Príručka pre rodičaAktuality v legislatíve pre rodičov

Tehotenské a štipendium pre tehotné študentky od apríla 2021

 Kristína Kováčiková   02.12.2020   0

Vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov OĽaNO, na základe ktorej by mali tehotné ženy poberať novú dávku tehotenské od apríla 2021. Definitívne sa má rozhodnúť na aktuálnej schôdzi NR SR.

Shutterstock

 

Tehotenské navrhovalo aj Ministerstvo práce

O novej dávke pre tehotné hovorilo ešte v lete Ministerstvo práce, ktoré navrhovalo minimálne 215,50 eur mesačne pre mamičky, ktoré budú aspoň 270 dní nemocensky poistené; respektíve 200 eur pre študentky s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré nepoberajú tehotenský príspevok, a to od začiatku 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom.

Nakoniec svoj návrh stiahlo a dotiahli ho poslanci OĽaNO.

Tehotenské od apríla 2021

Nová dávka tehotenské by sa mala poskytovať od začiatku 27. týždňa pred pôrodom, ak bola poistenkyňa v posledných 2 rokoch pred tým nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Je to obdobné ako pri materskom, kde sa sleduje, či bola poistenkyňa, ktorá je tehotná, poistená najmenej 270 dní v období 2 rokov pred pôrodom. Pri tehotenskom sa uvedená podmienka bude sledovať k 27. týždňu tehotenstva.

Výška tehotenského

Tehotenské nebude v jednotnej sume, ako pôvodne navrhovalo MP. Ale výška sa bude odvíjať, podobne ako pri materskom, od príjmov tehotnej poistenkyne.

Tehotenské sa vypočíta ako 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Minimálne tehotenské je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. V roku 2021 to bude 215,50 eur za mesiac, ktorý má 30 dní a 226,60 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.  

Výnimkou sú policajtky a profesionálne vojačky. Výška tehotenského je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium

Tehotnej študentke VŠ a plnoletej žiačke SŠ môže vzniknúť nárok na tehotenské štipendium od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Podmienkou je trvalý pobyt v SR a tiež nesmie mať nárok na výplatu tehotenského.

Tehotenské štipendium sa poskytuje za účelom pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Nárok vzniká aj za obdobie letných prázdnin, resp. za mesiac júl a august.

Žiadosť podáva tehotná študentka rektorovi, resp. dekanovi fakulty, tehotná žiačka riaditeľovi školy.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,

c) skončením tehotenstva alebo

d) skončením štúdia.

Pri žiačkach SŠ pripadajú do úvahy aj tieto možnosti zániku nároku na štipendium, a to podmienečné vylúčenie alebo deň, kedy prestala byť žiačkou školy.

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised