Všetko o pôrodniciachVšetko o Sprievodcovi pôrodnicami

Perinatologické centrum nemá každá pôrodnica

 Mária Kopčíková   23.07.2017   0

Perinatologické centrá zabezpečujú štandardnú, intenzívnu, resuscitačnú a vysokošpecializovanú neonatologickú starostlivosť. Ich súčasťou je 24 hodinová transportná služba a sú najvyšším konzultačným a liečebným centrom v rámci neonatológie vo svojom spádovom území.

Takýchto centier je na Slovensku 6.

ingimage

 

Ako je ale organizovaná starostlivosť o deti krátko po narodení, o predčasne narodené deti alebo deti s rôznymi popôrodnými komplikáciami?

Koncepcia neonatologickej starostlivosti

Na Slovensku máme niečo také, čo sa volá Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore neonatológia, ktorá vymedzuje starostlivosť o určité skupiny pacientov.

Neonatológia je odbor pediatrie, ktorý poskytuje ako diagnostickú, tak aj liečebnú a preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života. Aby sa v starostlivosti o detičky dosiahla tá najvyššia úroveň a profesionalita, existuje tu regionálna centralizovanosť, ktorá je vytvorená na princípe diferencovanej starostlivosti.

V preklade to znamená, že každý kraj na Slovensku má pracoviská neonatológie rôzneho stupňa, ktoré sa venujú špecifickým potrebám novorodencov.

Pracoviská neonatológie úzko spolupracujú s pracoviskami gynekológie a pôrodníctva, s pediatrami, chirurgmi, neurológmi a mnohými inými odborníkmi.   

Ak by ste chceli, môžete sa stať súčasťou Sprievodcu pôrodnicami.

Štruktúra neonatologických pracovísk

Každému novorodencovi sa bezprostredne po pôrode poskytuje kvalifikovaná starostlivosť. Vykonáva ju lekár – neonatológ. Po pôrode fyziologického novorodenca prvé ošetrenie vykoná sestra/sestra so špecializáciou v neonatológii.

Neonatológ na základe priebehu gravidity a pôrodu, bezprostrednej popôrodnej adaptácie novorodenca a jeho klinického stavu rozhodne o spôsobe ďalšej starostlivosti, prípadne prekladu na špecializované pracovisko. Neonatológ zabezpečuje aj starostlivosť o patologického, kriticky chorého novorodenca a novorodenca so zlyhaním vitálnych funkcií. 

úroveň I

úroveň II

úroveň III

úroveň III+

Najvyššia úroveň neonatologickej starostlivosti na danom pracovisku

štandardná starostlivosť

Intenzívna starostlivosť

Resuscitačná starostlivosť

Perinatologické centrum

Štruktúra neonatologických pracovísk

Úsek fyziologických novorodencov

(ÚFN)

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov

(JISN)

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

(JRSN)

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov

(JVSN)

týždeň tehotenstva

≥ 38. t.t.

35. - 37. t.t.

29. - 34. t.t.

≤ 28. t.t.

Pôrodná hmotnosť

≥ 2500g

2000 - 2500g

1250 - 1999g

≤ 1250g

Počet pôrodníc

21

18

8

6

Úsek fyziologických novorodencov (ÚFN)

Poskytuje základnú starostlivosť v neonatológii, podľa potreby resuscitáciu, stabilizáciu a prípravu na transport novorodenca.

Okrem lôžok novorodencov v izbách s mamičkami (roomng in) má úsek fyziologických novorodencov samostatné priestory, kde sú ošetrované deti s ľahkými a prechodnými poruchami popôrodnej adaptácie či nezávažnými odchýlkami zdravotného stavu.

ingimage

 

Kritériá hospitalizácie na úseku fyziologických novorodencov: 

 • všetci fyziologickí novorodenci
 • novorodenci s minimálnym rizikom, kde sa hospitalizácia nepredĺži na viac ako 6 dní
 • stabilizácia a príprava na transport
 • novorodenci nad 2500g bez rizikových faktorov
 • novorodenci s rizikom infekcie
 • liečba ľahkej hyperbilirubinémie s dobrou odozvou na fototerapiu

Akékoľvek iné problémy v zdravotnom stave novorodenca lekár konzultuje s neonatologickým pracoviskom vyššieho typu.

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN)

Zriaďuje sa pri samostatných novorodeneckých oddeleniach.  Rôznorodosť príčin a prejavov patologických stavov detí sem umiestňovaných si vyžaduje primerané personálne obsadenie, priestorové a funkčné prístrojové vybavenie a 24 hodinovú dostupnosť urgentných laboratórnych a konziliárnych vyšetrení.

Kritériá hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov: 

 • ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy bez ohľadu na pôrodnú hmotnosť
 • distenčná liečba alebo konvenčná mechanická ventilácia do prekladu na Jednotku resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN) alebo na Jednotku vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) vyššieho pracoviska
 • stabilizácia novorodenca do transportu
 • tranzitórne poruchy vitálnych funkcií v pravdepodobnom trvaní menej ako 6 hodín
 • antibiotická liečba pri stabilných vitálnych funkciách
 • liečba hyperbilirubinémie fototerapiou prekračujúca kritériá pre ÚFN, ak nevyžaduje výmennú transfúziu
 • špeciálne laboratórne monitorovanie
 • poruchy kŕmenia
 • starostlivosť o novorodencov s neodvrátiteľným úmrtím nevyžadujúcich intenzívnu starostlivosť

Odchýlky zdravotného stavu novorodencov presahujúce kritériá hospitalizácie na JISN je ošetrujúci lekár povinný konzultovať s neonatologickým pracoviskom vyššieho typu.

ingimage

 

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN)

Zriaďuje sa pri samostatných novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách. Zabezpečuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov, u ktorých je prítomná dynamika zlepšovania zdravotného stavu.

Kritériá hospitalizácie na jednotke resuscitačnej starostlivosti o novorodencov: 

 • novorodenci s gestačným vekom 29 – 34 týždňov
 • pôrodná hmotnosť novorodenca 1250 – 1999g
 • zlyhávanie vitálnych funkcií novorodencov nad 28.t. /1250 g
 • kompletné neinvazívne monitorovanie
 • distenčná liečba prípadne konvenčná mechanická ventilácia
 • liečba hypotenzie a šoku
 • poruchy vnútorného prostredia ovplyvniteľné konvenčnou liečbou
 • ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy o úplná parenterálna výživa trvajúca menej ako 10 dní - závažné neurologické poruchy, dieťa drogovo závislej matky.
 • Súčasťou úseku je neonatologický transportný systém.

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) – Perinatologické centrum

Zriaďuje sa na novorodeneckých oddeleniach a neonatologických klinikách, ktoré sú súčasťou perinatologického centra alebo vysokošpecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou v rámci regiónu.

Kritériá hospitalizácie na Jednotke vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov: 

 • gestačný vek novorodenca ≤ 28 týždňov
 • pôrodná hmotnosť novorodenca ≤ 1250g
 • najzávažnejšie zlyhania a zlyhávania vitálnych funkcií novorodencov bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť
 • ochorenia vyžadujúce osobitné diagnostické, terapeutické a ošetrovateľské zásahy bez ohľadu na gestačný vek a pôrodnú hmotnosť.
 • Sú vybavené personálne, materiálovo aj prístrojovo tak, aby boli schopné v plnej miere zaistiť nepretržitú starostlivosť o kriticky chorých novorodencov. 

Na základe rozhodnutia MZ SR sú zriadené v nemocniciach: 

Spracovanés použitím: uvzsr.sk, emergency-slovakia.sk, neonatologickasestra.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Mária Kopčíková

Povolaním som psychologička a psychológií sa aj venujem vo svojej praxi v CPR KVAPKA.  Ako lektorka kurzov sa s rodičmi stretávam pred pôrodom, v podpore dojčenia, či príprave detí na školu. Prinášam témy, ktoré mi v praxi pripadajú dôležité. 
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
zdravedieta.sk

Aktuálne články

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

###F_BANNER###