ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Príručka pre rodičaDobrovoľné nemocenské poistenie

Dobrovoľné poistenie od 1.februára 2012

 Mgr. Kristína Kováčiková   17.01.2012   19

Dobrovoľné poistenie má od 1.februára 2012 fungovať v novom šate. V tomto článku rozoberáme, na aké druhy dobrovoľného poistenia sa možno prihlásiť počnúc februárom. Rozmýšľate nad nejakým poistením? Možnosti sú tri, v ponuke však chýba samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie. Kto bude chcieť poberať nemocenskú dávku, bude sa musieť poistiť komplexne, nielen na dobrovoľné nemocenské poistenie, ale aj na ostatné sociálne poistenia.

Čo sa stane s dobrovoľným nemocenským poistením, ak sa naň prihlásil poistenec do 31.januára 2012, sa nám takisto zmestilo do článku. Uvádzame rôzne situácie, ktoré môžu nastať, v závislosti od toho, koľko dní dobrovoľného nemocenského poistenia stihla osoba získať do konca januára. Viac ako 270? Menej ako 270? Ak Vás zaujíma presne toto, nasledujúce riadky preskočte, lebo najprv sa budeme venovať novinkám.

Dobrovoľné sociálne poistenie (od 1.2.2012)

Novela zákona o sociálnom poistení prináša s účinnosťou od 1. februára 2012 tieto možnosti dobrovoľného poistenia, po novom „dobrovoľného sociálneho poistenia“:

1. komplexné sociálne poistenie (dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti), ktoré pokrýva všetky sociálne udalosti, t.j. choroba, staroba, smrť a nezamestnanosť,

2. samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie

3. samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti pre niektoré SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby)

(1) Komplexné sociálne poistenie

Kto sa môže prihlásiť?

Na komplexné sociálne poistenie sa môže prihlásiť každá fyzická osoba, ktorá

 • dovŕšila 16 rokov veku,
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, a
 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

V akej výške je poistné na komplexné sociálne poistenie?

Osoba, ktorá sa prihlási na komplexné sociálne poistenie, bude platiť mesačne poistné na

 • nemocenské poistenie 4,4% z vymeriavacieho základu,
 • starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu,
 • invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu,
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu,
 • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu.

Vymeriavacím základom je jedna suma na platenie poistného na dobrovoľné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity. Túto sumu si dobrovoľne sociálne poistená osoba určuje sama v rozpätí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ od 2012

 • Od 1. januára 2012 platí minimálny vymeriavací základ mesačne v sume 339,89 eur.
 • Maximálny vymeriavací základ mesačne na platenie poistného na nemocenské poistenie predstavuje sumu 1153,50 eur.
 • Maximálny vymeriavací základ mesačne na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity predstavuje sumu 3076,00 eur.

Minimálne a maximálne materské

Zaujíma Vás, koľko zaplatí dobrovoľne sociálne poistená osoba mesačne na poistnom, ak chce získať minimálne alebo maximálne materské? Prečítajte si tento článok, v ktorom tiež porovnávame sumy poistného na “staré” a “nové” poistenie.

(2) Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie

Toto poistenie ako jediné ostáva po novele zákona o sociálnom poistení nedotknuté, rovnaké ako pred novelou.

Kto sa môže prihlásiť?

Pre istotu zopakujeme, že prihlásiť sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie môže každá fyzická osoba, ktorá

 • dovŕšila 16 rokov veku,
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, a
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

V akej výške je poistné na samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba mesačne platí poistné na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu, invalidné poistenie 6% z vymeriavacieho základu a poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ na platenie poistného si určuje sama v rozpätí od minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eur) do maximálneho vymeriavacieho základu (3 076 eur).

(3) Samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Od 1. februára 2012 zaniká samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v podobe, aká platila pred účinnosťou novely zákona o sociálnom poistení. Poistencovi, ktorý bol prihlásený na samostatné dobrovoľné poistenie, zaniká toto poistenie od 1.februára 2012 priamo zo zákona, bez povinnosti podať odhlášku z poistenia.

Kto sa môže prihlásiť?

Po novom môže samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti využiť iba SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), ktorá

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená alebo
 • má prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO
 1. od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti alebo
 2. v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a
 • nemá priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

V akej výške je poistné na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti?

Osoba prihlásená na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ na platenie poistného si SZČO prihlásená na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti určuje sama v rozpätí od minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eur) do maximálneho vymeriavacieho základu (3 076 eur).

Samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie nebude možné 

Od 1. februára 2012 zaniká možnosť prihlásiť sa na samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie (ďalej v texte aj „DNP”). Kto sa nestihol prihlásiť na DNP do 31.januára 2012, ale plánuje v blízkej budúcnosti otehotnieť a chce si zabezpečiť príjem v podobe materského, sa počnúc februárom môže prihlásiť iba na komplexné sociálne poistenie (uvádzame vyššie v článku). Musí si podať prihlášku nielen na nemocenské poistenie, ale aj na ostatné sociálne poistenia, vrátane dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Taktiež bude musieť platiť poistné aj do tzv. rezervného fondu solidarity.

Samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie zaniká zo zákona

Z novely zákona o sociálnom poistení vyplýva, že zanikne nielen možnosť prihlásenia sa na samostatné DNP. Zanikne aj samotné DNP. Zánik nastane priamo zo zákona, bez povinnosti podať odhlášku z tohto poistenia. Existuje však jedna výnimka, kedy DNP k 1.februáru 2012 nezanikne, ale bude pokračovať podľa „starých” pravidiel (bez povinnosti platiť poistné aj na ostatné sociálne poistenia). Táto výnimka sa týka poistencov, ktorí sa prihlásili na DNP ešte pred 1.februárom 2012 a k 31.januáru 2012 nezískali 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia:

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, ktorej vzniklo DNP pred 1. februárom 2012, trvalo k 31. januáru 2012, pričom k tomuto dňu nezískala 270 dní DNP, bude DNP pokračovať aj po 31. januári 2012, a to až do dňa podania odhlášky z dobrovoľného nemocenského poistenia, najdlhšie do dňa, v ktorom získa 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia. Získaním 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia jej poistenie zanikne zo zákona, bez povinnosti podať odhlášku.

Zaniká mi DNP? Alebo mi pokračuje?

Odpoveď získate, keď si spočítate, koľko dní DNP ste získali k 31.januáru 2012 (od posledného podania prihlášky na DNP). Viac ako 270 dní znamená zánik DNP zo zákona k 1.februáru 2012. Menej ako 270 dní znamená, že DNP bude pokračovať aj po 1.februári 2012 - do dňa podania odhlášky alebo do dňa získania 270 dní DNP.

270 dní získam až po februári 2012 (DNP pokračuje)

Príklad:

Mária študuje na vysokej škole, s manželom plánujú bábätko. Ak sa Mária prihlási na DNP 26.januára 2012, toto poistenie jej nezanikne k 31.januáru 2012, nakoľko k tomuto dátumu získa menej ako 270 dní - jej poistenie k 31. januáru trvalo len 6 dní. Jej DNP bude pokračovať aj po 1.februári 2012, a to dovtedy, kým

 • Mária sama nepodá odhlášku z tohto poistenia - napríklad odloží svoje tehotenské plány na neurčito, lebo bude musieť opakovať ročník, preto sa v marci sama odhlási z DNP. Nebude si však môcť uplatniť nárok na žiadne nemocenské dávky z tohto DNP, nakoľko jej netrvalo aspoň 270 dní.
 • Ak Mária nepodá odhlášku z poistenia, lebo bude chcieť pokračovať v DNP, toto DNP jej bude trvať až dovtedy, kým nezíska 270 dní dobrovoľného nemocenského poistenia (21.október 2012). Získaním 270 dní jej DNP zo zákona zanike, bez potreby podať odhlášku z DNP.

Čo ďalej?

Každý poistenec, ktorý získa 270 dní DNP po februári 2012 (napríklad Mária 21.októbra 2012) sa môže rozhodnúť, či chce byť aj naďalej dobrovoľne nemocensky poistený - po zániku starého DNP má možnosť podať si prihlášku na "nový balík" poistenia. Ak nechce byť ďalej nemocensky poistený, nemusí si po získaní 270 dní DNP dávať prihlášku na komplexné sociálne poistenie.

- Neprihlásim sa na nové dobrovoľné poistenie

Ak sa dobrovoľne nemocensky poistená osoba bezprostredne po zániku DNP (nasledujúcim dňom po zániku DNP) neprihlási do nového systému dobrovoľného sociálneho poistenia, bude jej plynúť ochranná lehota.

Ochranná lehota je v zásade 7-dňová. Ak počas týchto 7 dní osoba ochorie, alebo ju lekár uzná za dočasne práceneschopnú, môže si uplatniť nárok na nemocenské.

Ak však bude poistenkyňa v čase získania 270 dní DNP (v čase zániku DNP) tehotná, jej ochranná lehota nebude iba 7-dňová, ale bude trvať 8 mesiacov. V ochrannej lehote si môže uplatniť nárok na materské. Kedykoľvek v priebehu trvania ochrannej lehoty ochorie alebo ju lekár uzná za práceneschopnú (napr. rizikové tehotenstvo), môže si tiež uplatniť nárok na nemocenské. Najldlhšie však do času, kým vznikne nárok na materské (cca 6-8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, ak pôrod nenastal skôr).

Ochranná lehota zanikne, ak v priebehu jej plynutia vznikne nové nemocenské poistenie (dobrovoľné alebo povinné), v takom prípade by si nemohla uplatniť nárok na materské v ochrannej lehote.

Príklad:

Margita sa prihlásila na DNP 5. októbra 2011, k 31.januáru 2012 ešte nezískala 270 dní DNP, preto jej DNP nezanikne, ale bude pokračovať aj po 1.februári 2012, najdlhšie do 30.júna 2012, kedy získa 270 dní DNP (alebo skôr, ak podá odhlášku z DNP).

Margita sa nechce prihlásiť na nový balík poistenia. Tehotná nie je.

Nakoľko k 30.júnu 2012, kedy jej zo zákona zanikne DNP, nebude tehotná, jej ochranná lehota bude trvať sedem dní. Ak by pani Margitu 6.júla 2012, t.j. v posledný deň ochrannej lehoty, uznal lekár práceneschopnou, vznikne jej nárok na nemocenské z tohto DNP. Po uplynutí ochrannej lehoty (7 dní) by Margite, v prípade, že by neskôr otehotnela, nárok na materské mohol vzniknúť, ak by sa prihlásila do nového systému poistenia.

Príklad:

Ema získa 270 dní DNP 3.marca 2012, takže DNP, na ktoré sa prihlásila v roku 2011, jej nezanikne, ale bude trvať do získania 270 dní (do 3.marca). Nastúpiť na materskú dovolenku by mala 1. apríla 2012.

3. marca 2012 Eme zanikne zo zákona DNP a po zániku DNP jej začne plynúť ochranná lehota. Ako poistenkyni, ktorej DNP zanikne v období tehotenstva, bude ochranná lehota trvať 8 mesiacov. Nakoľko v čase vzniku nároku na materské (1.apríl) bude v ochrannej lehote, môže si uplatniť nárok na materské zo skončeného DNP.

- Prihlásim sa na nové poistenie

Ak sa dobrovoľne nemocensky poistená osoba bezprostredne po zániku DNP, t.j. nasledujúcim dňom po zániku DNP, prihlási do nového systému dobrovoľného sociálneho poistenia, toto poistenie sa bude chápať ako nové poistenie - s novým rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet výšky nemocenskej dávky. Podmienka nepretržitého trvania poistenia najmenej 26 týždňov ku dňu vzniku nároku na materské sa nebude sledovať od začiatku pôvodného dobrovoľného nemocenského poistenia, ale od začiatku nového dobrovoľného poistenia, čo má vplyv na výšku materského. Viac o podmienke 26 týždňov.

Príklad:

Ema (predchádzajúci príklad) získa 270 dní DNP 3.marca 2012, čím jej zanikne zo zákona DNP. Po zániku DNP jej začne plynúť ochranná lehota. Ema však netuší, že nárok na materské jej vznikne v ochrannej lehote, a tak sa deň po zániku DNP (4.marca 2012) pre istotu prihlási do nového systému poistenia. Nárok na materské jej k 1.aprílu vznikne, hoci jej nové poistenie netrvalo ani mesiac, nakoľko sa do potrebného počtu 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom započíta aj ukončené "staré" DNP.

Avšak tým, že sa Ema prihlásila na nový balík poistenia nasledujúcim dňom po zániku DNP, prerušila sa "nepretržitosť" trvania dobrovoľného nemocenského poistenia. Od posledného prihlásenia - 4.marca 2012 - jej vznikne nové rozhodujúce obdobie na zistenie vymeriavacieho základu. Nakoľko ku dňu vzniku nároku na materské (1.apríl) nesplní podmienku nepretržitého trvania poistenia najmenej 26 týždňov, nebude sa prihliadať na to, že od roku 2011 platila poistné z maximálneho vymeriavacieho základu. Materské sa jej vypočíta z pravdepodobného vymeriavacieho základu (z minimálneho vymeriavacieho základu). Jej materské bude minimálne.

270 dní DNP získam do februára 2012. (DNP zanikne)

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby, ktorým zanikne zo zákona DNP, lebo k 31.januáru získajú viac ako 270 dní DNP, sa môžu prihlásiť na nové, komplexné sociálne poistenie. Nie je to však ich povinnosťou.

Ak sa nebudú chcieť prihlásiť na nové poistenie, začne im plynúť od 1.februára 2012 ochranná lehota, ktorá je zo zákona 7 dňová. Výnimkou sú tehotné ženy. Ak v čase zániku DNP bude poistenkyňa tehotná, jej ochranná lehota bude osemmesačná. Ochranná lehota zanikne, ak v priebehu jej plynutia vznikne nové nemocenské poistenie (dobrovoľné alebo povinné).

Príklad:

Renáta získala 270 dní DNP koncom roka 2011, takže jej DNP zanikne k 31.januáru zo zákona, nemusí podávať odhlášku. Na komplexné sociálne poistenie sa nechce prihlásiť. Nakoľko je tehotná, od 1.februára 2012 jej začne plynúť osemmesačná ochranná lehota. Ak počas týchto 8 mesiacov ochorie, prípadne jej tehotenstvo bude rizikové, a preto ostane doma na PN-ke, bude mať nárok na nemocenské. Nakoľko Renáte bude ochranná lehota trvať ku dňu vzniku nároku na materské (6, resp. 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu), bude mať nárok na materské.

Čo to presne znamená, že ochranná lehota zanikne, ak v priebehu jej plynutia vznikne nové nemocenské poistenie?

Príklad:

Marcela je na rodičovskej dovolenke, ktorá jej má skončiť 1.marca 2012. V súčasnosti je tehotná, nástup na ďalšiu materskú dovolenku má 15.mája 2012. K 31.januáru 2012 jej zo zákona zanikne DNP, ktoré si platila od roku 2010. K 1.februáru 2012 začne Marcele plynúť 8-mesačná ochranná lehota. Nakoľko 2.marca nastúpi po rodičovskej dovolenke do práce, čím sa jej vznikne nové povinné nemocenské poistenie, ochranná lehota jej preto zanikne a nárok na materské zo "starého" DNP jej nevznikne.

Je pre Marcelu nejaká alternatíva?

Marcela si po zániku "starého" DNP podá od 1. do 29.februára 2012 prihlášku na nové komplexné poistenie - prihlási sa nielen na dobrovoľné nemocenské poistenie, ale aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Po nástupe do práce (2.marca 2012) si Marcela podá odhlášku z nového poistenia, čím jej začne plynúť nová ochranná lehota (8 mesiacov). K 15.máju 2012, kedy nastúpi na materskú dovolenku, si uplatní nárok na materské aj zo zamestnania, aj z dobrovoľného sociálneho poistenia (v ochrannej lehote) a bude poberať materské z oboch poistení, z povinného aj z dobrovoľného. Marcele síce nové poistenie trvalo iba mesiac, avšak do nároku na dávku sa jej započítalo aj ukončené pôvodné DNP, čím splnila podmienku pre vnik nároku na materské: byť aspoň 270 dní nemocensky poistená v období 2 rokov pred pôrodom.

Mám 270 dní (DNP zaniká) a chcem sa prihlásiť na nové poistenie

Dobrovoľne nemocensky poisteným osobám, ktorým DNP zanikne zo zákona k k 1.februáru 2012, začne plynúť jednomesačná lehota na rozmyslenie, aby sa zapojili do nového systému poistenia.

Ak sa táto osoba prihlási na nové dobrovoľné poistenie do 29.februára 2012, vznikne jej dobrovoľné poistenie odo dňa, ktorý uvedie v prihláške, najskôr od 1.februára 2012. Toto poistenie sa bude považovať za nepretržité, to znamená, takejto osobe nevznikne nové rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu. Podmienka nepretržitého trvania poistenia najmenej 26 týždňov ku dňu vzniku sa sleduje od začiatku pôvodného dobrovoľného nemocenského poistenia.

Príklad:

Františka si počas celého roka 2011 platila DNP z maximálneho vymeriavacieho základu. Tehotenstvo neplánovala, poistila sa preto, že v marci 2012 má naplánovanú operáciu, po ktorej bude dlhodobo práceneschopná.Kedže k 31.januáru jej DNP bude trvať viac ako 270 dní, k tomuto dátumu jej DNP zanikne. Františka si preto v priebehu februára podá prihlášku na komplexné sociálne poistenie, kde v prihláške uvedie deň vzniku dobrovoľného poistenia 1.február 2012. Od tohto dátumu (až do dňa operácie) si bude platiť poistné na komplexné sociálne poistenie, avšak z minimálneho vymeriavacieho základu. Nakoľko jej vznikom nového poistného vzťahu nevznikne nové rozhodujúce obdobie, ku dňu vzniku nároku na nemocenské bude mať splnenú podmienku 26 týždňov nepretržitého trvania nemocenského poistenia a pri výpočte nemocenského sa bude vychádzať z predchádzajúceho roka (2011), kedy si Františka platila maximálne poistné. Preto aj jej nemocenské bude v maximálnej výške.

Čo je to nepretržité poistenie? Čo je tá podmienka "26 týždňov?" Rozoberáme v tomto článku.

Mám 270 dní (DNP zaniká) a nechcem sa prihlásiť do nového poistenia, plánujem však v dohľadnej dobe tehotenstvo

Mnohé ženy si platia poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie už niekoľko rokov, takže podmienku 270 dní DNP by mohli mať k 31.januáru splnenú aj 5-krát. V prípade, že v čase zániku DNP zo zákona nebudú tehotné, nebude im plynúť 8-mesačná ochranná lehota, v ktorej by si mohli uplatniť nárok na materské. Majú aj inú možnosť ako prihlásiť sa na nové komplexné poistenie?

Áno. Napríklad prihlásiť sa ešte do konca januára 2012 na "staré" DNP, čím získajú možnosť zotrvať ďalších 270 dní v režime, ktorý platil pred 1.februárom 2012. Viac rozoberáme v článku Dobrovoľné nemocenské poistenie: vyhodené peniaze?

DNP mi zaniklo. Využijem ešte toto poistenie v budúcnosti?

Čo so zaniknutým DNP, ako využiť získané dni ukončeného poistenia, aby sa zarátali do nároku na materské v budúcnosti? Skúšame vysvetliť v tomto článku.

Zmeny v DNP a Sociálna poisťovňa

Odborníci zo Sociálnej poisťovne vysvetľovali zmeny v dobrovoľnom poistení na niektorých životných situáciách v tomto článku. Možno, že sa trafili aj do tej Vašej.

Pozri tiež súvisiace články

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 17 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Dana napísané 02.05.2014 11:13

Váš komentár Dobrý deň

Chcela by som vedieť- platila som DNP z maxima do r. 2012. Od februára 2012 platím DNP -bez prerušenia z minima. Chcem si zvýšiť platbu na maximum, ale nie formou jeden deň sa odhlásiť a druhý deň sa prihlásiť /nakoľko sa vlastne preruší vzťah preruší, ale jednoducho pokračovať v pôvodnom prihlásení so zvýšenou platbou/ Som 22 mesiacov pred plánovaným pôrodom .Je to možné?A ako sa počíta potom dávka v materstve?

Odhláseným a prihláseným na vyšší vymeriavací základ nespĺňam lehotu 26 mesiacov pred pôrodom

ada napísané 31.08.2012 14:23

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom komplexného poisťenia. Som Zamestnaná od 16.09.2012 na TPP,predtým som bola 9 mesiacov nezamestnaná, do tohto času som si neplatila dobrovolne poistenie. Uvažujeme s manželom dieťatko. Kedy by som si mala začať platiť komplexné poisťenie,v akej výške? a ako dlho, aby mi vznikol nárok na maximálne materské?Oplatí sa to vôbec?

ada napísané 31.08.2012 14:25

Oprava zamestnaná 16.09.2011

Kristína napísané 21.08.2012 15:24

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Platila som si DNP dva roky, pred zánikom predposledný deň som sa odhlásila a posledný deň nanovo prihlásila do starého DNP. Stále pracujem na TPP. V marci 2012 som otehotnela, nástup na MD mám niekedy v októbri. Z ktorého obdobia sa mi bude rátať materská? Nakoľko som minulý rok mala vyšší základ a doplácala som si do maxima, teraz mi to vychádza menej. Ďakujem.

Zuzana napísané 25.06.2012 12:41

Dobry den, chcela by som sa opitat, som slobodna matka a momentalne som na rodicovskej dovolenke už som v tretom mesiaci tehotenstva, druhe dieta by sa malo narodit 27.1.2013. Pracovny pomer som mala len na dobu urcitu a ten mi skoncil pocas materskej dovolenky 14.08.2011. Budem mat narok na matersku dovolenku pri narodeni 2. dietata?

Ak si teraz zacnem platit DNP, ale nestihnem do porodu 270 dni budem mat po uplinuti 270 dni narok na materku davku? Alebo už nie je žiadna šanca a aj po narodeni druheho dietata budem dostavat len rodičovský prispevok?

Martin napísané 24.06.2012 13:38

Dobrý den chcem sa opýtat,

mam 22 rokov pracujem na dohodu a popri studujem na vysokej skole externe chcel by som sa komplexne poistit ale nedocítal som sa kolko mi vyplatia za 1 den chorej ked si platim z minimalneho zakladu ..... Za odpoved dakujem

Andrea 1987 napísané 26.02.2012 19:49

Váš komentár Dobrý večer, chcela by som sa spýtať na par veci ohľadom DNP. DNp si platím od 17. oktobra 2011,mam TPP,no momentálne som na RD do 29. maja, tehotná ešte nie som.

Keby sa mi podarilo otehotnieť do 29. mája a nasledne 30. maja nastúpila na Pn,( kedže som mala pri prvom tehotenstve rizikove tehotenstvo) DNP by mi zo zákona zaniklo. Viem ,ze by som sa musela prihlasit na to nove DNP,cím by som musela platit ovela vyššiu suma ako do teraz.

Kolko by som musela platiť ked som do teraz platila zo sumy 600 eur - 30 eur?

A odkedy si tu vyssiu sumu musim zacat platit?

 

Dakujem za skoru odpoved

Petronela napísané 30.01.2012 21:44

Dobrý deň, od 24.8. 2010 som zamestnana na HPP, od 7.10. 2011 som si zacala platit DNP, cize k 1.2. 2012 este nesplnim podmienku 270 dni, tu by som mala splnit az 3.7. 2012. V tomto obdobi som vsak tehotna a termin porodu je 24.6. 2012, to znamena este pred dnom uplynutia 270 dni DNP. Splnim podmienku 26 tyzdnov nepretrziteho poistenia pred nastupom na matersku ale nesplnim podmienku 270 dni DNP. Budem mat narok na maximalnu matersku alebo nie?

Dakujem za vasu odpoved.

Roman napísané 24.01.2012 23:31

Dobry den, moja manzelka je zamestnana na HPP 3 roky. Ak by sa prihlasila na DNP 28.1.2012 kedy by musela najskor a kedy najneskor otehotiet aby mala vyssiu materku?

ada napísané 24.01.2012 19:34

Dobrý den,

planujem otehotniet a chcem este vyuzit moznost prihlasit sa do SP na DNP z max.vymeriavacieho základu do 31.01.2012.. Len mi nie je jasne, ci musim otehotniet do 270 dni od prihlásenia sa, alebo si musim platit DNP mininálne 270 dní z max.vymeriavacieho základu..aby som mala narok na matersku 750 EUR. Dakujem.

annaanna napísané 24.01.2012 18:30

Dobrý deň,

chcem sa opýtať: Od 1. júna 2011 mám dobrovoľné nemocenské poistenie a 270 dní mi ubehne až 25.februára 2012.Som zamestnaná. Som práve na PN od 22.12.2011.....a som aj tehotná. Čo sa týka PN musím starú PN ukončiť a v 7 dňovej ochrannej lehote začať novú, alebo mám na soc.poisťovňu doniesť iba nejaké potvrdenie od lekára, že chcem čerpať dávku z DNP. Ak budem na PN do materskej budem mať aj nárok na materskú s DNP kedže som aj v 8mesačnej ochrannej lehote.

 

Ďakujem za skorú odpoveď

Dadika napísané 24.01.2012 15:21

Dobry den, platim si dobrovolne poistenie od 1.9.2009. Planovali sme tehotenstvo, nezadarilo sa. Chcem využit moznost odhlásenia a opakovaneho prihlasenia este do 31.01.2012. Moja otazka znie:

Ak sa pojdem odhlasit do SP dna 30.01.2012 (pondelok), prihlasit sa musim 31.01.2012 alebo tento ukon mozem urobit sucesne v 30.01.2012. Vzhladom na ochotu zamestankyn SP sa to pytam takto polopate. dakujem

kristina.kovacikova napísané 24.01.2012 16:04

Podľa ministra Mihála môžete. blog.etrend.sk/mihalblog/2011/12/15/dobrovolne-poistenie-v-roku-2012-upravene/

Na stránke Sociálnej poisťovne chápu bezprostredné prihlásenie po odhláške inak, bezprostredne = deň nasledujúci po odhlásení.

Dadika napísané 24.01.2012 15:20

Dobry den, platim si dobrovolne poistenie od 1.9.2009. Planovali sme tehotenstvo, nezadarilo sa. Chcem využit moznost odhlásenia a opakovaneho prihlasenia este do 31.01.2012. Moja otazka znie:

Ak sa pojdem odhlasit do SP dna 30.01.2012 (pondelok), prihlasit sa musim 31.01.2012 alebo tento ukon mozem urobit sucesne v 30.01.2012. Vzhladom na ochotu zamestankyn SP sa to pytam takto polopate. dakujem

Marek napísané 23.01.2012 17:16

Dobry den , chcem sa spytat ,270 dni som mal zaplate do koca roku, od 02.01.2012 som na PN , bude mi PN platit aj po 31.01.2012 ? budu mi chodit tie iste peniaze ? aka je v tomto pripade ochranna doba ?

Peter Janac napísané 20.01.2012 22:17

Zdravím Vás.Som poistený v DPN cca 2 roky. Som zamestnaný, riešim PN po operácii, ktorá ale bude až koncom mája. Takže mi DPN zanikne k 31.1.2012. Ochranná lehota v mojom pripade skončí 8.2.2012. Píšete ale, že keby som sa odhlásil do 31.12.2012 a znova prihlásil do DPN tak by mi plynulo ďalšie obdobie 270 dní, kedy by platili podmienky "starého DPN". Tak sa teda pýtam, či mi započítajú tých 270 dni z prvého DPN a poberal by som po operácii max. PN? Doteraz som si priplácal DPN ako rozdiel medzi max. vymeriavacím základom a mojím vymeriavacím základom v zamestnaní. ďakujem za odpoveď.

Tomas napísané 19.01.2012 17:04

Dakujem Kristina za odpoved. Tie clanky su perfektne, ziadne lepsie som na internete nenasiel. Aj priklady pri nich su super. Napriek tomu vyznat sa v tom - to je docista peklo ... Klobuk dolu pred niekym kto tomu rozumie do detailov.

 

Ja mam takyto konkretny priklad:

LUBICA je SZCO. Ak sa prihlasi 26.januara 2012 do DNP, to jej zanikne zo zakona 21.oktobra 2012. V tom case bude povedzme v druhom mesiaci tehotenstva

Chcem s spytat na tri veci:

1. Staci aby Lubica do 28.oktobra 2012 (7 dni ochranna lehota) priniesla nejake potvrdenie od gynekologa do SP aby jej zacala plynut 8 mesacna ochr. lehota ?

2. Musi sa Lubica po uplynuti DNP prihlasit na povinne NP, kedze este v tehotenstve chce pracovat ? Alebo moze pracovat v Ochrannej lehote bez akehokolvek NP ?

3. Ak vycerpa z Ochrannej lehoty povedzme 7 mesiacov a potom nastupi na matersku - bude dostavat davku z DNP rovnako dlho a v rovnakej vyske ako keby z Ochrannej lehoty vyuzila povedzme mesiac ?

 

Tomas

Tomas napísané 19.01.2012 13:00

Nerozumiem rozdielu medzi tymito prikladmi:

 

EMA sa po zaniku DNP prihlasila v Ochrannej lehote na dalsie poistenie. Typ padom podla prikladu stratila narok na matersku z toho DNP ktore si platila predtym.

 

MARCELA sa po zaniku DNP tiez prihlasila v Ochrannej lehote na dalsie poistenie. Ona si vsak moze uplatnit narok na matersku z predchadzajuceho DNP.

 

Preco je tu rozdiel ?

kristina.kovacikova napísané 19.01.2012 15:00

Ono stačí vedieť tieto základné veci:

prvý predpoklad nároku na materské = musím byť v čase nároku na materské nemocensky poistená. Ak mi poistenie zaniklo, musí mi v čase nároku na materské trvať ochranná lehota. Ak nie som poistená, ani mi netrvá ochranná lehota, potom sa nebude skúmať ani druhá podmienka nároku = či mám v čase posudzovania nároku na materské aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.

Rozdiel v týchto dvoch príkladoch je v tom, že niekto nevie, ani čo je ochranná lehota, ani kedy začína a kedy končí (EMA). Ema sa nemusela prihlasovať na nové poistenie, aby získala materské z DNP. Stačilo jej, aby nechala ochrannú lehotu po zániku "starého" DNP len tak plynúť a nárok by jej vznikol. No ona si po zániku "starého" DNP sama iniciatívne podala prihlášku na nový balík poistenia, vzniklo jej tak nové nemocenské poistenie (dobrovoľné), čím sa skončila ochranná lehota, ktorá plynula po zániku "starého" DNP. Navyše si novou prihláškou pokazila podmienku nepretržitosti trvania dobrovoľného nemocenského poistenia.

Kdežto v druhom príklade (MARCELA), keby nechala ochrannú lehotu po zániku "starého" DNP len tak plynúť, trvala by jej len do momentu, kým by nenastúpila znova do práce (vznikne jej tým nové nemocenské poistenie (povinné) a nové nemocenské poistenie počas plynutia ochrannej lehoty znamená jej koniec. Marcela by si mohla uplatniť nárok na materské iba z existujúceho, trvajúceho nemocenského poistenia - jediné, ktoré by v čase nároku na materské trvalo, by bolo iba povinné poistenie zo zamestnania. "Staré" DNP jej totiž zaniklo zo zákona a ochranná lehota, ktorá jej plynula po zániku DNP skončila vtedy, keď sa vrátila do práce (keď vzniklo nové nemocenské poistenie). Takže ak Marcela chcela získať materské aj z dobrovoľného poistenia, nielen z povinného poistenia, prihlásila sa na nový balík dobrovoľného poistenia aspoň do času, kým nastúpi do zamestnania. A potom sa mohla po nástupe do práce z nového dobrovoľného poistenia odhlásiť, lebo vedela, že zánikom tohto nového poistenia, jej začne plynúť nová ochranná lehota, v rámci ktorej si uplatní nárok na materské z dobrovoľného poistenia.

V oboch prípadoch si dámy, ktorým skončilo "staré" DNP podali prihlášku na nový balík poistenia. V oboch prípadoch si "nový" balík poistenia platili iba cca mesiac a nárok na materské im vznikol, lebo do potrebných 270 dní sa im započítalo aj ukončené "staré" DNP.

Ochrannú lehotu, započítanie ukončeného "starého" DNP, nové dobrovoľné poistenie a podmienku "26 týždňov" skúšam vysvetliť v ďalších článkoch. Pre niekoho, komu tieto pojmy nič nehovoria, to však musí byť strašidelné čítanie...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Dana napísané 02.05.2014 11:13

Váš komentár Dobrý deň

Chcela by som vedieť- platila som DNP z maxima do r. 2012. Od februára 2012 platím DNP -bez prerušenia z minima. Chcem si zvýšiť platbu na maximum, ale nie formou jeden deň sa odhlásiť a druhý deň sa prihlásiť /nakoľko sa vlastne preruší vzťah preruší, ale jednoducho pokračovať v pôvodnom prihlásení so zvýšenou platbou/ Som 22 mesiacov pred plánovaným pôrodom .Je to možné?A ako sa počíta potom dávka v materstve?

Odhláseným a prihláseným na vyšší vymeriavací základ nespĺňam lehotu 26 mesiacov pred pôrodom

ada napísané 31.08.2012 14:23

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom komplexného poisťenia. Som Zamestnaná od 16.09.2012 na TPP,predtým som bola 9 mesiacov nezamestnaná, do tohto času som si neplatila dobrovolne poistenie. Uvažujeme s manželom dieťatko. Kedy by som si mala začať platiť komplexné poisťenie,v akej výške? a ako dlho, aby mi vznikol nárok na maximálne materské?Oplatí sa to vôbec?

ada napísané 31.08.2012 14:25

Oprava zamestnaná 16.09.2011

Kristína napísané 21.08.2012 15:24

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Platila som si DNP dva roky, pred zánikom predposledný deň som sa odhlásila a posledný deň nanovo prihlásila do starého DNP. Stále pracujem na TPP. V marci 2012 som otehotnela, nástup na MD mám niekedy v októbri. Z ktorého obdobia sa mi bude rátať materská? Nakoľko som minulý rok mala vyšší základ a doplácala som si do maxima, teraz mi to vychádza menej. Ďakujem.

Zuzana napísané 25.06.2012 12:41

Dobry den, chcela by som sa opitat, som slobodna matka a momentalne som na rodicovskej dovolenke už som v tretom mesiaci tehotenstva, druhe dieta by sa malo narodit 27.1.2013. Pracovny pomer som mala len na dobu urcitu a ten mi skoncil pocas materskej dovolenky 14.08.2011. Budem mat narok na matersku dovolenku pri narodeni 2. dietata?

Ak si teraz zacnem platit DNP, ale nestihnem do porodu 270 dni budem mat po uplinuti 270 dni narok na materku davku? Alebo už nie je žiadna šanca a aj po narodeni druheho dietata budem dostavat len rodičovský prispevok?

Martin napísané 24.06.2012 13:38

Dobrý den chcem sa opýtat,

mam 22 rokov pracujem na dohodu a popri studujem na vysokej skole externe chcel by som sa komplexne poistit ale nedocítal som sa kolko mi vyplatia za 1 den chorej ked si platim z minimalneho zakladu ..... Za odpoved dakujem

Andrea 1987 napísané 26.02.2012 19:49

Váš komentár Dobrý večer, chcela by som sa spýtať na par veci ohľadom DNP. DNp si platím od 17. oktobra 2011,mam TPP,no momentálne som na RD do 29. maja, tehotná ešte nie som.

Keby sa mi podarilo otehotnieť do 29. mája a nasledne 30. maja nastúpila na Pn,( kedže som mala pri prvom tehotenstve rizikove tehotenstvo) DNP by mi zo zákona zaniklo. Viem ,ze by som sa musela prihlasit na to nove DNP,cím by som musela platit ovela vyššiu suma ako do teraz.

Kolko by som musela platiť ked som do teraz platila zo sumy 600 eur - 30 eur?

A odkedy si tu vyssiu sumu musim zacat platit?

 

Dakujem za skoru odpoved

Petronela napísané 30.01.2012 21:44

Dobrý deň, od 24.8. 2010 som zamestnana na HPP, od 7.10. 2011 som si zacala platit DNP, cize k 1.2. 2012 este nesplnim podmienku 270 dni, tu by som mala splnit az 3.7. 2012. V tomto obdobi som vsak tehotna a termin porodu je 24.6. 2012, to znamena este pred dnom uplynutia 270 dni DNP. Splnim podmienku 26 tyzdnov nepretrziteho poistenia pred nastupom na matersku ale nesplnim podmienku 270 dni DNP. Budem mat narok na maximalnu matersku alebo nie?

Dakujem za vasu odpoved.

Roman napísané 24.01.2012 23:31

Dobry den, moja manzelka je zamestnana na HPP 3 roky. Ak by sa prihlasila na DNP 28.1.2012 kedy by musela najskor a kedy najneskor otehotiet aby mala vyssiu materku?

ada napísané 24.01.2012 19:34

Dobrý den,

planujem otehotniet a chcem este vyuzit moznost prihlasit sa do SP na DNP z max.vymeriavacieho základu do 31.01.2012.. Len mi nie je jasne, ci musim otehotniet do 270 dni od prihlásenia sa, alebo si musim platit DNP mininálne 270 dní z max.vymeriavacieho základu..aby som mala narok na matersku 750 EUR. Dakujem.

annaanna napísané 24.01.2012 18:30

Dobrý deň,

chcem sa opýtať: Od 1. júna 2011 mám dobrovoľné nemocenské poistenie a 270 dní mi ubehne až 25.februára 2012.Som zamestnaná. Som práve na PN od 22.12.2011.....a som aj tehotná. Čo sa týka PN musím starú PN ukončiť a v 7 dňovej ochrannej lehote začať novú, alebo mám na soc.poisťovňu doniesť iba nejaké potvrdenie od lekára, že chcem čerpať dávku z DNP. Ak budem na PN do materskej budem mať aj nárok na materskú s DNP kedže som aj v 8mesačnej ochrannej lehote.

 

Ďakujem za skorú odpoveď

Dadika napísané 24.01.2012 15:21

Dobry den, platim si dobrovolne poistenie od 1.9.2009. Planovali sme tehotenstvo, nezadarilo sa. Chcem využit moznost odhlásenia a opakovaneho prihlasenia este do 31.01.2012. Moja otazka znie:

Ak sa pojdem odhlasit do SP dna 30.01.2012 (pondelok), prihlasit sa musim 31.01.2012 alebo tento ukon mozem urobit sucesne v 30.01.2012. Vzhladom na ochotu zamestankyn SP sa to pytam takto polopate. dakujem

kristina.kovacikova napísané 24.01.2012 16:04

Podľa ministra Mihála môžete. blog.etrend.sk/mihalblog/2011/12/15/dobrovolne-poistenie-v-roku-2012-upravene/

Na stránke Sociálnej poisťovne chápu bezprostredné prihlásenie po odhláške inak, bezprostredne = deň nasledujúci po odhlásení.

Dadika napísané 24.01.2012 15:20

Dobry den, platim si dobrovolne poistenie od 1.9.2009. Planovali sme tehotenstvo, nezadarilo sa. Chcem využit moznost odhlásenia a opakovaneho prihlasenia este do 31.01.2012. Moja otazka znie:

Ak sa pojdem odhlasit do SP dna 30.01.2012 (pondelok), prihlasit sa musim 31.01.2012 alebo tento ukon mozem urobit sucesne v 30.01.2012. Vzhladom na ochotu zamestankyn SP sa to pytam takto polopate. dakujem

Marek napísané 23.01.2012 17:16

Dobry den , chcem sa spytat ,270 dni som mal zaplate do koca roku, od 02.01.2012 som na PN , bude mi PN platit aj po 31.01.2012 ? budu mi chodit tie iste peniaze ? aka je v tomto pripade ochranna doba ?

Peter Janac napísané 20.01.2012 22:17

Zdravím Vás.Som poistený v DPN cca 2 roky. Som zamestnaný, riešim PN po operácii, ktorá ale bude až koncom mája. Takže mi DPN zanikne k 31.1.2012. Ochranná lehota v mojom pripade skončí 8.2.2012. Píšete ale, že keby som sa odhlásil do 31.12.2012 a znova prihlásil do DPN tak by mi plynulo ďalšie obdobie 270 dní, kedy by platili podmienky "starého DPN". Tak sa teda pýtam, či mi započítajú tých 270 dni z prvého DPN a poberal by som po operácii max. PN? Doteraz som si priplácal DPN ako rozdiel medzi max. vymeriavacím základom a mojím vymeriavacím základom v zamestnaní. ďakujem za odpoveď.

Tomas napísané 19.01.2012 17:04

Dakujem Kristina za odpoved. Tie clanky su perfektne, ziadne lepsie som na internete nenasiel. Aj priklady pri nich su super. Napriek tomu vyznat sa v tom - to je docista peklo ... Klobuk dolu pred niekym kto tomu rozumie do detailov.

 

Ja mam takyto konkretny priklad:

LUBICA je SZCO. Ak sa prihlasi 26.januara 2012 do DNP, to jej zanikne zo zakona 21.oktobra 2012. V tom case bude povedzme v druhom mesiaci tehotenstva

Chcem s spytat na tri veci:

1. Staci aby Lubica do 28.oktobra 2012 (7 dni ochranna lehota) priniesla nejake potvrdenie od gynekologa do SP aby jej zacala plynut 8 mesacna ochr. lehota ?

2. Musi sa Lubica po uplynuti DNP prihlasit na povinne NP, kedze este v tehotenstve chce pracovat ? Alebo moze pracovat v Ochrannej lehote bez akehokolvek NP ?

3. Ak vycerpa z Ochrannej lehoty povedzme 7 mesiacov a potom nastupi na matersku - bude dostavat davku z DNP rovnako dlho a v rovnakej vyske ako keby z Ochrannej lehoty vyuzila povedzme mesiac ?

 

Tomas

Tomas napísané 19.01.2012 13:00

Nerozumiem rozdielu medzi tymito prikladmi:

 

EMA sa po zaniku DNP prihlasila v Ochrannej lehote na dalsie poistenie. Typ padom podla prikladu stratila narok na matersku z toho DNP ktore si platila predtym.

 

MARCELA sa po zaniku DNP tiez prihlasila v Ochrannej lehote na dalsie poistenie. Ona si vsak moze uplatnit narok na matersku z predchadzajuceho DNP.

 

Preco je tu rozdiel ?

kristina.kovacikova napísané 19.01.2012 15:00

Ono stačí vedieť tieto základné veci:

prvý predpoklad nároku na materské = musím byť v čase nároku na materské nemocensky poistená. Ak mi poistenie zaniklo, musí mi v čase nároku na materské trvať ochranná lehota. Ak nie som poistená, ani mi netrvá ochranná lehota, potom sa nebude skúmať ani druhá podmienka nároku = či mám v čase posudzovania nároku na materské aspoň 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.

Rozdiel v týchto dvoch príkladoch je v tom, že niekto nevie, ani čo je ochranná lehota, ani kedy začína a kedy končí (EMA). Ema sa nemusela prihlasovať na nové poistenie, aby získala materské z DNP. Stačilo jej, aby nechala ochrannú lehotu po zániku "starého" DNP len tak plynúť a nárok by jej vznikol. No ona si po zániku "starého" DNP sama iniciatívne podala prihlášku na nový balík poistenia, vzniklo jej tak nové nemocenské poistenie (dobrovoľné), čím sa skončila ochranná lehota, ktorá plynula po zániku "starého" DNP. Navyše si novou prihláškou pokazila podmienku nepretržitosti trvania dobrovoľného nemocenského poistenia.

Kdežto v druhom príklade (MARCELA), keby nechala ochrannú lehotu po zániku "starého" DNP len tak plynúť, trvala by jej len do momentu, kým by nenastúpila znova do práce (vznikne jej tým nové nemocenské poistenie (povinné) a nové nemocenské poistenie počas plynutia ochrannej lehoty znamená jej koniec. Marcela by si mohla uplatniť nárok na materské iba z existujúceho, trvajúceho nemocenského poistenia - jediné, ktoré by v čase nároku na materské trvalo, by bolo iba povinné poistenie zo zamestnania. "Staré" DNP jej totiž zaniklo zo zákona a ochranná lehota, ktorá jej plynula po zániku DNP skončila vtedy, keď sa vrátila do práce (keď vzniklo nové nemocenské poistenie). Takže ak Marcela chcela získať materské aj z dobrovoľného poistenia, nielen z povinného poistenia, prihlásila sa na nový balík dobrovoľného poistenia aspoň do času, kým nastúpi do zamestnania. A potom sa mohla po nástupe do práce z nového dobrovoľného poistenia odhlásiť, lebo vedela, že zánikom tohto nového poistenia, jej začne plynúť nová ochranná lehota, v rámci ktorej si uplatní nárok na materské z dobrovoľného poistenia.

V oboch prípadoch si dámy, ktorým skončilo "staré" DNP podali prihlášku na nový balík poistenia. V oboch prípadoch si "nový" balík poistenia platili iba cca mesiac a nárok na materské im vznikol, lebo do potrebných 270 dní sa im započítalo aj ukončené "staré" DNP.

Ochrannú lehotu, započítanie ukončeného "starého" DNP, nové dobrovoľné poistenie a podmienku "26 týždňov" skúšam vysvetliť v ďalších článkoch. Pre niekoho, komu tieto pojmy nič nehovoria, to však musí byť strašidelné čítanie...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised