Všetko o pôrodniciachHumanizácia pôrodníctva

Na Slovensku nemáme ani jednu Baby friendly pôrodnicu

 Kristína Kováčiková   22.07.2019   0

V súčasnosti ani jedna nemocnica na Slovensku nemá platný certifikát BFHI (Baby-friendly Hospital Iniciative). Ide o iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá prostredníctvom tzv. Desiatich krokov k úspešnému dojčeniu pomáha motivovať nemocnice na celom svete k lepšej podpore dojčenia.

Ministerstvo zdravotníctva chce certifikáty obnoviť do konca roka 2019, a to v súlade s dokumentom WHO pre BFHI. Zároveň chce rešpektovať špecifickosť rezortu zdravotníctva na Slovensku.

 

Desať krokov k úspešnému dojčeniu (aktualizované znenie, 2018):

Zásadné riadiace postupy na podporu dojčenia

1. a. Dodržiavať Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka a príslušné rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v oblasti marketingu náhrad materského mlieka v plnom rozsahu.

b. Mať písomne vypracovanú stratégiu v oblasti výživy novorodencov a dojčiat, s ktorou sú pravidelne oboznamovaní zdravotnícki pracovníci a rodičia.

c. Vytvoriť systémy priebežného monitorovania a správy údajov.

2. Zabezpečiť, aby zamestnanci disponovali dostatočnými znalosťami, spôsobilosťou a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia.

Kľúčové klinické postupy na podporu dojčenia

3. Diskutovať o význame a manažmente dojčenia s tehotnými ženami a ich rodinami.

4. Umožniť okamžitý a neprerušovaný kontakt matky a dieťaťa koža na kožu a podporiť matky, aby začali dojčiť čo najskôr po pôrode.

5. Podporovať matky v začatí dojčenia a v pokračovaní s dojčením, ako aj pri riešení bežných problémov pri dojčení.

6. Nepodávať dojčeným novorodencom žiadnu inú stravu alebo žiadne iné tekutiny než materské mlieko, pokiaľ to nie je lekársky indikované.

7. Umožniť matkám a ich deťom zostať spolu a praktizovať systém rooming-in 24 hodín denne.

8. Podporovať matky, aby rozpoznali a reagovali na signály hladu svojich detí.

9. Poskytnúť matkám poradenstvo v súvislosti s používaním dojčenských fliaš a cumľov a ich rizikami.

10. Koordinovať prepustenie matky s dieťaťom zo zdravotníckeho zariadenia tak, aby rodičia a ich deti mali včasný prístup k pokračujúcej podpore dojčenia a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

 

10 nemocníc deklaruje, že na to má

Podľa ministerky Kalavskej majú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti možnosť získať certifikát BFHI. Približne 10 pracovísk deklaruje, že sú na recertifikáciu pripravené.

„Pracujeme na zlepšení podmienok v oblasti gynekológie, pôrodníctva a neonatológie, jedným z krokov bolo preškolenie zdravotníckych pracovníkov. Vďaka tomu na jednotlivých oddeleniach získali informácie o dodržiavaní zásad BFHI a benefitoch, ktoré prinášajú matke a  dieťaťu a ako ich  môžu aj  ďalej rozvíjať,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Na školeniach, ktoré viedli odborníci z Inštitútu  pre podporu dojčenia v  spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, sa zúčastnilo približne 200 zdravotníckych pracovníkov.

Najnovšie odporúčania

Od januára je zároveň v platnosti štandardný preventívny postup MZ SR v súlade s najnovšími odporúčaniami WHO s názvom „Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad iniciatívy BFHI – podpora vzťahovej väzby a laktácie“.

„Jeho súčasťou je podpora žien počas laktácie, aby čo najskôr začali s dojčením a ešte v nemocnici sa naučili správnu techniku, pretože dojčenie je  základným predpokladom zdravého vývoja každého dieťaťa.

Jedným z potrebných krokov je aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, aby disponovali dostatočnými znalosťami  a zručnosťami vo vzťahu k podpore dojčenia,“ povedal Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre štandardné postupy.  

zdroj: MZV SR

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
zdravedieta.sk

Aktuálne články

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised