piatok 25.09.2020 | meniny má Vladislav  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: NsP Trstená
Adresa nemocnice: ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
Webstránka nemocnice: www.nsptrstena.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
e-mail:
tel: 043/5307233
Vrchná sestra: Ľubomíra Činčarová
e-mail:
tel: 043/5307348
Telefón na pôrodnú sálu: 043/ 5307270
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 50
Počet miest pre „rooming in“: 15
Počet izieb na oddelení: 10
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 3 (1-lôžková 8 €, 2-lôžková 6 €, 3-lôžková 4 €)
Počet pôrodov: 1055
Počet / percento pôrodov sekciou: 198
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 203
Počet / percento pôrodov s EDA: 563
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Estera Koubeková
e-mail: koubekova.estera@nsptrstena.sk
tel: 043/5307242
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Neposkytujeme, ale odporúčame rodičom predpôrodnú prípravu u iného subjektu: Dupajda, Dom služieb Nižná
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Kontakt: 043/5307327
Hodiny: pracovné dni od 7:00 do 15:00
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Nie
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, nie je potrebné konzultovať ho pred pôrodom
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme i viac osôb pri pôrode (max. 2)
Sprevádzajúca osoba môže byť: partner rodičky
matka rodičky
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
priateľka
dula
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? Musí sa jednať o osobu nad 18 rokov, ktorá svojim správaním nesťažuje rodičke priebeh pôrodu
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Po vstupnom vyšetrní
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? 2 hodiny po pôrode
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 0 €
uhrádza sa po pôrode
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 0 €
Podmienky dohody sú: Jedinou podmienkou je u nás súhlas pôrodníka
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: Toto sa u nás nestáva
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Áno, za týchto podmienok: Ako doprovod si rodička môže zavolať kohokoľvek. Za pôrod a jeho vedenie však zodpovedajú lekári našej pôrodnice
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu Vedenie prvej doby pôrodnej zavisí od individuálneho priebehu pôrodu. Snažíme sa však, pokiaľ je to možné zachovať rodičke ,čo najväčšiu voľnosť pri minimalizovaní všetkých rizík cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné):
Rodičky majú k dispozícii: pôrodná stolička
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická nemocničná posteľ
veľké lopty
sprcha
možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
Inhalačná analgézia - rajský plyn
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Áno, máme 2 ks, poplatok je 0 €
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: 80 % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály: má samostatné WC
má samostatnú sprchu / vaňu
ako klasická pôrodná sála
dá sa tam na želanie rodičky počas pôrodu stlmiť svetlo
sú tam rôzne pomôcky
partner alebo blízka osoba môžu sedieť na stoličke
je tam priestor pre novorodenca, ktorý môže byť s matkou 2 hod. po pôrode
klimatizovaná
Postoj ku klystíru: rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: prijímať nápoje
konzumovať tuhú stravu
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
voľne sa pohybovať v priestoroch celej pôrodnice (tj. aj izba na šestonedelí, jedáleň a pod.)
neobmedzene sa sprchovať
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
používať rôzne pomôcky
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? Rodička si volí polohu na polohovateľnej pôrodnej posteli
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ponúkame ju všetkým rodičkám, poplatok je 40 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? Stačí požiadať počas pôrodu
Podmienky na podanie EDA: Pravidelná pôrodná činnosť, priaznivé parametre zrážania krvi
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou? Podľa stavu rodičky.
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 110
Počet sekcií v spinálnej anestézii 80
Počet sekcií v epidurálnej anestézii 12
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? Podľa stavu rodičky , vždy sa snažíme, aby to bolo čo najskôr
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Máme oddelenie pre patologických novorodencov. V prípade vážnejších komplikácii prevážame detičky väčšinou na Nenotalogickú kliniku do UN v Martine
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 60 min.
odnášame podľa priania rodičky a stavu novorodenca
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: po celý čas na bruchu matky v kontakte koža na kožu
striedavo pri matke a na termolôžku v inej miestnosti
rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? Ak si to rodička želá, jej zdravotný stav ako aj stav novorodenca to umožňujú bezprostredne po pôrode je dieťa uložené na brucho rodičky , kým sa neprisaje. Následne je vyšetrené, oblečené a opäť privezené k matke.
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby s rooming in aj bez neho – matka si môže vybrať
izby bez roomingu in, kde novorodencov vozíme na dojčenie podľa potreby dieťaťa
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: Taká situácia sa u nás nestáva
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre 2 izby - bunky
počet takýchto izieb/buniek na oddelení: 7
počet lôžok na izbe: 3
samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 2)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 2-3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 4-8 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 3 izby. Samostatné sociálne zariadenie, televízor, varná kanvica, chladnička
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme písomné podklady na nástenke
deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
matka môže o konzultáciu požiadať laktačnú poradkyňu "zvonku" a tá môže prísť za matkou na oddelenie šestonedelia.
rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
Novorodencov dokrmujeme: hypoalergénnymi mliekami
Novorodencov dokrmujeme pomocou: striekačkou
K dokrmovaniu pristupujeme: dokrmovaní sú len novorodenci matiek, ktoré zo zdravotných dôvodov: napr. psychiatrická indikácia nemôžu dojčiť % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 94% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: netreba vopred oznamovať
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: priamo na nadštandardnej izbe
pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po vaginálnom pôrode 3-4
po sekcii 5-6
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
fotografie novorodencov a ich publikovanie na web stránke, alebo v lokálnych tlačovinách
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna: Plánujeme prestavbu a modernizáciu oddelenia zodpovedajúcu europskému nadštandartu . Prvé stavebné práce sú plánované na august 2017, ukončenie je plánované na december 2017.
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 0 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu 0 €
Poplatok za výber pôrodníka 0 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 40 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 4-8 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3