25. apríl – Marek, Marko, Markus

0

Mená Marek, Marko a Markus nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 25. apríla. Význam mena Marek Mužské meno Marek má latinský pôvod a v preklade znie…

29. apríl – Lea, Leo (meniny a význam mena)

redakcia 4

Meno Lea a Leo nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 29. apríla. Význam mena Lea Ženské meno Lea je starozákonné hebrejské meno. Nachádzame niekoľko významov mena…

14. apríl – Justín, Justína

0

Mená Justín a Justína nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 14. apríla. Význam mena Justín, Justína Mužské meno Justín má latinský pôvod a v preklade znie…

11. apríl – Július

Pavlina P. 0

Mužské meno Július je odvodené z  rímskeho priezviska, ktoré vo význame znamená „mladý vlasáč“. Toto rímske priezvisko niesla patricijská rodina v Ríme, jej najznámejším členom…

12. apríl – Estera

Pavlina P. 0

Krstné meno Estera je odvodné od mena Ester, ktoré v perzštine znamená „hviezda“.  Ester =„ishtar“ bolo aj meno perzskej bohyne. V Biblii je Ester manželka…

13. apríl – Aleš

Pavlína P. 1

Mužské meno Aleš je odvodené z gréckeho Alexis, čo v preklade znamená „pomocník“ alebo „obranca“. Prvé zmienky mena poukazujú na Alexisa, gréckeho komiksového básnika z…

9. apríl – Milena

Pavlinka Pavlikova 0

Milena je ženská forma mena Milan, majú staroslovanský pôvod. Vo význame meno znamená “milostivá” alebo aj “láskavá”. Meno Milena môžeme považovať aj za kombináciu mien…

10. apríl – Igor

Pavlina Pavlikova 0

Meno Igor je ruská forma škandinávskeho mena Yngvarr. Význam častí mena ing = germánsky boh a varr = bojovník. Do Ruska sa meno dostalo zo…

28. apríl – Jarmila

0

Ženské meno Jarmila má slovanský pôvod, na Slovensku je málo rozšírené a jeho význam je „milujúca jarosť“. Meniny majú Jarmilky, Jarky, ako ich oslovujeme, 28….