Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Zmena zamestnávateľa a materské

 Mgr. Kristína Kováčiková   01.12.2011   5

Zmena zamestnávateľa v zásade neovplyvňuje nárok na materské, môže však zahrať úlohu pri vypočítaní jeho výšky. Od januára 2011 sa totiž zaviedla pre zamestnancov tzv. 90-dňová čakacia lehota.

Aby nevznikol planý dojem, že nám na materské stačí získať 90 dní nemocenského poistenia, zopakujem základné súvislosti:

  • Základnou podmienkou nároku na materské je trvanie nemocenského poistenia v období vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, resp. po zániku nemocenského poistenia môže nárok na poskytnutie materského vzniknúť v tzv. ochrannej lehote.
  • Osobitnou podmienkou je, aby toto nemocenské poistenie trvalo aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Čakacia lehota

znamená, že ak poistenec zmení zamestnávateľa, nové nemocenské poistenie (u nového zamestnávateľa) musí trvať viac ako 90 dní, aby sa pri výpočte nemocenskej dávky prihladalo na vymeriavacie základy získané u nového zamestnávateľa.

Ak by nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky trvalo menej ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu by bol kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Pre istotu si čakaciu lehotu vysvetlíme na príklade tehotnej ženy, ktorá mesiac pred nástupom na materskú dovolenku zmení zamestnávateľa.

U “starého” zamestnávateľa robila päť rokov za minimálnu mzdu. U “nového” zamestnávateľa svieti na jej výplatnej páske 1000 eur. Jej materské však zmenou zamestnávateľa, u ktorého si finančne polepšila, vyššie nebude. Nakoľko jej nové nemocenské poistenie (u nového zamestnávateľa) trvalo pred vznikom dôvodu na poskytnutie materského menej ako 90 dní, pri výpočte materského sa nebude prihliadať na vymeriavacie základy dosiahnuté u “nového” zamestnávateľa, ale na vymeriavacie základy dosiahnuté v predchádzajúcom kalendárnom roku u “starého” zamestnávateľa. Keďže zarábala minimálnu mzdu, aj výška jej materského by bola minimálna. Ak by však jej nové nemocenské poistenie (u nového zamestnávateľa) trvalo viac ako 90 dní, pri výpočte materského by sa už prihladalo na vymeriavacie základy dosiahnuté u tohto nového zamestnávateľa (1000 eur).

Žena na rodičovskej dovolenke zmení zamestnávateľa

Zaujímalo nás, ako by sa situácia posudzovala, keby zamestnávateľa zmenila žena, ktorá čerpá rodičovskú dovolenku. Mala by v takomto prípade nárok na materské, keďže počas trvania rodičovskej dovolenky má prerušené nemocenské poistenie? Započítalo by sa jej k novému poisteniu u nového zamestnávateľa aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky u prvého zamestnávateľa? Ako sa vypočíta materské a akú úlohu zohráva pri výpočte materského tzv. čakacia lehota? Naše otázky zodpovedali odborníci zo Sociálnej poisťovne.

Otázka - Budem mať nárok na materské, ak počas rodičovskej dovolenky zmením zamestnávateľa?

Lenka je na rodičovskej dovolenke a je znova tehotná. Počas trvania rodičovskej dovolenky má možnosť zmeniť zamestnávateľa. Ukončí pracovný pomer s pôvodným zamestnávateľom k 30. augustu 2011 a od 1. septembra 2011 nastúpi k novému zamestnávateľovi, u ktorého bude pracovať až do nástupu na druhú materskú dovolenku. Hrubú mzdu bude mať 800 eur.

Bude mať Lenka nárok na materské - započítajú sa jej k novému poisteniu, ktoré získa u nového zamestnávateľa, aj dni čerpania rodičovskej dovolenky u prvého zamestnávateľa do 270 dní nemocenského poistenia? Ak áno, v akej výške bude mať Lenka materské, ak

a) nezíska u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia? Nárok na materské by vznikol v októbri 2011.

b) získa u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia? Nárok na materské by vznikol v decembri 2011.

Odpoveď Sociálna poisťovňa:

Nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní pred pôrodom. Do obdobia 270 dní sa započítava v prípade zamestnankyne obdobie rodičovskej dovolenky, ak spadá do obdobia dvoch rokov pred pôrodom. Nárok na materské Lenke vznikne aj v prvom, aj v druhom prípade (teda aj keď zamestnávateľa zmení, aj keď ho nezmení). Ak zmení zamestnanie počas rodičovskej dovolenky, do obdobia povinných 270 dní sa jej pripočíta obdobie rodičovskej dovolenky u predchádzajúceho zamestnávateľa.

V prípade, že Lenka nezíska u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia:

Ak nemocenské poistenie trvalo pred nástupom na materskú dovolenku menej ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu bude kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol nárok na materské. Ak v tomto prípade nebude splnená podmienka trvania nemocenského poistenia 90 dní pred nárokom na materské, materské sa vypočíta z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, keďže v predchádzajúcom kalendárnom roku nebol vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (celý rok bola na rodičovskej dovolenke). Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa v tomto prípade určí ako jedna tridsatina predpokladaného hrubého príjmu dosiahnutého za mesiac, v ktorom vznikol nárok na materské. Predpokladaný príjem potvrdí aktuálny zamestnávateľ.

V prípade, že Lenka získa u nového zamestnávateľa 90 dní nového nemocenského poistenia:

Ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 90 dní pred vznikom nároku na materské (najneskôr ku dňu, ktorý zodpovedá 6. týždňu pred očakávaným dňom pôrodu), výška materského sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období. Ak bude splnená podmienka 90 dní trvania nemocenského poistenia pred nástupom na materské, materská dávka sa vypočíta z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období v novom zamestnaní (obdobie september – november 2011).

To znamená, že v prvom prípade sa výška materského určí z predpokladaného príjmu dosiahnutého za mesiac, v ktorom Lenke vznikne nárok na materské, pričom tento príjem potvrdí nový zamestnávateľ. V druhom prípade sa výška materského určí z hrubých príjmov dosiahnutých pred nárokom na materské u nového zamestnávateľa v rozhodujúcom období. Výška materského by bola približne rovnaká v oboch prípadoch, a to zhruba 480 € (60 % z 800 €).

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Otázka -  Budem mať nárok na materské, ak požiadam nového zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku?

Beáta má termín pôrodu 14.marca 2012. Na rodičovskej dovolenke je od mája 2010, pričom pracovný pomer u zamestnávateľa trval do 30. septembra 2011, od 1.októbra 2011 nastúpila k novému zamestnávateľovi. U pôvodného zamestnávateľa čerpala od 1.augusta 2011 do 30.septembra 2011 dovolenku. Hrubá mzda u nového zamestnávateľa predstavuje sumu 600 eur.

Ako sa Beáte vypočíta materské v prípade, že počas trvania nového pracovného pomeru požiada nového zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, a to skôr ako získa u neho 90 dní nového poistenia, napríklad v novembri a zotrvá na nej až do nástupu na materskú dovolenku?

Ako sa Beáte vypočíta materské v prípade, že požiada nového zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku v januári 2012 a zotrvá na nej až do nástupu na materskú dovolenku?

Odpoveď Sociálna poisťovňa:

 Nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Do obdobia 270 dní sa započítava v prípade zamestnankyne aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ak spadá do obdobia dvoch rokov pred pôrodom. Z toho vyplýva, že Beáte vznikne nárok na materské aj v prípade, ak si nárok na materské uplatní u nového zamestnávateľa – z nového pracovného pomeru.

Skutočnosť, že k opätovnému nástupu na rodičovskú dovolenku dôjde skôr ako u nového zamestnávateľa Beáta získa 90 dní nemocenského poistenia (napr. v novembri 2011), neovplyvní výpočet výšky materského, pretože na prerušenie nemocenského poistenia sa pri určení rozhodujúceho obdobia neprihliada. Podmienka 90 dní nemocenského poistenia, splnenie ktorej je potrebné k tomu, aby mohli byť pri výpočte výšky materského zohľadnené vymeriavacie základy (resp. príjem) u aktuálneho zamestnávateľa, bude v tomto prípade splnená.

Pokiaľ Beáta na materskú dovolenku nastúpi bezprostredne po skončení čerpania rodičovskej dovolenky, o ktorú požiada nového zamestnávateľa, výška materského sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Keďže k nástupu na materskú dovolenku dôjde v deň skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, pravdepodobný denný vymeriavací základ sa určí z jednej tridsatiny hrubého príjmu, ktorý by poistenkyňa zarobila v mesiaci, v ktorom nastúpi na materskú dovolenku (teda zo sumy 600 €). Beáta bude dostávať materské vo výške 372 € na mesiac (ak bude mať mesiac 31 dní). Toto platí za súčasného právneho stavu.

Odpoveď pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 4 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Janka napísané 15.01.2018 12:19

Dobry den.

Rada by som sa spytala, som momentalne v 13tt a zistujem, ci budem mat nejaky narok na matersku. Do konca augusta som bola studentkou VS, od 1.9.2017 som na TPP. No je to praca, ktore nebude zvladat vo vyssom tehotenstve, uz teraz mam problemy, tocieva sa mi hlava a pod. Chcela som zmenit pracu, no chcela by som vediet, ci mam narok vobec na nejaku matersku, ak by som aj odrobila min 90 dni v novej praci na TPP. A ak nemam narok na matersku, mozem sa vypisat na PN a pocas toho brigadovat v pripade, ze by mi bolo zdravotne lepsie? Dakujem

Lucia napísané 17.08.2016 13:29

Dobrý deň, som na MD a RD od 11/2014. Od 1.9.2016 budem musieť meniť zamestnávateľa, nakoľko zamestnancom terajšieho zamestnavatela preberá iná spoločnosť. Čo z toho pre mňa vyplýva? Ak plánujeme druhé dieťa este pred ukončením prvej RD? Budem mať nárok na materské? A z akého zakladu?dakujem.

Veronika napísané 16.10.2015 15:40

Dobrý deň, od začiatku roku do 10.januara som poberala podporu v nezamestnanosti. 10.1.2015 som sa zamestnala, ale 28.3. som zamestnanie ukončila a opäť som poberala podporu v nezamestnanosti. 3. 7. 2015 som sa zamestnala a od 5.10.2015 ma moja doktorka vypísala na pn kvoli rizikovému tehotenstvu. Termín pôrodu mam stanovený v polovici februára. Podmienku odvedených 270 dni za posledne dva roky splnam, takze narok na matersku mam, ale poprosila by som o informáciu, ci sa mi materská bude počítať zo súčasného zamestnania alebo sa mi vypočíta DVZ sčítaním oboch zamestnaní. Dakujem.

Veronika napísané 12.02.2014 20:05

Dobrý večer zmenila som zamestnanie. Moje predošlé zamestnanie trvalo od 4.1.2013 do 31.10.2013 moje terajšie zamestnanie mám od 2.11.2013 na dobu neurčitú... Zaujmalo by ma ako sa pri tejto zmene zamestnania bude počítat materská... Či náhodou nemám nárok na nejaké poistné priplatenie...

Vopred Ďakujem za klaadnú odúpoveď

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Janka napísané 15.01.2018 12:19

Dobry den.

Rada by som sa spytala, som momentalne v 13tt a zistujem, ci budem mat nejaky narok na matersku. Do konca augusta som bola studentkou VS, od 1.9.2017 som na TPP. No je to praca, ktore nebude zvladat vo vyssom tehotenstve, uz teraz mam problemy, tocieva sa mi hlava a pod. Chcela som zmenit pracu, no chcela by som vediet, ci mam narok vobec na nejaku matersku, ak by som aj odrobila min 90 dni v novej praci na TPP. A ak nemam narok na matersku, mozem sa vypisat na PN a pocas toho brigadovat v pripade, ze by mi bolo zdravotne lepsie? Dakujem

Lucia napísané 17.08.2016 13:29

Dobrý deň, som na MD a RD od 11/2014. Od 1.9.2016 budem musieť meniť zamestnávateľa, nakoľko zamestnancom terajšieho zamestnavatela preberá iná spoločnosť. Čo z toho pre mňa vyplýva? Ak plánujeme druhé dieťa este pred ukončením prvej RD? Budem mať nárok na materské? A z akého zakladu?dakujem.

Veronika napísané 16.10.2015 15:40

Dobrý deň, od začiatku roku do 10.januara som poberala podporu v nezamestnanosti. 10.1.2015 som sa zamestnala, ale 28.3. som zamestnanie ukončila a opäť som poberala podporu v nezamestnanosti. 3. 7. 2015 som sa zamestnala a od 5.10.2015 ma moja doktorka vypísala na pn kvoli rizikovému tehotenstvu. Termín pôrodu mam stanovený v polovici februára. Podmienku odvedených 270 dni za posledne dva roky splnam, takze narok na matersku mam, ale poprosila by som o informáciu, ci sa mi materská bude počítať zo súčasného zamestnania alebo sa mi vypočíta DVZ sčítaním oboch zamestnaní. Dakujem.

Veronika napísané 12.02.2014 20:05

Dobrý večer zmenila som zamestnanie. Moje predošlé zamestnanie trvalo od 4.1.2013 do 31.10.2013 moje terajšie zamestnanie mám od 2.11.2013 na dobu neurčitú... Zaujmalo by ma ako sa pri tejto zmene zamestnania bude počítat materská... Či náhodou nemám nárok na nejaké poistné priplatenie...

Vopred Ďakujem za klaadnú odúpoveď

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised