14. júl – Kamil, Lara

0

Mená Kamil a Lara nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 14. júla. Význam mena Kamil Mužské meno Kamil na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v…

2. júl – Berta

0

Ženské meno Berta má nemecký pôvod a v preklade znamená „slávna“, „skvelá“. Nositeľky tohto na Slovensku zriedkavého mena oslovujeme Berti, Bertička. Berty, ktoré oslavujú meniny…

7. júl – Oliver

0

Meno Oliver nájdeme v slovenskom kalendári 7. júla. Význam mena Oliver Mužské meno Oliver má latinský pôvod a význam mena je „pestovateľ olív“. Nositeľov tohto…

9. júl – Lujza

0

Ženské meno Lujza je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine, ale na územie dnešného Slovenska  preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a…

10. júl – Amália

0

Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je „pracovitá“. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Amálka….

11. júl – Milota

0

Ženské meno Milota má slovanský pôvod a význam mena je „milovaná“. S nositeľkami tohto mena sa stretávame pomenej. Meniny oslavujú 11. júla. Miloty sú príkladom…