V Kochu sa narodilo už 444 bábätiek

Adela Vráblová 0

V pôrodnici Koch sa počas prvého roka od otvorenia v júni 2011 narodilo k dnešnému dňu 444 detí. Kapacity nemocnice sú počas roka naplno využité a obsadené sú väčšinou aj dva luxusné apartmány. Klientky a pacientky gynekologicko-pôrodníckej nemocnice Koch oceňujú na modernom zdravotníckom zariadení hlavne špičkové vybavenie a najnovšie diagnostické metódy. Gynekologická časť nemocnice zabezpečuje aj zákroky jednodňovej chirurgie a celé spektrum gynekologických operácií, kde sa orientuje najmä na laparoskopické výkony.

Pôrody kedysi a dnes

Podľa spracovaných údajov nemocnice stúpa priemerný vek prvorodičiek, percento detí narodených slobodným matkám a tiež pomer cisárskych rezov k prirodzenému pôrodu.  

Prvorodičky, ktoré odrodili v Kochu majú priemerne 32 rokov. Oproti roku 1970 sa podľa údajov Eurostatu posunul priemerný vek prvého pôrodu v Európskych krajinách o 3 až 6 rokov, na Slovensku o 4 roky. Tento trend je najvýraznejší v Nemecku (z 24 rokov v 1970 na 30 rokov v 2010), ale aj v susednom Česku a Maďarsku. Pre porovnanie, v Mexiku sa dlhodobejšie drží na úrovni 21 rokov, pričom súčasný európsky priemer je takmer 28 rokov. Zdroj: Eurostat 2011.

So zvyšujúcim sa vekom prvorodičiek súvisí aj trend nárastu indikovaných cisárskych rezov, t.j. takých, kde si tento druh pôrodu vyžaduje zdravotný stav matky. Z celkového počtu pôrodov za prvý rok fungovania plne renovovanej nemocnice Koch (444) sa cisárskym rezom narodilo 151 detí. Pozitívne je, že zo všetkých detí narodených v Kochu zatiaľ žiadne nebolo potrebné preložiť na špecializované pracovisko. Najmenšie z narodených detí boli dvojičky vážiace len 1800g a najväčší valibuk mal 5 kg. 

Takmer 60 percent detí sa v Kochu narodilo slobodným mamičkám, pričom aj tento trend má stúpajúcu tendenciu.  Nemení sa dlhodobo stabilný pomer narodených chlapcov a dievčat. V pôrodnici Koch, rovnako ako vo svete a v Európe sa rodí približne 105 chlapcov na 100 dievčat.  Zaujímavosťou je, že počet pôrodov sa mierne zvyšuje pri výraznejšej zmene počasia.

Najmodernejšie prístroje a diagnostika

Gynekologicko pôrodnícka nemocnica Koch ponúka klientkam vyšetrenie prsníkov najmodernejším prístrojom digitálnej mamografie. Výhodou je lepšia rozlišovacia schopnosť, menšia kompresia, lepšia detekcia, nižšia dávka žiarenia a elektronická archivácia dát. Nemocnica Koch ako jediná svojho druhu integrovala vlastné rádiodiagnostické pracovisko do komplexnej gynekologickej preventívnej starostlivosti. Novinkou pri diagnostike nádorov prsníka je „core-cut biopsia“, metóda na odber tenkých valčekov tkaniva, ktoré sa dajú podrobne histologicky vyšetriť. Výhoda nemocnice Koch spočíva v okamžitom vyšetrení podozrivého nálezu, bez ďalšieho odosielania pacientky na špecializované pracovisko.

Prenatálna diagnostika

Okrem odberu plodovej vody za účelom prenatálneho genetického vyšetrenia dieťaťa sa v nemocnici Koch vykonáva aj diagnostika vrodených vývinových chýb – odber choriových klkov (CVS). Choriové klky sú súčasťou vyvíjajúcej sa placenty. Choriová biopsia znamená odber malej vzorky klkov, ktorý slúži na vykonanie genetického vyšetrenia počas tehotenstva. Metóda CVS umožňuje včasné a presné odhalenie prípadného genetického poškodenia plodu. Zákrok sa vykonáva v indikovaných prípadoch medzi 10.-13. týždňa tehotnosti, teda o 4-6 týždňov skôr ako amniocentéza.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (9 hlasov, priemerne: 3,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár