Vnútromaternicová liečba anémie nenarodeného plodu

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD 0

Intrauterinná (vnútromaternicová) fetálna transfúzia (IUT) je pre plod v indikovaných prípadoch život zachraňujúcim výkonom. V prípade, že sa u neho rozvíja hemolytická choroba vedúca k závažnej anémii, následne k fetálnemu hydropsu (generalizovanému opuchu) a celkovému zlyhaniu je  realizácia  IUT pre plod do 35. týždňa gravidity jediným riešením.

Hlavnými príčinami anémií u plodov sú:  

erytrocytárna aloimunizácia  v systémoch anti anti-c, Kell (K a k), Duffy (Fya), Kidd (Jka a Jkb), MNS (M, N, S a s), anti-C a anti-E – poškodenie plodu materskými protilátkami  (hemolytická anémia)  a infekcia parvovírusom B 19 (hypolastická anémia).

Intrauterinné fetálne transfúzie 

Intrauterinné transfúzie sú indikované na základe výsledkov diagnostických testov. Ako alternatívy ich realizácie sú využívané nasledovné prístupy. Intravaskulárna transfúzia punkciou do umbilikálnej vény, alebo kombináca intraperitoneálnej a intravaskulárnej transfúzie. Kombináciou sa dosahuje stabilnejší hematokrit a odklad ďalšej transfúzie.

Monitoring plodov sa vykonáva  sonografickým sledovaním prietokov fetálnej krvi v mozgu (ACM) a veľkostí fetálnej pečene a sleziny, ako indikátorov extramedulárnej hematopoézy.

Transfúzia je opakovaná v intervaloch, až kým sa nedosiahnu požadované hodnoty hematokritu. Ako transfúzny materiál sa používa 0 ‑ negatívna, CMV – negatívna darcovská, alebo materská krv, ktorá je testovaná na infekcie, následne balená (level hematokritu 75 – 85 %), filtrovaná a ožiarená 2500 Gy. Opakované transfúzie sú indikované do dosiahnutia pľúcnej zrelosti, do 35. týždňa gravidity.

Technicky náročná je najmä realizácia uvedených výkonov pri extrémne skorých prejavoch anemizácie plodov, už okolo 20. gestačného týždňa. Plod je v tomto období malý a výkon extrémne náročný. V tomto období sa ako jedna z možných alternatív javí transfúzia do hepatálnej cievy.

Celý manažment takéhoto intrauterinného pacienta je nesmierne náročný z hľadiska interdisciplinárneho – gynekológ, perinatológ, hematológ, transfuziológ, neonatológ ako aj  z hľadiska koordinácie časovania prípravy transplantátu a jeho intrauterinnej aplikácie v operačných podmienkach, a točasto u jedného pacienta opakovane s vysokou mierou rizika.

Na II. gynekologicko – pôrodníckej klinike LFUK a UNB sme invazívny manažment intrauterinných pacientov s fetálnou anémiou úspešne zaviedli, čomu svedčí aj počet realizovaných výkonov (vrátane včasných okolo 20. týždňa gravidity) a následné perinatologické výsledky s doposiaľ dobrým postnatálnym psychomotorickým vývojom detí.

V minulosti by postihnuté plody boli v prípade diagnostiky odkázané na liečbu v zahraničí, alebo by končili infaustne.

Autori:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD. + tím fetálnej terapie II. gynekologicko – pôrodníckej kliniky LFUK a UNB

Mám šťastie byť mamou a chcem ho dopriať aj ďalším!

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (3 hlasov, priemerne: 4,67 z 5)
Loading...

Pridaj komentár