rodit na Slovensku a tu byť aj pocas materskej, resp rodičovskej dovolenky. T.z deti budú vyrastať (aspon zatiaľ) na Slovensku. Matersku dostanem z Nemecka, ale odkiaľ dostanem rodičovský príspevok? Resp. v akej výške?

  V Nemecku sa totiž rodičovský príspevok vypocitava ako 65% z netto platu..co je potom trochu ina suma, ako slovenskych cca 200€.

   

  Ďakujem veľmi pekne za rady.

   

  Janka

 15. Dobry den,

  je možnost pridelenia Prispevku pri narodeni dietata aj vtedy, ak som nedodrzala lehotu 6 mesiacov od narodenia? Ak ano, za akych okolnosti, resp.podmienok, co treba dodrzat, napisat atd.?

 16. Dobry den, chcela by som sa opytat kde mam narok na davky? Som slovenka odisla som do cr a tu mam priatela cecha ktory tu pracuje a cakame rodinu. Ja som ale nezamestnana a trvaly pobyt mam na Slovensku. Tak isto som zapisana na pracovnom urade na uzemi SR. V Cechach som totizto neodpracovala cele dva roky. Prispevky by mi teda ako slobodnej matke (nie som vydata) malo vyplacat Slovensko?? A je mozne, aby dieta po narodeni malo aj ceske obcianstvo a chodilo k lekarom v cechach? Neohrozi to prispevky?

  Dakujem za odpoved, som z toho uprimne uplny magor…

 17. Dobry den dieťa dovršilo vek 3 roky a ma dlhodobo nepriaznivy zdravotny stav,na slovensku mi schvalili poberanie rodičovskeho prispavku dalej,lenže manžel pracuje na čecach a tak si ma žiadať prispevok tam,ake papiere mi k tomu potrebujem.Dakujem

   1. @Veronika chcela by som sa opýtať, čo bolo dôvodom toho, že vám v Nemecku neschválili príspevok? Možno by táto informácia zaujala aj ostatných čitateľov/ky. My sme boli s manželom v podobnej situácii a vymotala nás z toho firma TJ-Legal.

 18. Dobrý deň,chcem sa opýtať či mám nárok na prídavky na deti keď som slovenka vydatá a žijúca v ČR a deti majú slov.občianstvo , trvalý pobyt mám v SR, kde podávam aj daňové priznanie, som na MD a tu v ČR na ne nemáme nárok. Pýtam sa hlavne preto, lebo na prvé dieťa som prídavky dostávala zo SR a teraz sa mi narodilo druhé dieťa, mala som doniesť potvrdenie že v ČR nepoberám prídavky , tak som aj urobila ale na úrade už bola iná pani a tá mi povedala že nemám nárok, lebo od roku 2010 vyšiel nový zákon tak sa pýtam , ako je možné že prídavky na prvé dieťa som dostávala a keby sa mi nenarodilo ďalšie dieťa dostávala by som ich aj naďalej. Kde je pravda alebo chyba? Vo mne, na úrade alebo v zákone?

 19. Chcela by som sa spýtať či mám právo na spätné vyplatenie alebo porovnanie RP zo Slovenska alebo z Nemecka ak : som osamela matka a poberam materskú zo slovenska, v nemecku som porodila a tu aj žijem.poziadala som nemecký úrad o RP hneď po narodení dieťaťa keď že tu je vyplacany od narodenia po dobu 14 mesiacov. Po 6 mesiacoch mi pridelili 300 euro na mesiac s tým že spätne mi nevyplatia lebo som poberala materskú zo SR ktorú som mala 11 euro na deň čo je viac než čo mi pridelili RP v nemecku a to iba na 7 mesiacov.

  Otázka znie či mám nárok na nejaké dorovnanie keď že RP je v SR vyplacany do 3 roka života dieťaťa a ak áno tak ktorý štát mám o dorovnanie požiadať popripade či mi neviete poradiť na koho sa mám obrátiť. Poznámka : solvit mi neporadil. Ďakujem.

 20. chcela by som sa opýtat ci mam narok na matersky príspevok a porodne ked zijem v zahranici….a druha otazka kde sa mi viac oplatí rodit na svk alebo v zahranicí ked trvalý pobyt mam na svk..a kde by som sa mohla informovat ohladom tychto informacií….dakujem

 21. S manzelom a dcerkou zijeme v UK.ja nepracujem, manzel tiez nie zatial si pracu hlada,no nedari sa Frown .takze nas financne podporuju jeho rodicia,kt.su tiez tu.No chceli by sme byt aspon trochu samostatnejsi,takze mam narok na RP zo Slovenska ak obaja nepracujeme, no zijeme v UK?

 22. Všetkým babám, ktotoré plánujú rodiť v zahraničí odporúčam priznanie otcovstva urobiť ešte pred pôrodom na matrike na Slovensku. Mne vo Švajčiarsku nechceli úrady uznať určenie otcovstva na konzuláte v Berne. Mohli sme samozrejne aj na ich úradoch uznať otcovstvo, ale kedže nie som vydatá dieta podla ich zákonov by malo priezvisko len po mne. Ked je podla nasich zakonov je to dohodou, po mne, alebo po otcovi. Inak otec je švajčiar.

Pridaj komentár