RodímePôrod po slovensky

Ambulantný pôrod - právne prostredie

 Mgr. Daniela Vávrová   07.01.2009   6

Práva pacientov

LISTINA  ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon v článku 8 stanovuje, že

(1) Osobná sloboda je zaručená.

(2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak než z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(6) Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno osobu prevziať alebo držať v ústavnej zdravotníckej starostlivosti bez jej súhlasu. Také opatrenie musí byť do 24 hodín oznámené súdu, ktorý o tomto umiestnení rozhodne do 7 dní.

Komentár:

Teda zásah do osobnej slobody podľa LISTINY ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD musí mať zákonný základ. Obmedzenie stanovené predpisom nižšej právnej sily ako je zákon (napr. metodickým pokynom alebo štandardom práce) vo svetle tejto ústavnej požiadavky neobstojí.

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Z.z. č. 576/2004 - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DRUHÁ ČASŤ - POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 4 Úvodné ustanovenia

(4) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 8).

§ 6 Poučenie a informovaný súhlas

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“)

a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,

b) zákonného zástupcu, opatrovníka alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti5) (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).

(5) Informovaný súhlas dáva

a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo

b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

(6) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

(7) Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,

b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,

c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá

  1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

(9) Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Komentár:

Menom novorodenca teda o odmietnutí zákroku či pokračujúcej hospitalizácii môže rozhodnúť rodič ako zákonný zástupca (5). Výnimkou z tohto pravidla je situácia popísaná v odseku (6), kedy by zákrok či hospitalizácia boli v záujme dieťaťa. O tomto sa zrejme dá polemizovať, ale určite v záujme dieťaťa je byť považované za zdravé, pokiaľ sa tak javí. Hypotetická možnosť zhoršenia stavu nepostačuje k opodstatneniu obmedzenia slobody a práva rodičov rozhodovať.

Ambulantný pôrod

Z.z. č. 576/2004 - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DRUHÁ ČASŤ - POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 8 Ambulantná starostlivosť

(1) Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“).

(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

(3) Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

(4) Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.

 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Nina napísané 24.06.2009 19:44

Toto som už dlhšie hladala..vdaka smile A urcite to nema za nasledok nepridelenie porodneho..ked si precitas podmienky naroku na prispevky pri narododeni dietatka a pridavky na dietatko tak tam nestoji ze musis po porode zostat v porodnici aspon 4 dni a dokonca ani to ze musis rodit v tej porodnici..my sme uz definitivne rozhodnuty pre porod doma smile

stefi napísané 09.10.2015 18:15

Dobrý deň Nina,

 

ako dopadol Vás pôrod doma? Asi to už bolo dávno, ale Váš príspevok som našla až teraz. Budem rada ak sa ozvete, ďakujem, Stefi

olinka napísané 13.01.2009 13:24

mna by len zaujimalo ci opustenie nemocnice na reverz nebude mat za nasledok nepridelenie tzv. porodneho (25tis sk- 830eur)

tess napísané 08.01.2009 11:06

vdaka Daniela. Skoda, ze som toto nevedela pred piatimi rokmi (pravo nie je moja parketa Sad ), ked som rodila. Idem si to vytlacit a budem s atym ohanat pri dalsom porode a uz nik ma neudrzi v tej odpornej nemocnici dlhsie ako je to nevyhnutne. Este raz vdaka.

calendula napísané 07.01.2009 20:55

skvelé Daniela, že si to takto pekne spracovala. Iste to bude k užitku tým, čo sa rozhodnú rodiť ambulantne alebo aspoň nezotrvávať v pôrodnici dlhšie než je nevyhnutné.

zina napísané 07.01.2009 16:49

dobre vediet, dakujem za informacie! nechapem preco ma byt kazdy po porode pet dni na oddeleni, pokial si to nezela a nie je k tomu dovod

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
Nina napísané 24.06.2009 19:44

Toto som už dlhšie hladala..vdaka smile A urcite to nema za nasledok nepridelenie porodneho..ked si precitas podmienky naroku na prispevky pri narododeni dietatka a pridavky na dietatko tak tam nestoji ze musis po porode zostat v porodnici aspon 4 dni a dokonca ani to ze musis rodit v tej porodnici..my sme uz definitivne rozhodnuty pre porod doma smile

stefi napísané 09.10.2015 18:15

Dobrý deň Nina,

 

ako dopadol Vás pôrod doma? Asi to už bolo dávno, ale Váš príspevok som našla až teraz. Budem rada ak sa ozvete, ďakujem, Stefi

olinka napísané 13.01.2009 13:24

mna by len zaujimalo ci opustenie nemocnice na reverz nebude mat za nasledok nepridelenie tzv. porodneho (25tis sk- 830eur)

tess napísané 08.01.2009 11:06

vdaka Daniela. Skoda, ze som toto nevedela pred piatimi rokmi (pravo nie je moja parketa Sad ), ked som rodila. Idem si to vytlacit a budem s atym ohanat pri dalsom porode a uz nik ma neudrzi v tej odpornej nemocnici dlhsie ako je to nevyhnutne. Este raz vdaka.

calendula napísané 07.01.2009 20:55

skvelé Daniela, že si to takto pekne spracovala. Iste to bude k užitku tým, čo sa rozhodnú rodiť ambulantne alebo aspoň nezotrvávať v pôrodnici dlhšie než je nevyhnutné.

zina napísané 07.01.2009 16:49

dobre vediet, dakujem za informacie! nechapem preco ma byt kazdy po porode pet dni na oddeleni, pokial si to nezela a nie je k tomu dovod

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised