Cukrovka v tehotenstve

redakcia 0

Dnes vám prinášame rozhovor s diabetologičkou, MUDr. Máriou Pitelovou,  na tému cukrovka v tehotenstve.

Pani doktorka, keď sa hovorí o cukrovke v tehotenstve, o aké ochorenie sa jedná?

Cukrovka v tehotenstve zahŕňa niekoľko samostatných častí, a to:

 • tehotenstvo u žien s diabetičiek s cukrovkou 1. typu a 2. typu (známou pred tehotenstvom);
 • tehotenskú cukrovku (gestačný diabetes).

Kedy hovoríme o tehotenskej cukrovke – gestačnom diabetes?

Tehotenská cukrovka je intolerancia glukózy rôzneho stupňa, ktorá je charakterizovaná vznikom v priebehu tehotenstva, najčastejšie po 20. týždni a zvyčajne s ústupom po pôrode.

Prejavuje sa hyperglykémiou (zvýšenou hladinou cukru v krvi) rôznej závažnosti. Začína, alebo sa prvýkrát rozpozná počas tehotenstva, teda jej vyvolávajúcou príčinou je tehotenstvo, avšak nevylučuje možnosť, že glukózová intolerancia bola už pred tehotenstvom, ale bola nepoznaná.

Prečo tehotenstvo môže vyvolať cukrovku?

Vznik cukrovky súvisí s produkciou antiinzulárne pôsobiacich placentárnych  hormónov (kortizolu a humánneho placentárneho laktogénu) s maximom v 24.-28. týždni tehotenstva, malé percento žien nemá potrebnú rezervu B buniek pankreasu, aby udržali normálnu hladinu glykémie počas tehotenstva a v II. trimestri môže byť aj znížená citlivosť na inzulín.

Ktorým vyšetrením v tehotenstve sa cukrovka zisťuje?

Hodnotí sa podľa oGTT – orálneho glukózovo-tolerančného testu.

Ide o vypitie 75 g glukózy rozpustenej v 250-300 ml vody nalačno po 12 h lačnenia bez obmedzovania príjmu jedla za posledné 3 dni.

Vzhľadom na vyššie uvedené by sa mal vykonávať u každej tehotnej ženy medzi 24.-28. týždňom tehotenstva (ich vykonávanie je pre gynekológov povinné).

Nevykonáva sa, ak už počas tehotenstva bola zistená glykémia nalačno nad 7 mmol/ l, vtedy sa aj bez oGTT klasifikuje nález ako gestačný diabetes.

U žien s rizikom tehotenskej cukrovky by sa mal test vykonávať hneď po zistení tehotenstva a ak je skríning negatívny tak ho treba zopakovať medzi 24.-28. týždňom tehotenstva.

Hodnotenie oGTT – orálno glukózového tolerančného testu.

ak je 2 hodiny po vypití glukózy hodnota cukru v krvi nad 7,8 mmol/l ide o pozitívny test a teda sa jedná o tehotenskú cukrovku.

Osobitnou diagnózou je hodnota glykémie nalačno medzi 6,1-6,9, čo je zvýšená glykémia nalačno a tehotné ženy s takouto hodnotou tiež musia byť sledované diabetológom, vzhľadom na riziko rozvoja cukrovky.

Kedy je väčšia pravdepodobnosť, že sa v tehotenstve cukrovka rozvinie?

Riziko tehotenskej cukrovky predstavuje:

 • obezita,
 • cukrovka v pokrvnom príbuzenstve,
 • vek nad 35 rokov,
 • glykozúria ( zvýšená hladina cukru v moči) alebo
 • tehotenská cukrovka v predchádzajúcom tehotenstve,
 • pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4000 g,
 • opakované samovoľné potraty,
 • pôrod mŕtveho dieťaťa,
 • hydramnion v predchádzajúcom tehotenstve a 
 • preeklampsia v predchádzajúcom tehotenstve.

Ako sa tehotenská cukrovka lieči?

Tehotenská cukrovka môže byť u niektorých žien udržiavaná a liečená len diétou, u menšieho percenta žien musí byť podávaný inzulín.

Lieky na cukrovku – perorálne antidiabetiká sú počas tehotenstva nevhodné (kontraindikované).

Odporúčaná životospráva spĺňa kritériá racionálnej životosprávy, v kombinácii s diabetickou diétou, samozrejme odporúčaná je aj fyzická aktivita (vhodná pre tehotné).

Aké sú riziká neliečenej cukrovky v tehotenstve?

Žena s tehotenskou cukrovkou musí byť sledovaná diabetológom s pravidelnými kontrolami a nevyhnutná počas tehotenstva je dobrá kompenzácia diabetu.

V prípade neliečenej tehotenskej cukrovky je jednak:

riziko poškodenia dieťatka – vývoj malformácií:

 • veľké srdcové chyby,
 • poškodenie CNS: anencefalus, spina bifida,
 • malformácie skeletu: syndróm kaudálnej regresie, rozštepové chyby,
 • renálna agenéza, malformácie močovodov, anorektálna atrézia,
 • perinatálne úmrtie,
 • makrozómia (hmotnosť plodu je viac ako 4000g),
 • RDS (respiratory distress syndrom),
 • hypoglykémia (znížená hladina cukru),
 • hyperbilirubinémia (zvýšená hladina bilirubínu),
 • hypokalcémia,
 • polycytémia,
 • zhoršená popôrodná adaptácia plodu.

Rovnako predstavuje riziko pre matku: 

 • hypertenzia,
 • preeklampsia,
 • eklampsia,
 • pôrodné poranenia pri pôrode veľkého dieťatka,
 • vyššia frekvencia operačného ukončenia tehotenstva (cisársky rez),
 • vyššia frekvencia infekcií,
 • zhoršenie komplikácii cukrovky.

Aké sú odporúčania pre ženy, ktoré mali cukrovku, po pôrode?

Tehotenská cukrovka väčšinou mizne hneď po pôrode aj v prípadoch, kedy bola liečená v priebehu tehotenstva inzulínom. Ženy zostávajú v evidencii diabetologických ambulancií.

Ženy s tehotenskou cukrovkou liečenou diétou absolvujú 6 mesiacov po pôrode oGTT, v prípade negatívneho výsledku kontrola glykémie u ošetrujúceho lekára jedenkrát ročne.

Ženy s tehotenskou cukrovkou liečenou inzulínom, u ktorých sa tolerancia glukózy normalizuje (oGTT je v norme), pokračujú po pôrode diétnym režimom na udržanie a normalizáciu telesnej hmotnosti, jedenkrát ročne kontrola na diabetologickej ambulancii.

U pacientiek, u ktorých sa porucha glukózovej tolerancie nenormalizuje a zostávajú ďalej liečené diétnym režimom alebo inzulínom preklasifikujeme ochorenie na cukrovku 1. alebo 2. typu a pokračujeme v liečbe a dispenzarizácii.

V tehotenstve totiž ako je uvedené na začiatku môže dôjsť k typickej manifestácii predtým nepoznanej cukrovky 1. alebo 2. typu.

Je žena ohrozená cukrovkou aj v ďalšom tehotenstve?

Ženy, u ktorých sa vyskytla tehotenská cukrovka sú v budúcom živote viac ohrozené možným vznikom cukrovky 2. typu.  

V posledných rokoch sa ukazuje aj možnosť, že tehotenská cukrovka môže byť i prvou manifestáciou veľmi pomaly prebiehajúcej cukrovky 1. typu, ktorá sa neskôr môže plne vyvinúť.

Ženám, ktoré mali tehotenskú cukrovku v predchádzajúcom tehotenstve sa odporúča zrealizovať oGTT hneď po zistení ďalšej gravidity a nie je na škodu dodržiavať miernu diabetickú diétu už od začiatku ďalšieho tehotenstva. 

Za rozhovor ďakuje Hana Celušáková.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (16 hlasov, priemerne: 4,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár