ŠestonedelieNovorodenec

Význam prvej hodiny po pôrode pre matku a dieta

 Mgr. Hana Celušáková   23.07.2010   7

Každorocne v máji organizuje Frankofónna aliancia pre rešpekt k pôrodu Svetový týžden rešpektu k pôrodu. Táto iniciatíva upozornuje na najnovšie fakty a výsledky výskumov, snaží sa o ich zavedenie do praxe pôrodníctva a otvára diskusiu o  celospolocenskom dosahu pôrodu.

Svetový týžden rešpektu k pôrodu 2008 prebiehal v dnoch 12. až 18. mája a bol venovaný neopodstatnenej - zbytocnej separácii dietata od matky a/alebo otca po pôrode.

Sloganom tohto roku je Neodnášajte moje dieta! alebo Naše dieta je naše!

Táto téma je na Slovensku velmi aktuálna. Napriek presadzovaniu BFHI je väcšina detí po pôrode od matky oddelená a tak vyzdvihované prvé priloženie bábätka ešte na pôrodnej sále vôbec nie je umožnené, alebo prebieha mechanicky, neposkytujúc matke a dietatu cas si na seba zvyknút, nájst si k sebe cestu a casto k prisatiu dietata vôbec nedôjde. Zároven je to procedúra, na ktorú majú rôzne pôrodnice a ich novorodenecké oddelenia velmi rozlicný pohlad a dosiahnut, aby dieta mohlo zostat s rodicmi po pôrode aspon dve hodiny, býva v rámci presadzovania svojich prianí, to najtažšie.

Už v roku 1975 napísal Leboyer svoju prelomovú publikáciu Pôrod bez násilia. V case môjho štúdia psychológie sme ju mali ako povinnú literatúru. Ked som však prežila svoj prvý pôrod a videla poriadne svoje dieta prvýkrát až po šiestich hodinách, uvedomila som si, že od povinnej literatúry k praxi vedie dlhá cesta.

Dovolte mi preto venovat tento clánok prvým hodinám po pôrode, v com vidíme ich význam a preco by sa nemali lahkovážne (bez zdravotnej indikácie) oddelovat matka a dieta.

1. Šok z narodenia – musí novorodenec plakat?

Maternica je pre dieta na devät mesiacov domov. Je to prostredie tepla, šera – ci cerveného svitu, neustáleho objímania a nadnášania v plodovej vode, známych zvukov tepu srdca a šumenia krvi v cievach.

Pri pôrode má dieta vela práce, jeho hlava - prevažne vodiaca cast pri prechode pôrodnými cestami, je namáhaná a tlacená. A hned po pôrode je dieta privítané na svet krikom a štrngotom nástrojov, ostrým svetlom, naplno pocíti tiaž svojho tela, ktoré už nenadnáša plodová voda, zmizne aj  objatie, vzduch je studený a plúca sa prudko rozvíjajú k prvému nádychu. Je zdvíhané a odnášané prec od matky, hlavicka sušená energickým dotykom.

Ako sa dá popôrodný šok zmiernit?

A) Môžeme stíšit hlasy a zvuky nástrojov, ked zacne dieta prichádzat na svet. Nie je nevyhnutné hovorit nahlas, pokial sa nevyskytnú žiadne komplikácie, a uši novorodenca si môžu postupne zvyknút na hluk nového prostredia.

B) Je možné znacne stlmit pre pôrodnú sálu typické, ostré svetlo, hlavne ak už je bábätko bezpecne privedené na svet. Nebude žmúrit oci v ostrom svetle, bude si môct obzriet maminu tvár, rozšírením zreniciek jej dat najavo svoj záujem a zároven naštartovat vytváranie primárnej väzby aj z jej strany.

C) Paniku dietata, ktorú vyvolá strata telesného kontaktu, môžeme zmiernit tým, že dieta jemne položíme matke na brucho, v tejto chvíli už je príhodne mäkké a zároven fyzickou prácou pri pôrode vyhriate na ideálnu teplotu živého „inkubátora“. Môžeme vrátit aspon ciastocne pocit objatia a matka má možnost si dieta privinút do svojho nárucia, ked sa na to cíti pripravená.

D) Ak dovolíme pupocníku dotepat, dieta samo zacne dýchat plúcami a postupne nahradí starý systém novým.

E) Pri dotyku hlavicky by sme nemali zabúdat, že má za sebou namáhavú cestu a skutocne môže boliet.

2. Prvý kontakt – vznik lásky

V súcasnosti sa pôrod podobá skôr chirurgickému zákroku, všetko prebieha profesionálne, úcelne. Zároven ale matka, ktorá devät mesiacov caká na svoje dieta, ho v okamžiku pôrodu vidí pár sekúnd – minút a je odnášané prec na ošetrenie, váženie, umývanie a obliekanie.

Dochádza akoby k „partus interruptus“ - prerušenému pôrodu v dôsledku príliš výkonných profesionálov. Pôrod ale nie je chirurgický zákrok, je to udalost nesmierneho biologického významu a preto by, pokial matku ani dieta neohrozujú zdravotné komplikácie, mali zdravotníci na chvílu ustúpit do pozadia a dat cas novorodenej matke a jej dietatu. Je to pre nich oboch okamžik pokoja a odpocinku po namáhavej práci, okamih prvého dotyku, pohladu a spoznávania.

Na zaciatku stací dieta otriet (vlhkým povrchom tela by strácalo príliš vela tepla) a všetky dalšie vyšetrenia už môžu prebiehat v matkinej náruci. Alebo ich môžeme odložit po vzájomnom zoznámení sa. Aj potom by sme dieta mali vrátit matke co najskôr.

Dlžka pupocnej šnúry umožnuje, nie náhodou, uchopit ihned dieta do nárucia, matka si ho môže dôkladne pozriet, objímat a ponúknut prsník. Dieta, ktorého pohlad najlepšie zaostruje na 15-30 cm (vzdialenost prsník – tvár matky), tak má ideálnu možnost zapamätat si tvár matky a jej vônu. Jej hlas pozná už z maternice, môže dokonca rozoznávat aj hlas svojho otca. Matka a dieta sa navzájom pozerajú do ocí, vysoká hladina oxytocínu, rozširujúca zrenicky, im dáva signál o vzájomnej náklonnosti, nastáva vytváranie vzájomnej – primárnej väzby, kde sa toto konkrétne dieta a táto konkrétna matka pre seba navzájom stávajú nenahraditelnými.

Obaja, ak pôrod nebol obzvlášt namáhavý, budú najbližšiu hodinu bdelí, tešiaci a spoznávajúci sa. Novorodenec bude v matkinej náruci pokojnejší, jeho popôrodná adaptácia bude prebiehat s menšou mierou stresu (Mydlilová uvádza lepšiu stabilitu telesnej teploty a hladiny glukózy v krvi). Matka získava skúsenost, že vie dieta utíšit a nasýtit, cím sa stáva  sebavedomejšia a kompetentnejšia do dalších dní a ako dokazujú výskumy, môže prežívat materstvo uspokojivejšie, má väcšiu tendenciu k intimite a ochranitelskému správaniu, tažšie zveruje dieta do opatery inej osobe. 

Casto sa hovorí, že by si matka po pôrode mala oddýchnut a dieta na pôrodnej sále jej to nedovolí. Ak však pôrod nebol extrémne vycerpávajúci, pocíti matka pocas druhej doby príliv energie, ktorý jej pomáha priviest dieta na svet a odlúcením placenty v tretej dobe pôrodnej dochádza k nárazovému vylúceniu velkého množstva prolaktínu. Tento hormón, okrem toho, že je zodpovedný za naštartovanie dojcenia, spôsobuje u matky „ostražitú bdelost“, bude nepokojná ak nebude dieta mat pri sebe a tolko odporúcaný oddych niekedy vôbec nie je možný. Keby bábätko ležalo pri nej, „poplachový signál“ by sa mohol „vypnút“ a pravdepodobne by si oddýchla lepšie.

3. Zlatá hodinka – ideálny zaciatok úspešného a dlhotrvajúceho dojcenia

Ak dáme dieta po narodení na brucho matky, aj samo sa reflexívnymi pohybmi, ktoré využívalo už v maternici, vie doplazit k bradavke, ktorej dvorec je príhodne ku koncu tehotenstva tmavý, aby bol na tele matky dobre viditelný. Satím bradavky sa uvolnuje oxytocín v mozgu dietata i matky, ulavuje obom od bolesti, spôsobuje ospalost, malátnost,  vzájomné ocarenie – je to hormón lásky.

Zároven, kedže je tesne po pôrode hladina prolaktínu i oxytocínu v tele matky vôbec najvyššia, je to jedinecný cas na stimuláciu tvorby mlieka.

Podla primárky Paulovej, dieta od narodenia až do 30 - 120 minút po pôrode prežíva tzv. 1. aktívnu fázu, v ktorej skúma okolie, hladká rukami mamicku, snaží sa o prisatie k bradavke. Ak je mu to umožnené, bude mat väcšiu tendenciu sat pocas prvých dní po pôrode, jeho adaptácia bude aktívnejšia, bude sa castejšie budit, vypije viac kolostra a získa viac imunitných látok. Matka profituje z castejšieho satia tiež, pravdepodobne predíde bolestivému naliatiu prsníkov v zaciatku tvorby prechodného mlieka na 3. až 5. den po pôrode.

4. Imunita

Priloženie bábätka na brucho má aj velký imulogický význam. Koža dietata je v maternici „sterilná“, prechodom pôrodnými cestami a po narodení sa zacína osídlovat baktériami. Ak bábätko hned po narodení položíme na matkine brucho, bude jeho koža kolonizovaná baktériami matky, ktoré sú jej imunitnému systému známe a „rozpoznané“ ako neškodné, imunitný systém bude tak lahšie vediet identifikovat a bojovat s cudzorodými baktériami. Znižuje sa aj pravdepodobnost osídlenia – napadnutia baktériami z tzv. nozokomiálnych nákaz (nemocnicných, odolných kmenov).

Dalším faktorom imunity je prvé priloženie: prvým kontaktom s bradavkou, prvými kvapkami kolostra novorodenec dostáva potrebnú glukózu a prvé imunologické látky. Zároven cez kožu bradavky, svojimi slinami, dáva matkinmu telu informáciu, aké protilátky má v budúcnosti tvorit.

5. Bezproblémové odlúcenie placenty, znižovanie krvných strát a dobré zavinovanie maternice

Vcasné priloženia bábätka k prsníku, uvolnovaním oxytocínu, pomáha aj rýchlemu odlúceniu placenty.  Bábätko zároven svojou hmotnostou tlací na vrchol maternice. Každé dojcenie vyvoláva stahy maternice, ktorá sa tak rýchlejšie po pôrode zavinuje a znižuje množstvo krvných strát rodicky.

Tažko tak prepletený a vo svojej komplikovanosti úžasne jednoduchý systém rozdelit do bodov. Dúfam, že sa mi podarilo vám sprostredkovat, ako múdro príroda chráni matku a dieta a vzájomne im pomáha úspešne prežit pôrod.

Zároven si ale uvedomujem, že nie vždy všetko ide optimálne a medicína vie zachránit rizikové situácie, kde by už príroda nestacila. Nabádam snád len k väcšej vzájomnej úcte týchto dvoch velicín a, v prvom rade, k úcte k tak úžasnému deju, ako je zrodenie dietata a matky.

Na záver by som ešte chcela napísat všetkým mamám, ktorých prvá hodinka, podobne ako moja, bola iná, ako si pôvodne predstavovali, nezúfajte, pretože na vytváranie primárnej väzby so svojimi detmi máme dost casu aj neskôr a na vzájomnú lásku celý život.

Preco však nevyužit tak jedinecnú príležitost?

Použitá literatúra:

 

Uverejnené so súhlasom: www.mamaaja.sk

Ilustračné foto: www.sxc.hu

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.9 z 5. Celkom 36 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Magdalena napísané 15.05.2012 21:51

Okrem Laboyre,coraz viacej odbornikov.,,,,napr. psychologov prichadza na tomaky dolezity je prvy kontakt a neprerusovany kontakt matky a dietatka

 

napr. kniha Bonding je prave o tomto

 

www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/1-1-Knihy/7-2-Tehotenstvo-a-porod/5/35-Bonding-porodni-radost

Lívia napísané 14.04.2011 11:16

Váš komentár Rolleyes neviem baby v ktorom storočí sa nachádzate,ale teraz vám umožnia pôrod v nemocnici na akýkoľvek spôsob a dieťatko nebude od vás vzdialené viac ako od vašej postele ku postieľke,pretože funguje rooming in,taktiež hneď po narodení vám bábätko uložia na prsia a ste s ním spolu aj pri jeho prvom ošetrení /umývanie,odsávanie zvyškov plodovej vody z nošteka...atď / pretože sa prispôsobia vaším požiadavkám,všetko sa môže odohrávať pri stlmenom svetle,potichu,dieťatko nechajú pri vás počas celej doby kým neodídete domov,naozaj stačí si iba nájsť tú správnu nemocnicu kde bude postarané aj o vás aj o vaše bábo tak ako si to želáte vy sama..... Cool

Xenia napísané 09.05.2014 14:54

Neviem, ale ja si nemyslim, ze u nas to nemocnice takto robia, jednoducho som to pocula iba o velmi malom pocte z nich, a to ma uplne a neodvratne odradilo od akehokolvek kontaktu s nasimi zariadeniami, co sa tyka tehotenstva a porodu. Jednoducho nie, a basta, az kym nenapocitam prevaznu vacsinu nemocnic poskytujucich moderny pristup k tomuto vznesenemu aktu zivota.

vanniekerk napísané 25.01.2011 14:42

Ja som mala porod doma v UK, planovany, ale nakoniec bez babice, pretoze vsetko prebehlo velmi rychlo a nakoniec sme porodili nasu dcerku do mojich a manzelovych ruk. Tie minuty hned po tom, ked sa mala prvy krat nadychla a ja som si ju privinula, hladkala som ju, vonala, prihovarala sa jej a ona na mna pozerala tymi velkymi mudrymi ocami - na to sa neda zabudnut. Keby mi ju niekto zobral hned po porode asi by mi srdce puklo od zialu. Nechapem, preco sa taketo nieco vobec diskutuje - ved to je predsa ta najprirodzenejsia vec. Dieta a matka patria spolu.

jana napísané 25.07.2010 22:45

Tak ja s tymto musim len a len suhlasit,rodila som v uk a tu to tak robia a i ked porod by bol asi lahsi na sr,som rada ze tu mi mojho krasneho drobceka dali rovno na srdce a hned sa prisala a ten moment bol neopisatelny.krasa.vlastne som ju pri sebe mala cely cas az kym sme nedli domov.(hned na druhy den) smile

Alexandra napísané 25.07.2010 10:41

Fakt pekne, normalne, prirodzene,

....Akurat, ze len napisane Cry

Skutocnost je ina - smutna. Zivot kazdeho z nas sa zacina traumou, nas, co sme sa narodili v socializme a mamam nas ukozovali len kazde 3 hodiny...,

a bohuzial stale aj detom, ktore sa rodia dnes.

 

Raz sa to zmeni. Dufam, ze sa toho dozijem. Ze ked bude mat moja dcera deti, tak to bude normalne.

Šaša napísané 23.07.2010 14:13

To je síce všetko uplne super a je má to aj logiku, veď sme cicavce, ale vedia to aj zdravotnícki pracovníci? Ja si myslím, že to ešte veľa rokov potrvá, kým dajú mamičke a dieťatku čas na pomojkanie a zoznámenie sa.

Asi by sme s my žienky mali s týmito záležitosťamiviac yviditeľnovať, nie to len stále dookola omieľať na bábätkovských stránkach medzi sebou - to nám nepomôže.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Magdalena napísané 15.05.2012 21:51

Okrem Laboyre,coraz viacej odbornikov.,,,,napr. psychologov prichadza na tomaky dolezity je prvy kontakt a neprerusovany kontakt matky a dietatka

 

napr. kniha Bonding je prave o tomto

 

www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/1-1-Knihy/7-2-Tehotenstvo-a-porod/5/35-Bonding-porodni-radost

Lívia napísané 14.04.2011 11:16

Váš komentár Rolleyes neviem baby v ktorom storočí sa nachádzate,ale teraz vám umožnia pôrod v nemocnici na akýkoľvek spôsob a dieťatko nebude od vás vzdialené viac ako od vašej postele ku postieľke,pretože funguje rooming in,taktiež hneď po narodení vám bábätko uložia na prsia a ste s ním spolu aj pri jeho prvom ošetrení /umývanie,odsávanie zvyškov plodovej vody z nošteka...atď / pretože sa prispôsobia vaším požiadavkám,všetko sa môže odohrávať pri stlmenom svetle,potichu,dieťatko nechajú pri vás počas celej doby kým neodídete domov,naozaj stačí si iba nájsť tú správnu nemocnicu kde bude postarané aj o vás aj o vaše bábo tak ako si to želáte vy sama..... Cool

Xenia napísané 09.05.2014 14:54

Neviem, ale ja si nemyslim, ze u nas to nemocnice takto robia, jednoducho som to pocula iba o velmi malom pocte z nich, a to ma uplne a neodvratne odradilo od akehokolvek kontaktu s nasimi zariadeniami, co sa tyka tehotenstva a porodu. Jednoducho nie, a basta, az kym nenapocitam prevaznu vacsinu nemocnic poskytujucich moderny pristup k tomuto vznesenemu aktu zivota.

vanniekerk napísané 25.01.2011 14:42

Ja som mala porod doma v UK, planovany, ale nakoniec bez babice, pretoze vsetko prebehlo velmi rychlo a nakoniec sme porodili nasu dcerku do mojich a manzelovych ruk. Tie minuty hned po tom, ked sa mala prvy krat nadychla a ja som si ju privinula, hladkala som ju, vonala, prihovarala sa jej a ona na mna pozerala tymi velkymi mudrymi ocami - na to sa neda zabudnut. Keby mi ju niekto zobral hned po porode asi by mi srdce puklo od zialu. Nechapem, preco sa taketo nieco vobec diskutuje - ved to je predsa ta najprirodzenejsia vec. Dieta a matka patria spolu.

jana napísané 25.07.2010 22:45

Tak ja s tymto musim len a len suhlasit,rodila som v uk a tu to tak robia a i ked porod by bol asi lahsi na sr,som rada ze tu mi mojho krasneho drobceka dali rovno na srdce a hned sa prisala a ten moment bol neopisatelny.krasa.vlastne som ju pri sebe mala cely cas az kym sme nedli domov.(hned na druhy den) smile

Alexandra napísané 25.07.2010 10:41

Fakt pekne, normalne, prirodzene,

....Akurat, ze len napisane Cry

Skutocnost je ina - smutna. Zivot kazdeho z nas sa zacina traumou, nas, co sme sa narodili v socializme a mamam nas ukozovali len kazde 3 hodiny...,

a bohuzial stale aj detom, ktore sa rodia dnes.

 

Raz sa to zmeni. Dufam, ze sa toho dozijem. Ze ked bude mat moja dcera deti, tak to bude normalne.

Šaša napísané 23.07.2010 14:13

To je síce všetko uplne super a je má to aj logiku, veď sme cicavce, ale vedia to aj zdravotnícki pracovníci? Ja si myslím, že to ešte veľa rokov potrvá, kým dajú mamičke a dieťatku čas na pomojkanie a zoznámenie sa.

Asi by sme s my žienky mali s týmito záležitosťamiviac yviditeľnovať, nie to len stále dookola omieľať na bábätkovských stránkach medzi sebou - to nám nepomôže.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised