11. január – Malvína

Marcela Beňová 0

Malvína má meniny 11. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Honorát, Honoráta, Tasilo. Význam mena Malvína

14. január – Radovan, Radovana

0

Mená Radovan a Radovana nájdeme v slovenskom kalendári 14. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Hilár, Hilária, Uriáš, Uriel. Radovan a Radovana

15. január – Dobroslav, Dobroslava

Marcela Beňová 0

Mená Dobroslav a Dobroslava nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 15. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Dobrotín, Domoslav, Domoslava, Loránt, Múdroslav. Dobroslav a Dobroslava

2. január – Alexandra, Karina, Sandra

redakcia 3

Mená Alexandra, Karina a Sandra nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 2. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Karin, Kara, Ábel, Makar. Význam mena Alexandra Alexandra…

19. január – Mário, Sára, Zara

0

Mená Drahomíra, Mário, Sára a Zara nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 19. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Márius a Dúbravka. Nositeľky tohto nie…

5. január – Andrea, Artur

Marcela Beňová 0

Andrea má meniny 5. januára. Podľa oficiálneho kalendára má meniny v tento deň aj Artur. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Artúr. Význam mena Andrea

7. január – Bohuslava, Atila

arcela Beňová 0

Bohuslava má meniny 7. januára. Podľa oficiálneho kalendára oslavuje v tento deň aj Atila. Podľa rozšíreného kalendára má meniny tiež Bohuna, Boleslava, Božislava, Lucián, Luciána.

22. január – Zora, Zoran, Auróra

Marcela Beňová 0

Mená Zora, Zoran a Auróra nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 22. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Zorana, Cyntia, Dorián, Doriána, Sinda, Sírius, Slavoľub,…

9. január – Alexej, Alex, Alexia

Marcela Beňová 0

Mená Alexej, Alex a Alexia nájdeme v oficiálnom slovenskom kalendári 9. januára. Podľa rozšíreného kalendára má meniny aj Domoľub, Julián, Pravoľub, Pravoľuba, Vladan, Vladen, Vladana,…