Všetko o pôrodniciachVšetko o Sprievodcovi pôrodnicami

Expertské hodnotenia pôrodníc 2013

  27.03.2014   0

Hodnotenie expertnými parametrami je základom jednej tretiny hodnotenia. Expertné hodnotenie bolo zaradené do celkového hodnotenia, pretože pôrodnica by mala excelovať predovšetkým v odborných kritériách pri poskytovaní starostlivosti o rodičku a novorodenca.  Aj samotné mamičky sa pri výbere zdravotníckeho zariadenia zaujímajú o odbornú kvalitu pôrodnice.

Hodnotenie medicínskej kvality bolo vykonané na základe metodiky, ktorú sme vyvinuli v rámci projektu Sprievodca pôrodnicami v roku 2012. Pozostáva z hodnotenia 10 indikátorov (tabuľka), ktoré boli vybrané v spolupráci s expertmi z oblasti perinatológie pomocou Delphi metódy v dvoch kolách za účasti popredných odborníkov z oblasti perinatológie. V tomto roku sme hodnotili údaje z 50 pôrodníc,  ktoré mali záujem sa vyhodnotenia výsledkov zúčastniť a poslali dáta k uvedeným indikátorom.

Indikátory

Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok

Centralizácia - transport in utero

Perinatálna úmrtnosť

Počet pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom

Úmrtie donoseného plodu (váha 2500 gramov a viac) do 7 dní po pôrode

Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min

Frekvencia cisárskeho rezu

Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)

Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch jedného plodu nad 2500 g u prvorodičky hlavičkou (NTSV)

VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)

Výsledné poradie v expertnom hodnotení

Poradie

Nemocnica

1

FN Trenčín

2

KNsP Čadca

3

NsP Sv. Lukáša Galanta

4

NsP Spišská Nová Ves

5

NsP Sv. Jakuba Bardejov

6

UNB Kramáre

7

Nemocnica Poprad

8

Vranovská nemocnica

9

Nemocnica Košice-Šaca

10

UN Martin

V slovenských pôrodniciach sa v roku 2012 narodilo 55 715 detí, čo je priemerne  1028 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov varíroval v rozsahu 316 v Revúcej až po 3050 pôrodov Univerzitnej nemocnici Bratislava - Antolská

Počet pôrodov v jednotlivých pôrodniciach za rok 2012

 

Stále viac cisárskych rezov

Percento cisárskych rezov v rokoch 2000-2012
Percento cisárskych rezov podľa pôrodníc

Percento cisárskych rezov každoročne na Slovensku stúpa. Tento trend vidíme aj v tomto roku. Pod hladinou, ktorú určili naši experti 18,67% sa nachádza len 7 pôrodníc. Najnižší počet cisárskych rezov bol v pôrodnici v Kežmarku, v Trenčíne a v Žiari nad Hronom. Veľmi priaznivým výsledkom je zlepšenie percenta cisárskych rezov u 46 percent pôrodníc. Nepriaznivé je však , že sa zvýšil aj počet pôrodníc nad maximálnu hodnotu 32,78 percenta, kde sa v roku 2012 dostalo 18 pôrodníc,dokonca nad hranicu 40 percent sa dostalo 5 pôrodníc a jedna z nich,pôrodnica v Nových Zámkoch mala 52,6 percent cisárskych rezov. Táto hodnota je alarmujúca, keďže táto pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov.

>> Všetko o cisárskom reze

Príliš veľa epiziotómií

Jeden z indikátorov, ktorý pokladáme za dôležitý a nedostal sa medzi hodnotiace kritériá, je frekvencia epiziotómií – nástrihov hrádze. Na svete, po zverejnení randomizovaných štúdií, ktoré nepotvrdili účinnosť ich rutinného používania, sa odstúpilo od týchto zákrokov.  Podľa odporúčaní WHO by frekvencia nemala prekročiť 10% epiziotómií,  na Slovensku v roku 2012 pôrodnice udávajú v priemere  59,9% epiziotómií v rozsahu od 40% do 93%. 

>> Viac o epiziotómii - nástrihu hrádze

Nedostupné data

Ako veľký problém pociťujeme nedostatočný zber dát v pôrodniciach. V porovnateľných zariadeniach v zahraničí existuje priebežný zber dát pomocou informačných technológií, ktoré umožňuje benchmarkovanie a vyhodnocovanie kvality práce a následné možné zlepšovanie status quo. 

Informujte sa o svojej pôrodnici

Ak máte záujem vedieť, koľko mala vaša pôrodnica:

pozrite si profil pôrodnice v Sprievodcovi pôrodnicami, údaje sú aktualizované za rok 2012 (pre pôrodnice, ktoré neposlali údaje v roku 2012 sú údaje za rok 2011: Banská Štiavnica, Trstená, Snina, Topolčany, Ilava).

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
zdravedieta.sk

Aktuálne články

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised