Kým rastie bruškoKomplikácie

Ktoré lieky sú pre tehotnú rizikové?

 MUDr. Monika Laššánová   26.12.2020   0

Z celkového počtu narodených detí sa u 3–5 % prejaví nejaký druh vrodeného poškodenia, z toho asi 1% pripadá na poškodenie liekmi. Preto lekár pri každom predpise lieku žene vo fertilnom veku musí myslieť na možnú graviditu.

Najrizikovejší z hľadiska poškodenia plodu je hlavne I. trimester gravidity.

shutterstock


V súčasnosti existuje vo svete niekoľko systémov jednotiacej klasifikácie vyjadrujúcich rizikovosť použitia liekov počas gravidity.

Najznámejšia americká klasifikácia vytvorená FDA (Food and Drug Administration), najčastejšie sa používajúca aj u nás, klasifikuje lieky do piatich  kategórií A – X:

 

kategória

% liekov

charakteristika

príklady liekov

KATEGÓRIA A

 

4%

lieky s ktorými sú dostatočné skúsenosti podávania počas gravidity s negatívnym vplyvom na plod

vitamíny s výnimkou, 

betakaroténu,

elektrolyty

KATEGÓRIA B

23%

podávanie týchto liekov gravidným zvieratám nespôsobilo teratogénne poškodenie plodov, na limitovanom počte sledovaných gravidných žien sa nepreukázalo riziko pre plod

amoxicilín,

paracetamol, inzulín, nízkomolekulové heparíny

KATEGÓRIA C

45%

lieky, pri ktorých štúdie na zvieratách ukázali riziko pre plod, ale údaje u gravidných žien chýbajú

betakarotén,

kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, kodeín

KATEGÓRIA D

22%

lieky u ktorých je pozitívny dôkaz fetálneho rizika, lieky sa môžu použiť iba v prípade ohrozenia života matky

tetracyklín, kortizol,    diazepam, etanol – alkohol!!!

KATEGÓRIA X

6%

lieky u ktorých je dokázané fetálne riziko, liek je kontraindikovaný v tehotenstve, ide o známy teratogén

cytostatiká, estrogény,

izotretinoín, hormonálna antikoncepcia, chemoterapia,  talidomid

 

Každý výrobca je povinný uviesť v príbalovej informácii (na letáčiku priloženom v lieku) aj údaje o vhodnosti/nevhodnosti použitia v gravidite.

Pri ordinovaní lieku každej žene vo fertilnom veku by mal lekár brať do úvahy možnú graviditu, resp. upozorniť pacientku primeraným spôsobom o riziku lieku v prípadnej gravidite.

Ak je potrebné dať žene vo fertilnom veku liek zo skupiny teratogénov, je zároveň potrebné jej zabezpečiť adekvátnu antikoncepciu.

 

Pozor na samoliečiteľstvo

Zvláštna pozornosť sa musí venovať voľnopredajným liekom: čiže liekom dostupným v lekárňach bez lekárskeho predpisu. Kategória „voľnopredajný“ nie je synonymom „bezpečný“ vo všetkých ohľadoch, vrátane podania lieku budúcej matke.

Aj táto liečba by mala byť konzultovaná s lekárom (gynekológom, praktickým lekárom, internistom...), resp. lekárnik by mal ženu upozorniť na možné riziká kupovaného prípravku. Pri rozhodovaní, či liečivo použiť, musí výrazne prevážiť prospech z jeho užitia nad rizikom pre plod.

Výživové doplnky a lieky čisto prírodného pôvodu (napr. rastlinné extrakty, čaje atď.) často obsahujú veľké množstvo účinných látok v nedefinovanom množstve a kvalite.

Tieto látky sú mnohokrát nebezpečné pre gravidné ženy, nakoľko môžu vyvolať alergické reakcie, nežiaduce účinky, a nezriedka majú aj veľký interakčný potenciál. Preto v gravidite uprednostňujeme čisté farmaceutické prípravky (lieky), v ktorých je presne definované množstvo účinnej látky so známym vzťahom ku gravidite.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised