Všetko o pôrodniciachVšetko o Sprievodcovi pôrodnicami

Vyhodnotli sme najlepšie pôrodnice

 TS   26.07.2017   5

Tlačová správa (26. 7. 2017)

Sprievodca pôrodnicami 2017: Výsledky šiesteho ročníka projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku

Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za uplynulý rok. Projekt Sprievodca pôrodnicami má tak za sebou už šiesty ročník.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

 

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí.

HPI komunikuje s pôrodnicami, a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti na základe medicínskych indikátorov (Expertské hodnotenie). Portál rodinka.sk sa v aplikácii sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

 

a)    Expertské hodnotenie

V roku 2016 na Slovensku bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Je to priemerne 1 089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 316 v pôrodnici Snine až po 3 025 pôrodov v pôrodnici v Bratislave na Antolskej.

Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej.

Expertské hodnotenie sme rozdelili do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

MUdr. Silvia Hnilicová (HPI), prof. MUDr. Ján Danko (prezident SGPSL)

 

Odborné parametre expertného hodnotenia Sprievodcu pôrodnicami boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS:

Parameter

Celková váha

Čiastkové podiely jednotlivých parametrov

Perinatálne ukazovatele

20 %

Perinatálna úmrtnosť

50 %

Transport in utero – do centra

25 %

Transport in utero – prijatie matky

25 %

Materská morbidita

20 %

Frekvencia cisárskych rezov

50 %

Percento epiziotómií

40 %

Peripartálne hysterektómie

10 %

Personálne zabezpečenie

20 %

Materiálno-technické vybavenie

20 %

Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty)

50 %

Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.)

50 %

Ostatné

20 %

Počet pôrodov

30 %

PEDA

15 %

Voľba polohy/pôrodné lôžka

15 %

Bonding

20 %

Rooming 24 hod.

20 %

 

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici (tj. 4 prvé miesta v 4 rôznych typoch nemocníc):

Miesto

Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici

Pôrodnica

Celkové hodnotenie

 (počet bodov zo 100)

1.

I

Sanatórium Koch, Bratislava

75,60

1.

II

LNsP Liptovský Mikuláš

72,22

1.

III

FN Trenčín

92,33

1.

III+

UN Martin

88,85

 

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2016.

Percento cisárskych rezov sa dostalo pod hladinu 30 percent. „Zastavil sa tým negatívny trend, keď podiel cisárskych rezov stúpal. Najvyššiu hodnotu – 30,8 % – sme zaznamenali v roku 2013,“ hovorí doktorka Silvia Hnilicová, senior analytička HPI, ktorá zastrešuje odbornú stránku Sprievodcu pôrodnicami.

Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2016 pôrodnici v Trenčíne (14,1 %), v Partizánskom (15,4%) a v Kežmarku (15,5 %).

Prečítajte si viac v správe: Komu prospieva cisársky rez - matke či novorodencovi?

Primári štyroch víťazných nemocníc v expertskom hodnotení

b)    Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice za posledný rok 3 404 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 22 000 hlasovaní.

Stránka projektu www.sprievodca-porodnicami.sk zaznamenala za posledný rok 150,000 návštevníkov a takmer 500,000 zobrazení.

Čo sa mamičiek v dotazníku pýtame?  

Tabuľka: Hodnotenie pôrodníc mamičkami a porovnanie tohto hodnotenia s predchádzajúcimi rokmi

Otázka

Priemer

2016

Poradie

2016

Priemer

2015

Poradie

2015

Rozdiel

15/16

Rozdiel

11/16

1

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici?

64,00

12.

72,83

12.

-8,83

-7,98

2

Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?

72,41

9.

81,50

9.

-9,09

-6,46

3

Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?

70,83

10.

80,07

10.

-9,24

-5,12

4

Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?

75,11

6.

84,71

5.

-9,6

-6,92

5

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode?

76,02

4.

90,54

1.

-14,52

-13,59

6

Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?

78,83

1.

89,11

2.

-10,28

-10,17

7

Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?

77,19

2.

86,76

3.

-9,57

-6,08

8

Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?

75,22

5.

83,90

7.

-8,68

-6,82

9

Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?

76,43

3.

85,37

4.

-8,94

-6,78

10

Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.

67,33

11.

75,40

11.

-8,07

-6,29

11

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

55,59

13.

69,57

13.

-13,98

-4,26

12

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

40,20

14.

52,86

14.

-12,66

1,36

13

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

73,70

8.

82,96

8.

-9,26

-7,33

14

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

74,33

7.

83,98

6.

-9,65

-8,47

 

Najväčší počet bodov získali pôrodnice od mamičiek za:

  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 78,8 %)
  • vybavenie pôrodných sál (77,2%)
  • a starostlivosť o bábätko, resp. prácu novorodeneckého oddelenia (76,4 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice

·         v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (55,6 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 40,3 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)

·         v kvalite predpôrodnej prípravy (64 %)

·         v podpore dojčenia (67,3 %)

„Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2016 znížila, čo zrejme odráža zvyšovanie náročnosti rodičiek na poskytované služby,“ hovorí Eva Pavlíková, spoluzakladateľka a šéfka portálu rodinka.sk.

 

Výsledok hodnotenia mamičiek:

Miesto

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

Sanatórium Koch, Bratislava

80%

2.

Univerzitná nemocnica Martin

79%

3.

Forlife, n.o. Komárno

78%

 

 

Najlepšie nemocnice v krajoch – v hodnotení mamičiek:

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Sanatórium KOCH

80 %

BB

FNsP Brezno

74 %

KE

Nemocnica Krompachy

77 % 

NR

Forlife n.o., Komárno

78 %

PO

NsP Sv. Jakuba Bardejov

76 %

TN

Fakultná nemocnica Trenčín

78 %

TT

Fakultná nemocnica Trnava

76 %

ZA

Univerzitná nemocnica Martin

79 %

 

c)    Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertského hodnotenia s hodnotením mamičiek. Najviac bodov získala pôrodnica v Trenčíne, nasledovaná Martinom. Na treťom mieste sa zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice – Antolská a Ružinov.

Trenčianska pôrodnica nadväzuje na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov Sprievodcu pôrodnicami.

Celkové hodnotenie:

Miesto

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

Fakultná nemocnica Trenčín

170,2

2.

Univerzitná nemocnica Martin

168,0

3.

Univerzitná nemocnica Bratislava  – Ružinov a Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská

159,0

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch – v celkovom hodnotení:

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Univerzitná nemocnica Ružinov

159,0

BB

FNsP F.D. Roosvelta Banská Bystrica

146,2

KE

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice

148,8

NR

FnSP Nové Zámky

139,2

PO

FnSP J. A. Reimana Prešov

149,5

TN

Fakultná nemocnica Trenčín

170,2

 TT

Fakultná nemocnica Trnava

147,8

ZA

Univerzitná nemocnica Martin

168,0

 

 

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI

 

Projekt SPRIEVODCA PÔRODNICAMI prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Stredoeurópskym inštitútom pre zdravotnú politiku Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s mediálnou podporou časopisu Mama a ja, v ďalších ročníkoch bol podporený aj rádiom Jemné melódie, grantmi Nadácie SPP, spoločnosti sanofi-aventis a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

Partnerom Hodnotenia mamičiek pre rok 2017 je spoločnosť HERO.

 

Od vzniku www.sprievodca-porodnicami.sk sa mamičky vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 22000-krát. Každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie má na portáli vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

 

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venujeme sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

 

PORTÁL RODINKA.SK je internetovým magazínom, ktorý sa už 17-ty rok venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Skybová, skybova(at)hpi.sk, 0903 421 224

Viac informácií o projekte nájdete na www.hpi.sk a www.rodinka.sk a www.sprievodca-porodnicami.sk

 

 

Zľava: primári štyroch víťazných nemocníc v celkovom hodnotení a tím projektu


Viac rebríčkov z Hodnotenia mamičiek nájdete v článku: 

Rebríček 2017: Mamy hodnotili svoje pôrodnice

 

 

 

Fotogaléria

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.6 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
zdravedieta.sk

Aktuálne články

Komentáre k článku
Ja a Ty napísané 27.07.2017 15:03

No mily portal Rodinka, dnes o Vas prvykrat pocujem. Keby anketu spracovaval a vyhodnocoval napr. Statisticky urad, tak by som tomu aj uverila. Ale toto hodnotili len Vase pouzivatelky. Cca 58000 porodov za rok, a porodnice hodnotilo cca 3400 mamiciek. Rolleyes ?????

redakcia pre mileho Ja a Ty napísané 27.07.2017 15:39

Štatisticka vzorka pre akykolvek relevantny prieskum je 5%. Tento celkom zdrarne 3400 mamičiek presahuje. Ale mate pravdu, veľmi radi by sme boli, keby bolo toto čislo vyššie. Snažíme sa zubami nehtamismile

Anna napísané 27.07.2017 13:30

V článku Rebríček 2017, ktorý je odlinkovaný v závere tohoto, je tých pôrodníc viac

Maja napísané 27.07.2017 12:04

Tiež by ma zaujímal celý rebríček. Minulý rok ste zverejňovali prvé tri miesta v hodnotení podľa stupňa neonatologického oddelenia pri pôrodnici. Tento rok sú tu iba prvé miesta. Tých, ktorých sa to týka by určite zaujímali aj ďalšie priečky.

Adriana napísané 26.07.2017 19:35

Ze cely rebricek??? a kde je zobrazený celý rebríček nemocníc??

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised