Keď sa nedaríNeplodnosť

Neplodnosť a možnosť liečby

 Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.   28.06.2001   0

Ak po l8. mesiacoch pravidelného manželského života nedôjde k otehotneniu, hovoríme o neplodnosti manželského páru, čiže o sterilite. Na príčine je v 30% žena, v 30% muž, v 20% obaja a v 10% sa príčina nezistí.

Úspešnosť liečby sterility závisí predovšetkým od správneho určenia diagnózy. Rôzne krvné vyšetrenia, kultivácie, laparoskopické vyšetrenia, hysterosalpingo-grafie, ultrazvuky sú nevyhnutnými ukazovateľmi, ktorým smerom sa liečba má uberať.

Najčastejšie liečebné metódy využívané v praxi sú: - hormonálna liečba, - chirurgické, alebo mikrochirurgické zákroky, - kúpeľná liečba, - metódy asistovanej reprodukcie – inseminácia, oplodnenie v skúmavke, ICSI a iné, v prípade, že predchádzajúce metódy boli neúspešné.

Mimotelové oplodnenie – IVF ET – „oplodnenie v skúmavke“

Pre mnoho manželských párov predstavuje metóda IVF/ET) jediné možné riešenie ako mať vytúženého potomka. Základný výkon mimotelového oplodnenia zahrňuje:

- vstupné vyšetrenie manželského páru a prehodnotenie doterajšej liečby gynekológom, - vyšetrenie muža, - stanovenie liečebného plánu, - príprava na samotnú IVF.

Aby sa zvýšila pravdepodobnosť otehotnenia, prechádza žena v prvých fázach liečby prípravou, počas ktorej sa jej podávajú hormóny. Výsledkom je, že vo vaječníkoch začne dozrievať väčšie množstvo vajíčok. Celý proces je kontrolovaný ultrazvukom. Príprava vaječníkov sa robí ambulantne a aplikácia injekcií je možná aj u lekára v mieste bydliska.

Odber vajíčok - sa vykoná po podaní asi 10 injekcií v čase dozrievania vajíčok, tesne pred ich uvoľnením z vaječníka, - uskutočňuje sa tenkou ihlou cez pošvovú klenbu pod ultrazvukovou kontrolou v celkovej anestézii. (Správne načasovanie odberu vajíčok je veľmi dôležité z hľadiska ich schopnosti oplodnenia. Celý zákrok sa vykonáva ambulantne to znamená, že žena môže po niekoľkých hodinách centrum opustiť.)

 

Oplodnenie vajíčok

V tekutine získanej z vaječníka embryológ vyhľadá vajíčka a následne ich prenesie do živného roztoku a vloží do inkubátora, kde sú vytvorené podobné podmienky ako v tele matky. V deň odberu vajíčok odovzdá partner pacientky vzorku spermií, ktoré sa v laboratóriu špeciálne pripravia tak, aby boli schopné oplodniť vajíčko.

Vlastné oplodnenie vajíčka prebieha v špeciálnych kultivačných miskách za prísne sledovaných laboratórnych podmienok.

Na získanie čo najkvalitnejších spermií od muža sa doporučuje páru pohlavná zdržanlivosť aspoň 5 dní pred odberom.

Prenos embryí

48 - 72 hodín po oplodnení vajíčok sú obyčajne 1- 2 najviac 3 embryá prenesené tenučkou kanylou priamo do maternice ženy. V niektorých prípadoch sa doporučuje predĺžiť kultiváciu embryí na 96 hodín. Prenos embryí je bezbolestný, nevyžaduje si teda anestéziu. Po zákroku je potrebný asi 2 hodinový odpočinok na lôžku.

Už 13 dní po úspešnom prenose embryí je možno dokázať hormonálnymi skúškami tehotenstvo v krvi a o niečo neskôr aj v moči. Po ďalších 14. dňoch možno zárodok dokázať pomocou ultrazvuku v maternici a prejav jeho srdcovej činnosti sa považuje za klinický dôkaz tehotenstva. V prípade neúspechu je možné procedúru IVF ET po krátkej prestávke opakovať, u niektorých žien je potrebné opakovať cyklus viac krát.

Kryokonzervácia embryí

V dôsledku hormonálnej stimulácie vaječníkov obyčajne získame väčší počet vajíčok a po úspešnom oplodnení aj väčší počet embryí. Embryá sú veľmi šetrne zmrazované v tekutom dusíku pod kontrolou počítača.

Takýto postup do značnej miery zjednodušuje v prípade neúspechu ďalší cyklus, pretože potom stačí hormonálnymi tabletkami pripraviť len maternicu ženy na prijatie embryí.

Najnovšie metódy asistovanej reprodukcie:

Metóda intracytoplazmatickej injekcie spermie (ICSI) spočíva v zavedení jedinej spermie priamo do vajíčka pomocou mikromanipulačnej ihly pod mikroskopom. Uplatnenie našla pri ťažších stupňoch mužskej neplodnosti a u žien vo vyššom veku.

Mikrochirurgický odber spermií priamo z pohlavných žliaz sa robí pri veľmi ťažkej poruche mužskej plodnosti. U týchto zákrokov sa vzhľadom na malý počet spermii robí navyše obyčajne aj ICSI.

MESA – mikrochirurgická aspirácia spermií z nadsemenníkov. TESE - mikrochirurgický odber semenotvorného tkaniva zo semenníkov.

Darcovstvo vajíčok a spermií

Do IVF programu sú zaradené aj manželské páry, ktoré nemajú žiadne pohlavné bunky (spermie, vajíčka) alebo pre prípadne riziko prenosu genetických chorôb.

Žena, u ktorej sa získa pri odbere väčší počet vajíčok, môže dať súhlas na ich darovanie inému páru.

Darované vajíčka sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne, pričom ďalší postup prebieha rovnako ako v programe IVF.

Naše centrum IVF má založenú svoju spermiobanku, v ktorej sú uložené zamrazené vzorky spermií dobrovoľných darcov. Lekár na základe biologických kritérií doporučí a spolu s manželským párom vyberie vhodného darcu.

Darca spermií musí podstúpiť viacero vyšetrení. Spermie sú pred insemináciou zmrazené najmenej na šesť mesiacov z dôvodu zistenia prenosných chorôb. Až potom môžu byť použité v darcovskom programe.

Darcovstvo je anonymné a príjemcovia sú legitímnymi rodičmi narodeného dieťaťa.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. Vedúci lekár ISCARE, a.s. www.iscare.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.1 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised