Kým rastie bruškoVyšetrenia

Ultrazvukové vyšetrenie srdca

 MUDr. Michal Holáň, prenatálny kardiológ   21.08.2020   0

Rozsiahle využívanie ultrazvuku vo všeobecnej gynekológii a pôrodníctve vyústilo aj do špecializovaných vyšetrení, týkajúcich sa fetálneho srdca .

Prenatálna kardiológia

Za posledných dvadsať rokov sa vyšetrovacie možnosti v prenatálnej diagnostike vrodených srdcových chýb výrazne zlepšili, najmä vďaka rozvoju novej ultrazvukovej techniky a vďaka multidisciplinárnej spolupráci pediatrov kardiológov, gynekológov, genetikov a lekárov perinatálnej problematiky.

 

Vrodené srdcové chyby sa vyskytujú u približne  0,8 % živo narodených detí. Prítomnosť rizikových faktorov toto percento zvyšuje. Napríklad, ak má jeden z rodičov vrodenú srdcovú chybu (VCC), jeho deti sú zaťažené asi 2,5 – 10,7 % percentným rizikom. U zdravých rodičov s jedným dieťaťom s VCC je riziko u ďalšieho potomka cca 1 – 5 %. U detí diabetických matiek sa VCC vyskytujú približne u jedného z dvadsiatich a deti chronických alkoholičiek sú zaťažené rizikom 29 % až 50 % výskytu vrodených srdcových chýb.

Prenatálna kardiológia má svoje vlastné štrukturálne, hemodynamické a diagnostické špecifiká. V tomto období sú to najmä dva hlavné okruhy záujmov:

 • Vrodené srdcové chyby so svojou morfologickou a funkčnou problematikou a
 • Prenatálne dysrytmie, najmä tachykardické formy, ktoré nepoznané a neliečené dokážu byť príčinou výraznej chorobnosti a vysokej úmrtnosti

Normálna anatómia srdca

Prenatálnej echokardiografia

V súčasnosti stojí hlavný podiel diagnostiky srdca v tehotenstve na prenatálnej echokardiografii – ultrazvukové vyšetrenie srdca plodu.

Týmto vyšetrením je možné určiť presný typ srdcovej malformácie, ako aj zhodnotiť hemodynamickú kompenzáciu plodu. Len na základe týchto informácií môžeme vysloviť predpoklad prognózy a určiť najvhodnejšiu liečbu.

V súčasnosti sa dajú srdcové štruktúry definovať už od 10 až 12 týždňa tehotnosti pri použití transvaginálnej ultrazvukovej sondy s vysokým rozlíšením. Transabdominálny prístup pri súčasnej úrovni ultrazvukovej techniky dovoľuje segmentálnu analýzu srdcových štruktúr už od 16. až 18. týždňa tehotenstva.

Optimálne obdobie na ECHOKG vyšetrenie je medzi 20. a 22. týždňom tehotenstva a riadi sa známymi indikačnými kritériami.

Indikačné kritéria vychádzajú z troch hlavných skupín, ktoré sú zhodné s rizikovými faktormi rodiny, matky alebo plodu.

Rizikové faktory rodiny 

 • Vrodená srdcová chyba u členov blízkej rodiny
 • Genetická záťaž v rodine
 • Spontánne aborty a mŕtvo rodené deti

Rizikové faktory matky 

 • Vek matky nad 35 rokov
 • Systémový lupus erythematosus matky
 • Vrodená srdcová chyba matky
 • Vrodené chyby ďalších systémov matky
 • Metabolické ochorenia (cukrovka, fenylketonúria)
 • Infekcie matky ako Rubeola, Toxoplazmóza, Herpes simplex, Cytomegalovirus, Coxsackie vírusy...
 • Expozícia teratogénnymi látkami vo vulnerabilnej fáze vývoja plodu (alkohol, antidepresíva, antikonvulzíva)
 • Gravidita s viacerými plodmi je hraničným indikačným kritériom.

Rizikové faktory plodu

 • Abnormálny vzhľad srdca pri screeningovom vyšetrení
 • Fetálne poruchy srdcového rytmu
 • Chromozomálne aberácie
 • Nekardiálne vrodené chyby (rázštepy orofaciálnej, vertebrálnej oblasti, diafragmatická hernia, vrodené chyby močového, zažívacieho traktu a skeletu...)
 • Vacterlova asociácia
 • Patologická NT v I. trímestri
 • Pozitívny biochemický screening v I. trimestri

Vieme liečiť dieťa ešte počas tehotenstva

Sú chyby, ktoré sa dajú veľmi jednoznačne diagnostikovať i liečiť. Často sú k nám posielané tehotné ženy s nálezom, že srdiečko dieťatka bije nepravidelne.

Istá nepravidelnosť je povolená, teda fyziologická, no niektoré arytmie (dysrytmie) už fyziologické nie sú.

Pokiaľ sa problém zachytí včas, tak ho môžeme liečiť ešte počas tehotenstva. Lieky sa užívajú až do pôrodu. Keď sa dieťa narodí, prechádza do starostlivosti detských kardiológov. Myslím si, že je to jeden z najväčších benefitov tohto vyšetrenia, pretože správnou diagnostikou a následnou liečbou vieme dieťa udržať až do pôrodu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 9 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised