Plánujeme dieťaPočatie

Čakať dieťa nie je koniec sveta

 Mária Kohutiarová   25.03.2010   0

Neplánované tehotenstvo. Vec, ktorá môže zaskočiť aj zohratý pár, o to viac rozhádže študentku či ženu v zlom vzťahu. Tápanie po pomoci a ľudskom prístupe. O tom, ako takéto problémy rieši poradňa Alexis, sme sa rozprávali s Marekom Michalčíkom, výkonným riaditeľom Fóra života.

V decembri minulého roku ste otvorili poradňu Alexis. Čo je jej poslaním?

Projekt Alexis nadväzuje na projekt Zachráňme životy, ktorý Fórum života realizuje od decembra 2007.

Kým projekt Zachráňme životy je zameraný na poskytovanie kompletnej sociálnej a materiálnej pomoci pre tehotné ženy v núdzi, poradňa Alexis má ambíciu poskytovať predovšetkým poradenské služby určené ženám a dievčatám zaskočeným tehotenstvom.

V poradni Alexis tieto klientky nájdu predovšetkým porozumenie pre náročnú životnú situáciu a rozpoloženie, v ktorom sa nachádzajú. Sú im poskytnuté potrebné informácie a zodpovedané otázky súvisiace s ich tehotenstvom a v neposlednom rade ponúknuté sprevádzanie s úctou a potrebnou disktrétnosťou počas tohoto, pre nich náročného obdobia.

Cieľovými skupinami sú ženy a dievčatá, ktoré uvažujú o umelom potrate, trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, trápi neporozumenie otca nenarodeného dieťaťa, trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, trápia psychické problémy súvisiace so stratou dieťaťa po potrate.

Čo viedlo Fórum života k otvoreniu tejto poradne?

Podľa Správy o zdravotnom stave Slovenskej republiky najvyššiu mieru potratovosti mal v roku 2007 Košický a Bratislavský kraj. V Bratislave – jedinom slovenskom veľkomeste – sa nenachádzalo žiadne miesto, v ktorom by bolo tehotným ženám poskytované takto zamerané poradenstvo.

Podobná situácia bola aj vo virtuálnom svete internetu, kde neexistovala takto jasne naformulovaná poradňa. Inšpirovali nás aj skúsenosti zo zahraničia, z Českej republiky, Rakúska či z USA, kde je napríklad takýchto centier pomoci už viac ako 2000.

Mali ste skúsenosti aj z predchádzajúcich rokov s pomocou dievčatám a ženám v požehnanom stave, ktoré boli v ťažkej situácii?

V tomto zmysle sme určite nezačínali na zelenej lúke. Niektoré členské organizácie Fóra života poskytujú vo svojom okolí aj takúto poradenskú pomoc už desať rokov. Aj v Bratislave, keď sa niekto na nás obrátil sme vedeli pomôcť. Vnímali sme ale potrebu nastaviť kvalitu takéhoto poradenstva na vyššiu úroveň a preto sme sa rozhodli pre založenie nového projektu.

Na vašej stránke sa spomínajú odborníci. S kým spolupracujete?

Spolupracujeme s niekoľkými gynekológmi, psychologičkami, psychiatričkami, právnikmi, sociálnymi poradcami, pracovníkmi z krízových centier, duchovnými viacerých cirkví. Vždy záleží na konkrétnom prípade, na potrebách klientky na základe ktorých kontaktujeme potrebného odborníka.

Alexis je umiestnená v Bratislave. Ako viete riešiť situáciu tehotného dievčaťa napr. niekde vo Svidníku?

Okrem osobného poradenstva vnímam ako veľkú výhodu poradne Alexis možnosť poradiť sa aj prostredníctvom emailu a telefónu. Zvlášť u nás nie sú ľudia zvyknutí chodiť do poradní a preto predpokladáme, že tieto disktrétnejšie formy poradenstva môžu byť pre slovenské ženy a dievčatá zaujímavé.

Vychádzam pritom aj zo skúseností s Českej republiky, od ktorej sa naše obyvateľstvo príliš mentalitou nelíši. Vďaka moderným informačným technológiám je teda možné poskytnúť poradenstvo touto formou kdekoľvek na Slovensku, ale niekedy to nestačí. Už teraz máme vytvorenú prvotnú sieť spolupracovníkov z rôznych regiónov Slovenska, ktorú chceme stále rozširovať, aby pokrytie možnosti osobného kontaktu bolo čo najlepšie.

Do poradne sa dá kontaktovať telefónom, mailom alebo osobne. Koho tu stretnú a akú pomoc im poskytnú?

Pri kontakte cez telefón sa klientky dovolajú vyškolenej sociálnej pracovníčke s viacročnou praxou v tejto oblasti. V súčasnosti si táto pracovníčka ešte zvyšuje kvalifikáciu na dlhodobom dvojročnom výcviku terapie zmierenia v zahraničí.

S touto našou pracovníčkou si môžu klientky dohodnúť aj osobné stretnutie, ktoré je ideálnym spôsobom komunikácie. Emailové poradenstvo zabezpečuje vyštudovaná psychologička.

V poradenskom procese poskytujeme pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia, pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti, pomoc pri nájdení azylového ubytovania, či poskytnutie tehotenského testu zdarma.

V prípade potreby informujeme o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie, o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva. Ak je to nutné, sociálna pracovníčka sprostredkuje stretnutia s odborníkmi, v prípade zvažovania utajeného pôrodu stretnutie s pracovníčkou z azylového domu. Považujeme za veľmi dôležité, aby dievča či žena získala reálnu predstavu o svojom probléme, aby sa na neho dokázala pozrieť čo najobjektívnejšie a nebola pri tak závažných otázkach sama.

Ako pripravujete vašich dobrovoľníkov na prácu v poradni?

Momentálne spolupracujeme iba s profesionálmi, ktorí síce pracujú na dobrovoľníckej báze, ale nepotrebujú už nejaké zvláštne prípravy. Od spustenia projektu sa nám ozvalo niekoľko zväčša mladých ľudí, ktorí prejavili ochotu nám pomáhať. Tešíme sa z toho a už teraz vytvárame priestor na to, aby sa mohli vzdelávať a neskôr aj do pomoci zapájať.

Zaujímalo by ma, ako viete riešiť napríklad situáciu tehotnej študentky, ktoré ešte nie je vydatá, s priateľom nemajú kde bývať, on nemá prácu, jeho rodičia sú proti vzťahu...

Každý prípad je veľmi špecifický a je veľmi ťažko dávať nejakú paušálnu radu. Preto sa najskôr snažíme, ak je to možné, zistiť čo najviac relevantných informácií, ktoré by nám pomohli pri hľadaní riešení.

V prvej fáze je veľmi vhodné vypočuť klientku, nechať ju vyrozprávať jej problém a snažiť sa vycítiť v akom je vnútornom rozpoložení.

Potom je veľmi dôležité pomôcť jej, alebo v lepšom prípade aj obom rodičom, prijať realitu tehotenstva, prijať fakt, že čas nie je možné vrátiť. Už nikdy neprestane byť matkou, aj keby sa napokon rozhodla pre potrat.

Poskytneme jej potrebné informácie o tehotenstve, vývinovom štádiu dieťaťa, ale aj o realite umelého potratu a rizikách s ním spojeným.

Informujeme ju o možnostiach materiálnej pomoci, azylového ubytovania, utajeného pôrodu a adopcie. Potom nasleduje samotné a spoločné hľadanie riešení.

Zo strany poradkyne ide vlastne o pomoc k svojpomoci, pretože túto situáciu nemôže vyriešiť poradca, túto situáciu si musia zainteresovaní vyriešiť sami, poradca však môže splniť veľmi významnú úlohu supervízora a sprostredkovateľa pomoci.

Je veľmi potrebné pristupovať k poradenstvu s rešpektom k osobe klientky, pretože skutočná pomoc je možná iba pri rešpektovaní jej slobody. Niekedy nie sú ženy schopné zhodnotiť svoje postavenie z dlhodobejšieho hľadiska. Majú pocit, že táto situácia bude trvať večne alebo absolútne preceňujú jej význam pre celý život.

Veľmi dôležitým faktorom je či sa má klietka vo svojom okolí o koho oprieť. Nie zriedka je totiž aj rodinou aj otcom dieťaťa ponechaná na samu seba. Niekedy to ale môže byť iba jej pocit, a zistíme, že sa o tom s rodičmi nerozprávala, lebo sa bojí. Zvyčajne nie je možné na jednom stretnutí absolvovať všetko potrebné, ale už po prvom stretnutí sa zvyčajne začínajú črtať cesty, ako je možné zvládnuť situáciu.

Čo by ste odkázali dievčatám a ženám v podobnej situácii?

Žiadna zo žien, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo v minulosti a napokon sa rozhodli prijať dieťa, neľutuje, ako sa rozhodli. Dieťa je schopné mnohonásobne vynahradiť všetky obety a námahy, ktoré sú zvyčajne spojené s tehotenstvom, aj neplánovaným. Čakať dieťa nie je koniec sveta, ale naopak, je to zázrak, ktorý nám dokazuje, že koniec sveta sa ešte nechystá.

Kontakt na poradňu je:

Za rozhovor ďakuje Mária Kohutiarová

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 8 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kohutiarová

Stále predovšetkým manželka, 7x mama, človek pre druhých. Chcem aj prostredníctvom riadkov priniesť presvedčenie, že svet je úžasné miesto a mať deti a rodinu je to najlepšie, čo nám mohlo byť dané.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised